Biz Kimiz

2006 YILINDA yayın hayatına, “toplum, strateji ve yorum” merkezli çalışmalar üretmek üzere “Aktüelya Medya” adı ile katılan şirketimiz, zaman içinde medya dünyasına katma değer ekleyerek gelişmiş ve bugün beş ayrı sahada fikir ve düşünce üreten güçlü bir grup hâline gelmiştir.


Aktüelya Medya, yayın hayatına “Haber Ajanda” dergisi ile başlayarak toplumun siyâsî ve stratejik bilgi ihtiyacını hiçbir yaptırım ve baskı altında kalmadan, mânevî değerlerimizi ve öz kimliğimizi koruyarak karşılamış, toplumun insan merkezli her türlü gelişmeden haber alma özgürlüğüne katkı sağlamıştır. 

2019 yılı itibariyle 13’üncü yılını dolduran ve 155’inci sayıya erişen Haber Ajanda dergisi, adil, vatansever, ilkeli, ahlâklı ve tutarlı medyacılık için tüm gayretini sarf etmiş, ülke medyasında bağımsız, bağlantısız, tarafsız ve disiplinli yapısıyla önemli bir ekol oluşturmak adına daima kendisini güncellemiştir.

Türkiye’nin ve Türk Milletinin köklü tarihinin, kaynaştırıcı ve dayanışmacı geleneklerinin, kültürel birikimlerinin kayda geçirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayarak 2012 yılının Ekim ayı itibari ile “Kültür Ajanda” dergisi yayın dünyasına kazandırılmıştır. 

2019 yılı itibariyle 6’ncı yılını dolduran ve 71’inci sayıya ulaşan Kültür Ajanda dergisi, Türk milletinin ortak değerlerini korumak, mânevî mirasına sahip çıkmak, tarihî eserlerinin ve de Türk aile yapısının ve geleneklerinin muhafazasında aktif rol almak kaydı ile yayın yolculuğuna devam etmektedir. 

Bununla birlikte öz kültürümüzün emperyalizm, kapitalizm ve popülizm gibi ezici, parçalayıcı ve çiğneyerek yok edici çarkları arasında öğütülmesine müsaade etmemeye karşı bir refleks geliştirmek gayesi ile Haber Ajanda (HA) ve Kültür Ajanda (KA) Yayınları hayata geçirilerek, dinî ve millî prensiplerimizin esas alındığı, öz kültürümüzün korunduğu ve yayınlaştırılmasının sağlandığı eserlerin hayata kazandırılması amaçlanmıştır. 

Bu noktada “Aktüelya Medya” adlı şirketimiz, “toplum, siyaset, strateji, araştırma, analiz, fikir, kültür ve sanat” alanlarında gerçekleştirdiği düşünce ve fikir merkezli çalışmalarıyla kat ettiği yolculuğun ardından “Ajanda Yayınlar Grubu” unvanını almıştır. 

Ve şimdi Ajanda Yayınlar Grubu, insan merkezli, düşünce fikir üretimini esas alan, siyâsî manevralara, darbelerden mülhem virajlara, suni gündem oluşturulmasına, entrika ve tuzaklara karşı bir dik duruş manifestosu sunmak amacı ile “HaberAjandaNET” sitesini bünyesine ekleyerek uluslararası haber-yorum mecrasında yerini almıştır. 

“HaberAjandaNET” olup bitenlerin üzerine çekilmek istenen perdeleri aralamak, gerçeğin üzerine örtülen peçeleri açmak, aydınlığı engelleyen karanlık fikirleri hükümsüz kılmak, Türk Milletini komplo teorilerine müptelâ eden zihniyetin hain niyetlerini aşikâr etmek için kurulmuş, Türk Milletinin hürriyetini, Türk Devleti’nin varlığını korumayı amaç olarak benimsemiştir. Bununla birlikte, Türkiye’nin dünya ülkeleri arasındaki prestijli duruşuna zarar verilmemesini, zulme “Dur!” demeyi, zalime hâd bildirmeyi, mazlûm halkların hakkını teslim etmeyi, globalleşmenin pozitif imkânları ile negatif getirilerini engellemeyi görevleri arasında kabul etmektedir. 

2006 yılı itibariyle dinî ve millî temel prensiplerinden taviz vermeden, hiçbir tecimsel egemenin boyunduruğu altına girmeden, hak, hukuk ve hakikat çizgisinden taviz vermeden düşünce dünyasına katma değer üreterek yolculuğuna devam eden “Ajanda Yayınlar Grubu”, 2006 yılından bugüne 13 yıllık kurumsal geçmişi, alanında uzman kalemlerinin ömürlük tecrübeleriyle bütünleşmiş bir birikimin adresidir. 

“HaberAjandaNET”, ülkemizin dünyayı okumasına ve dünyanın ülkemizi özgün bir biçimde izlemesine imkân sağlamak için açılmış, ufku derin ve gayesi hür bir penceredir…