TEST YAYINIDIRİLHAN AKAR İLHAN AKAR
1955 yılında Kahramanmaraş vilâyetine bağlı Elbistan kazasının Akbayır (Til) mahallesinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Gücük nahiyesinde, orta ve lise öğrenimini Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Lisesi’nde bitirdi. Yüksek öğrenimini 1978 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Mezuniyetten sonra çeşitli liselerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtının değişik ünitelerinde yöneticilik görevini sürdürürken, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını (1986) ve doktorasını (1990) tamamladı. 1988 yılında üniversiteye geçti. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışırken, 1992 yılında Yardımcı Doçent oldu. Aynı bölümde uzun süre Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2-29 Şubat 1992 tarihleri arasında YÖK/ Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi çerçevesinde, “Eğitim Yönetimi ve Öğretmen İstihdamı” alanında eğitim görmek üzere İngiltere’ye gönderildi. Bolton Institute of Higher Education bünyesinde çeşitli incelemelerde bulundu. 27-29 Eylül 1993 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 14. Millî Eğitim Şûrası’na “Davetli Üye” olarak katıldı ve komisyon çalışmalarında bulundu. 18 Şubat-8 Haziran 1995 tarihleri arasında Türk ve Mısır hükümetleri arasındaki kültürel antlaşmalar çerçevesinde, “Öğretmenlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları ve İstihdam Şartları” konusunda araştırma yapmak üzere MEB tarafından burslu olarak Mısır’a gönderildi. Kahire Üniversitesi ve çeşitli resmî kurumlarda incelemelerde bulundu. 13-17 Mayıs 1996 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 15. Millî Eğitim Şûrası’nda “Müşahit Üye” olarak katıldı ve komisyon çalışmalarında bulundu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi tarafından Liverpool Hope Üniversitesi’nde inceleme ve araştırma yapmak üzere İngiltere’ye gönderildi. 2006 yılında Leonardo Da Vinci Mesleki Hareketlilik Projesi çerçevesinde İspanya’ya gönderildi. İspanya’nın Sevilla şehrindeki özel ve resmî kurumlarda çeşitli incelemelerde bulundu. Muhtelif yerlerde düzenlenen kongrelere bildirileri ile katıldı. Çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve kitapları bulunan Dr. İlhan Akar, 2014 yılından beridir görev yaptığı Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü “Eğitim Yönetimi” Ana Bilim Dalı’ndan 2020 yılında emekli oldu. Hâlen “Elbistanın Sesi” ve “Elbistan Kaynarca” adlı günlük yayımlanan mahalli gazetelerde haftalık olarak köşe yazarlığı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Register

OR

Do you already have an account? Login

Login

OR

Don't you have an account yet? Register

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!