TEST YAYINIDIRNURULLAH DEVECİ NURULLAH DEVECİ
2007 yılında Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Bozok Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. Akabinde Ankara Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalını başarıyla tamamladı. Uzun yıllar şiir ve düzyazı çalışmalarına devam etti. Bu alandaki çalışmalarını çeşitli dergilerde yayımlamaya devam etmektedir. Ayrıca mûsîkî ile ilgisini de çeşitli vesilelerle sürdürdü. Bu mecrada daha ziyade icra tarafında yer alsa da alan çalışmaları kapsamında derleme ve araştırma faaliyetlerini de sürdürmektedir. 2007 yılından itibaren, bir yandan memuriyet hayatına devam eden yazar, diğer yandan editörlük ve yayına hazırlık çalışmalarında da bulunmuştur. Buna binaen Osmanlı Türkçesi, Divan şiiri, Fars şiiri ve nesri bağlamında inceleme ve değerlendirme faaliyetlerini de farklı vesilelerle yürütmektedir. Söz konusu bu çerçevede yazar, Ekim 2023'te Solmaz Ahmadzadeh ile birlikte "Fars ve Türk Edebiyatında Dil / Gönül Kavramı” (Klasik Metinlerden Örneklerle) başlıklı kitabı yayımlamıştır. Adı geçen bu kitap, Mukayeseli Edebiyat bağlamında kapsamlı ve özgün bir inceleme-değerlendirmeyi içermektedir.

Register

OR

Do you already have an account? Login

Login

OR

Don't you have an account yet? Register

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!