YKS’de ilk yüze girenlerin tercihleri

2023 yılı itibariyle 25 öğrenci tıp fakültesi, 17 öğrenci bilgisayar mühendisliği, 12 öğrenci elektrik-elektronik, 10 öğrenci ise endüstri mühendisliğini tercih etmiş görünüyor. Bu yelpazenin genişlemesi, gidişatın ve gençliğin ayaklarının yere bastığına işaret. Aslında bu durum en temelde toplumu ilgilendiren her şeyin sağlam zemine basmaya başladığının da göstergesi.

DOĞRU bilgi hedefe ulaştırır. Hedef verilerin doğru işlenmesiyle dokunur. Dokumanın bir tablo oluşturması için estetik ve herkesten bir şeyler barındırması makbuldür. Herkesin kabul edebileceği bir eser, mutlaka ortak bileşen üzerinden gitmekle mümkündür. Ortak bileşene bilim ve ilim basamaklarıyla çıkılır.

Toplumların ileri gitmesinde en önemli etken, ayrıca ortak hedeflerden olan bilim ve ilim, taşların yerine oturmasını sağlar. Geneli ilgilendiren bu tür taşlar, mihenk noktası birer sayısal veri olarak görülebilir. Sayısal veriler herkes tarafından kabul edilen en kolay yollardandır. Bu nedenle ölçü olarak ele alınması normaldir.

Ölçü olarak alınan verilerin başında niteliklerin tercihleri yer alır. Geçmişte toplumun genelini ilgilendiren konularda çok sayıda atılım, çalışma ve yeni açılım yapılsa da bunun neticesi, beklentileri karşılamamıştır. Beklentilerin karşılanmadığı en önemli açılımlardan birkaçı da üniversite, gençliğin istihdamı ve teknoloji devrimleridir. Bunlar üzerinde yapılan iki ana hata görünmektedir: Birincisi nitelik eksenli atılımları her tarafa yaymada, diğeri ise teknoloji devrimlerinin bileşenlerinin birlikteliğinin sürdürülebilir olmasında…

Geçmişteki hataların tekrar etmemesi için günümüzde yapılması gereken oluşum, bu sahada okumaları doğru yapmak gerektiğidir. Bunun için nitelik, üniversite ve teknoloji ekseninde en çok bakılması gereken yer üniversite sınavlarında ilk yüze giren öğrencilerin tercih alanlarıdır. Bu durum gidişata dair önemli bilgiler verir.

Son altı yıla baktığımızda, ilk yüzdeki öğrencilerin tercihleri bir çeşitlilik içermektedir. 2018 yılı itibariyle üniversitede en yüksek puanı almış ilk yüz öğrenciden elli tanesi tıp fakültesini tercih etmişken, 2023 yılında sadece yirmi beş tanesi tıp fakültesini tercih etmiştir. Bu da demek oluyor ki, öğrenciler son beş yılda farklı alanları tercih etmeye başlamışlar.

Farklı alanları tercih edenlere bakıldığında, ilk sıralarda teknoloji devrimi bölümlerinin olduğu görülür. Günümüz dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin bilgisayar, elektrik-elektronik, makine, yapay zekâ, matematik, uzay bilimleri, uzay ve pilotaj, fizik, biyoloji, yazılım ve bilişim sistemleri olduğu görülmektedir.

Üniversite sınavlarında ilk yüzde yer alan öğrencilerin tıp fakültesinden teknoloji devrimi alanı üniversiteleri tercih etmelerinde önemli etkenlerden iki tanesi, bilinç ve ilgi alanlarıyla birlikte yapılan atılımlardır. Bir teknoloji fuarına 1 milyon öğrenci katılıyor. Bu çok önemli bir referans noktasıdır.

Tıp fakültesini tercih etmekten vazgeçip diğer alanlara yönelenlerin dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin olduğu bölümler ağırlıklı olmak üzere, bunun yanında temel bilimlerin de olduğu görülüyor. Bu da şunu gösteriyor: Ortam durağan olduğunda her şey yolunu buluyor. Özellikle 15 Temmuz sonrasında askerî ve pilotaj alanında minimalist durum fark edilmiş ve tercih sebebi olmuştur. Önemli sıçramaları bilgisayar, elektrik-elektronik ve endüstri mühendisliğinin oluşturması, farkındalığın maksimalist düzeyde olduğunu göteriyor. 

Bu gidişat yanlış anlaşılmamalıdır. Üniversite sınavlarında ilk yüze giren öğrencilerin tercihlerindeki bu dağılım, taşların yerine oturmaya başladığını gösteriyor.

2023 yılı itibariyle 25 öğrenci tıp fakültesi, 17 öğrenci bilgisayar mühendisliği, 12 öğrenci elektrik-elektronik, 10 öğrenci ise endüstri mühendisliğini tercih etmiş görünüyor. Bu yelpazenin genişlemesi, gidişatın ve gençliğin ayaklarının yere bastığına işaret. Aslında bu durum en temelde toplumu ilgilendiren her şeyin sağlam zemine basmaya başladığının da göstergesi.

Ayakları yere basan bir oluşumun başarıya ulaşması daha kolaydır. Bu nedenle şimdiki gidişat her türlü sıkıntıya rağmen doğru bir yolda ilerlendiğini gösteriyor. Yapılması gereken, bu gidişatın önüne eşit fırsatlar sunmaktır. Bunca sıkıntı, ekonomik darboğaz ve afetlere rağmen 2018’den sonra inşaat mühendisliğini ilk 100 öğrenciden hiçbirinin tercih etmemiş olması, büyük resimde gençliğin daha net manzarayı yakaladığını gösteriyor. İnşaat yaşam eğrisini tamamlamış bir teknolojiyken, bilgisayar eksenli dijital teknoloji ise doğum sürecinde olan bir teknolojidir. Gençlik geleceğini yani doğruyu tercih ediyor.