TEST YAYINIDIRDUYGU TURAN DUYGU TURAN
Fırat Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Temel Bilimler Bölümü’nde lisansını derece ile tamamlayıp yine Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini 2012 yılında tamamladı. 2014 yılında Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Turan, tez yazım aşamasında Amerika Birleşik Devletleri, Güney Maine Üniversitesi, Müzik Fakültesi’nden misafir öğretim görevlisi olarak kabûl alıp, 2015-2016 akademik yılında orada bulundu. Turan, bu süreçte Amerika’nın çeşitli eyalet ve şehirlerinde Türk mûsikîsi konserleri ve dinletileri verdi. Yüksek lisans tezini “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaşayan Müslüman ve Gayrimüslim Cemaatlerin Dinî Mûsikî Algısı” üzerine yazdı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra, 2019 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak atandı. Şimdiye kadar birçok konserde gerek saz (ud ve keman), gerek ses icracısı olarak sahne aldı. Ayrıca Turan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Gül-Efzâ Hanımlar Korosu’nun kuruculuğunu üstlenmiş olup koronun şefliğini de yapmaktadır. Turan’ın yayımlanmış uluslararası kitap, kitap bölümü, makale ve tebliğ çalışmalarının yanında yayınlanmış beste çalışmaları bulunmaktadır. Evli olan Turan, İlbilge Umay’ın annesidir.
Güncel Makaleler

Register

OR

Do you already have an account? Login

Login

OR

Don't you have an account yet? Register

Newsletter

Submit to our newsletter to receive exclusive stories delivered to you inbox!