Türkiye, evrensel değerlerin merkezi olacak!

Sahip olduğumuz İslâmî değerlerin güneşin, denizin, ay ve yıldızların ve de toprağın aslında bu dünyada Cennet’i idrak etmenin kapısı olduğunu bilerek, varlık ile mutluluk ilişkisini silbaştan tarif edeceğiz.

TÜRKİYE, yeryüzünde en özgün ve de özgür ülkedir.

Türkler, medeniyet kurucu bir millet olma özelliğine sahiptirler. Bu özellik çok az millete nasiptir.

Ve asırlara karşılık gelir şekilde, varlığa bütüncül bakabilen ve de farkıyla gücünü yansıtan yüksek bir devlet aklı vardır.

Kendi kökleri insanlığı kuşatacak ve insana bütüncül bakarak yine insanın ve de toplumun mutluluğuna odaklanan değerler üretecek derinlik ve farklılığa sahiptir aziz ve necip milletimiz.

Batı uygarlığı karşısındaki yenilgimiz geçiciydi. Şimdi, tekrar galibiyetin eşiğindeyiz!

Bunun için önce “Neden mağlup olduk ve yeniden galibiyet için ne yapmalıyız?” sorusunun cevaplarını bütün olarak vereceğiz. Köklerimiz ve zamanın yeni boyutu ve de varlığın kendi içinde sürekli yenileşini doğru okuyarak ve aralarındaki ahengi yakalayarak bunu sağlayacağız.

Bu ahenk, insanlığın yeniden bütün mutluluğunun yolu olacaktır. Bilim ile dinin birbirinden ayrışmasını değil, varlık ile Allah iletişimini doğru okuyarak insanın yaşarken de çok mutlu olabileceğinin müjdesini vereceğiz.

Ve yaşarken mutlu olanın, ötelerin ötesinde de mutlu olacağının müjdesinin adı olacak bu hâl.

Müslümanı, yaratılmışların güzelliklerini kendine kerih ve hakir görüp yaşayan nimetlerden kendisini uzağa düşürerek hep çile ve yoksulluk odağında düşündüren bir biçim üzerinden değil, âyette tavsiye olunduğu gibi kendisine “hem bu dünyada, hem de ahirette iyilik ve güzellikler” isteyen bir bir akıl biçimiyle yeni nesillere mutluluğun bütünsel tanımını yapacağız.

Sahip olduğumuz İslâmî değerlerin güneşin, denizin, ay ve yıldızların ve de toprağın aslında bu dünyada Cennet’i idrak etmenin kapısı olduğunu bilerek, varlık ile mutluluk ilişkisini silbaştan tarif edeceğiz.

Vatanseverlik, örf güncellemesi, merhamet, şefkat, paylaşmak, dinlemek, anlamak ve karşılıklı bilgelik temelinde insanı sahiplenen ve aileyi millet ile devlet gücünün merkezine koyarak insanın ve toplumun mutluluğuna odaklanmış yaşanabilir dünyayı artık Türkiye’den söyleyeceğiz!

Türkiye, çöken Batı uygarlığının basit bir kopyası olmayacaktır asla!

Türkiye, evrensel değerlerin yaşadığı merkez olacaktır!