TEST YAYINIDIRKAHRAMAN GÜNDÜZ KAHRAMAN GÜNDÜZ
1973’te Kayseri’de doğdu. Yeterince ticarî zekâya sahip olmadığı için “okumayı” tercih etti ve beş yaşında okumaya başladı. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için yolu İstanbul’a düştü. Aceleye getirmeden, sindire sindire okuyarak Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında ve yedi senenin sonunda mezun olabildi. Arada bir rüyâlarında kendisini öğrenci olarak görüyor ve kan ter içinde uyanıyor. Yurtiçi ve yurtdışında birçok endüstriyel projede görev aldı. Aldığı bu görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştı, talihi yaver gittiği kimi zaman başarılı oldu da… Hâlen veri merkezi alanında özel sektörün omuzuna yüklediği yükü taşımakla meşgul. Bir gün -can sıkıntısından olmalı- zekâ oyunlarına bulaştı. Soru çözmek kendisini kesmediği için on küsur yıl boyunca “Akıl Oyunları” ve “Zekâ Oyunları” dergilerinde editörlük yaptı. Elan bu “garip” camianın bir parçası. Tarih, özellikle yakın tarih okuyucusu. Fırsat buldukça resmî tarih yap-bozunun kayıp ya da saklı parçalarını bulup, resmi tamamlamaya çalışıyor. Şahsına ait mühendisler odasına kayıtlı, hasarsız, çiziksiz, boyasız zaman makinası var, dileyenleri makul bir ücret mukabilinde geçmişe götürebiliyor. Ancak önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Farklı internet siteleri ve dergiler için yazılar yazarken Haber Ajanda tarafından “keşfedildi”. Kendisine ayrılan sayfalarda çoğu zaman vuruş sayısını kaçırarak tuhaf şeyler anlatıyor. Evli, iki çocuklu ve genellikle mutlu…

Register

OR

Do you already have an account? Login

Login

OR

Don't you have an account yet? Register

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!