Youtube reklâmları kime daha çok ulaşıyor, kim daha çok etkileniyor?

Raporda yer almasa da kadınların reklâmlardan erkeklere göre daha fazla etkilendiği hemen tüm araştırmalarda belirtilen bir gerçek. Bu gerçeği göz önüne alırsak, Youtube reklâmlarında kadın kullanıcıların reklâmlardan daha fazla etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

DATA Reportal’ın ülkemizdeki dijital istatistikler üzerine hazırladığı en kapsamlı rapor olan “Digital 2023 Türkiye” raporuna ilişkin yazdığım son yazıda, sosyal medya kullanıcılarının ne tür sosyal medya hesaplarını takip ettiklerine ilişkin istatistiklere değinmiştim. Bu yazıda ise dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan Youtube’deki reklâmların erişim istatistiklerini ele almaya çalışacağım.

Her beş kişiden dördü Youtube reklâmlarının etkisi altında

Rapor, pazarlamacıların Youtube’de reklâmlarla erişebileceği potansiyel kitlelere ilişkin istatistiklere geniş yer veriyor.

Rapora göre Youtube’de verilen reklâmların potansiyel erişimi 57,9 milyon kişi olarak görünüyor. 18 yaş üstü erişim potansiyeli ise 45,9 milyon kişi olarak raporda yer alıyor.

Youtube reklâm erişiminin toplam nüfusa oranı yüzde 67,6 olarak rapora yansırken, bunun 18 yaş üstü toplam nüfusa oranı ise yüzde 74 olarak görülüyor. Youtube reklâmlarının toplam internet kullanıcılarına oranı ise yüzde 81,1.

Bu istatistikler son derece önemli. Çünkü bu rakamlar, Youtube reklâmlarının ülkemizdeki her 3 kişiden ikisine, 18 yaş üstü nüfustaki her dört kişiden üçüne, toplam internet kullanıcılarında ise her 5 kişiden dördüne ulaştığına işaret ediyor. Tüm bu rakamlar Youtube reklâmlarının çok geniş kitlelere ulaştığını gösteriyor.

Youtube reklâmları etki alanını genişletiyor

Raporda Youtube reklâmlarındaki yıllık değişim oranına da yer veriliyor. Buna göre Youtube reklâmlarının yıllık değişim oranı yukarı yönlü olarak yüzde 0,9 olarak gerçekleşmiş durumda. Bu yüzde, Youtube reklâmlarının geçen yıla göre yaklaşık 500 bin yeni kullanıcıya ulaştığı anlamına geliyor. Yüzde 0,9 küçük bir detay rakam gibi görünse de Youtube reklâmlarının etki alanının giderek genişlediği ve bir yılda yarım milyon yeni kullanıcıya ulaştığını göstermesi bakımından son derece önemli. 

Erkek kullanıcılar burun farkıyla daha önde

Raporda reklâm erişimlerinin cinsiyete göre dağılımlarına da yer veriliyor. Buna göre kadınların reklâm erişiminin toplam reklâm erişimine oranı (18 yaş Uüstü) yüzde 49,5 olarak gerçekleşirken erkeklerde bu oran yüzde 50,5.

Raporda erkek kullanıcılar burun farkıyla önde görülse de bu istatistik, erkek kullanıcıların Youtube reklâmlarından daha fazla etkilendiği anlamına gelmiyor.

Raporda yer almasa da kadınların reklâmlardan erkeklere göre daha fazla etkilendiği hemen tüm araştırmalarda belirtilen bir gerçek. Bu gerçeği göz önüne alırsak, Youtube reklâmlarında kadın kullanıcıların reklâmlardan daha fazla etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.