TEST YAYINIDIRSERHAT ATABEY SERHAT ATABEY
Konya’nın bir dağ köyünde hayvancılık ve tarımla uğraşan bir ailede dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu köyünde, liseyi Konya’da bitirdi. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara’da tamamladı. Aldığı eğitim çerçevesinde birey-organizasyon-toplum ilişkilerini konu edinen araştırmalar yaptı. Çalışan davranışları, organizasyonlar, ast-üst ilişkileri, liderlik, kültürel farklılıklar gibi alanlara ilgi duymakta ve öğrencilikten hiç vazgeçmeden bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Register

OR

Do you already have an account? Login

Login

OR

Don't you have an account yet? Register

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!