TEST YAYINIDIRMEHMED DÜZCELİ MEHMED DÜZCELİ
Asıl adı, Turan Başak… 1953, Düzce doğumlu… İlköğretimi Düzce’de, orta, lise ve yüksek kısmını İstanbul’da tamamladı. 1977’de İ.T.Ü., İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışı meslekî çalışmalarda bulundu. Yazarlığa, 1976 yılında “Gerçeğe İşaret” mecmuasında başladı. Dergi İslâmiyet’in fen ilmi yönünü ele alıyordu ve nevinin ilklerindendi. Bu mevzuda yazar bulunmadığından birkaç müstear isimle araştırmalarını neşretti. Sonraları “Mehmet Düzceli” ismini kullanarak çeşitli dergi ve gazetelerde zaman zaman yazıları yayınlandı. Halen meslekî faaliyetlerini sürdürmekte ve Kur’ân-ı Kerîm’deki fen ayetlerini anlamaya, araştırmaya devam etmektedir. Yazar, “uydurma dil edebiyatı”yla milletimizin hak ve hakikatlerden uzaklaştırılmak istendiğini görmüş, yazılarını mümkün mertebe, Kur’anî kelime ve mefhumlar kullanarak meramını ifade etmeyi esas almıştır. Okuyucularından da aynı hassasiyeti göstermelerini arzu etmektedir.

Register

OR

Do you already have an account? Login

Login

OR

Don't you have an account yet? Register

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!