TEST YAYINIDIRNECATİ ÇAVDAR NECATİ ÇAVDAR
Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Küçükhırka köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve lise öğrenimini Alaca’da tamamladı. 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tarih Öğretmenliği Bölümü’ne başladı. 1997’de bu bölümden mezun olduktan sonra Tokat’ta tarih öğretmeni ve okul idarecisi olarak çalıştı. Öğretmenliği esnasında 1998-2001 yılları arasında Yüksek Lisans eğitimini Ermeni Meselesi üzerine yaptığı tezi ile tamamladı. 2004-2009 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa adlı tezi ile doktorasını aldı. 2010 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Hâlen aynı bölümde “Doçent” olarak çalışmaktadır. Osmanlı Yakınçağ Tarihi üzerine çok sayıda makale, tebliğ ve kitap yazmış olan yazar; Osmanlı Basın Tarihi, Biyografi, Osmanlı’da gayrimüslimler üzerine araştırmalar yapmanın yanı sıra amatör olarak şiir ile iştigal etmektedir.
Güncel Makaleler

Register

OR

Do you already have an account? Login

Login

OR

Don't you have an account yet? Register

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!