İlkelerimiz


BİLİNÇLİ yahut kazâra gerçekleşen, bilgi ile şekillenen, birikim ile gelişen, ülke ve dünya tarihinde tesir oluşturarak kayda geçen “haber ve yorumlar”, ancak adil, tarafsız, kişi ve düşünce ekseninde saygıyı esas alan, sahasında uzman kişiler tarafından kayda geçirildiğinde insanlığa hizmet edebilir.


Aksi durumda kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilmeye, spekülasyona, inkâr ve iftiraya müsait olan “gerçeklik”, “haber-yorum” adı altında kişiler, toplum ve dünya halkları için bir tehdit unsuruna dönüştürülebilir.  

Terör enstrümanı hâline getirilen “haber ve yorum”, insan haklarını, ülke idarelerini, kamu kurum ve kuruşlarının yetkilerini, vatandaşların hürriyetini etkileyen güçlü bir silah, ciddî bir savaş sebebi olabilir. 

HaberAjandaNET, “Her birey, yaşadığı çevre ve etkilendiği dünya gerçekliklerinden ‘haberdar’ olma özgürlüğüne sahiptir” esası çerçevesinde, inancımızın cihânşümûl prensiplerini esas alarak habercilik görevini üstlenmeyi, yetkili isimleri, yayın yönetmenleri ve yazarları ile birlikte tüm insanlığın yararı adına kendilerini mesul tutmaktadırlar. 

Haber ve yorumların topluma ulaştırılmasında, mânevî mirasın korunmasını, kişilik haklarının esas alınmasını, sair ülkelerin kimlik, özlük hak ve hukukunun gözetilmesini, hürriyet ve eşitlik gibi temel prensiplere riayet edilmesini esas alan “HaberAjandaNET” sitemiz, haberciliği Türk Milletinin, Türk Devleti’nin, dünya Müslümanlarının ve tüm dünya halklarının yararına gerçekleştirme ilkesi ile hayata geçirilmiştir. 

Ayrıştırıcı değil birleştirici, bölücü değil bütünleştirici, çarpıtıcı ve çarpıştırıcı değil gerçekçi ve kucaklaştırıcı bir inanışla yayın hayatına geçirilen sitemiz, dinî prensiplerimiz, öz kültürümüz ve millî dinamiklerimiz çerçevesinde dinimizin cihânşümûl hak ve hukuku esas alarak tüm dünya halklarını dayanışmaya, insanlığın ortak değerlerinin korunmasına davet edecek prensiplerle yayın yapmayı değiştirilmez, dönüştürülmez, etki ve baskı altında kalmayacak bir prensip olarak benimsemiştir. 

“HaberAjandaNET”, öncelikli olarak ülkemizin millî ve dinî prensiplerinin tahrifatına müsaade etmemeyi, dünya ülkelerinin ve toplumlarının yükümlülüklerine, anayasal geleneklerine, yerel prensiplerine, adalet ve güvenlik esası dairesinde göstereceğimiz saygı nispetince kendi değerlerimizin saygınlığını muhafaza etmeyi bir görev ve vazgeçilmez bir esas olarak kabul etmektedir. 

Evrensel hak ve hukuk çerçevesinde tüm insanlığın haber alma hürriyetine ve yorumlarda kişisel yönlendirmelere, tarafgirliğe mahâl vermeden, ferdî düşünme melekesini esas alarak gelişme ve yükselişe katkı sağlama görevini üstlenen, gelecekteki kuşaklara “gerçek” tarihin aktarılmasının gerekliliğine inanan “HaberAjandaNET”, adil, tarafsız, eşitlikçi, hürriyet eksenli, dengeli ve de demokrasi ile hukukun üstünlüğünü kabul eden, net haberciliğin adresidir...