TEST YAYINIDIRNURULLAH DEVECİ NURULLAH DEVECİ
Elazığ’da doğdu. 2007 yılında Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara’da memuriyet hayatına başladı. 2010 yılında Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Edebiyat alanında yüksek lisansını tamamladı. Akabinde Ankara Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı başarıyla tamamladı. Editörlük, yayına hazırlık çalışmaları ile Osmanlı Türkçesi, Divan şiiri, Fars şiiri ve nesri bağlamında çeşitli çalışmalarda bulundu. Keza bu süreçte şiir ve düzyazı çalışmalarına devam etti. Bu alandaki çalışmalarını çeşitli dergilerde yayımlamaya devam etmektedir.

Register

OR

Do you already have an account? Login

Login

OR

Don't you have an account yet? Register

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!