Toprak medeniyetine hazır mıyız?

Neo-liberalizmin insanlığı getirdiği yer burasıyken, varlığın lîsanını yutması asla mümkün değilken, yeni binyıl nasıl kurulacak, nerede hayat bulacak, ne olacak? Yeni binyıl; sevginin, muhabbetin, toprağın, dostluğun, hakkın ve hukukun, ille de adaletin, Rahmân ve Rahîm hakikatlerinin vücût bulup diler geldiği bir insanlık düzeni ortaya çıkaracak. Bunun gerçekleşeceğinden hiç şüphe duymayınız! Artık, dünden daha fazla, toprakla barış içinde olacağız.

YERYÜZÜ, rahmet nazarıyla, sevgiyle, muhabbetle bakılması gereken bir zemindir.

Çünkü yeryüzü, bizlere temiz kılınmıştır.

Ve yeryüzünün her bir noktasında farkında olmadan toprakla, gözyüzüyle, velhasıl yaratılmış olan her şeyle iletişim hâlindeyiz…

Bizim nasıl söz söyleyecek dilimiz ve görecek gözümüz varsa, cansız olduğunu zannettiğimiz her bir varlığın da konuşan dili ve gören gözü var. Gerçeklikte lîsana gelmezler, hakikatte ise sahip oldukları bu lîsan çok güçlüdür.

***

Yeryüzü ifsad edilmek, zulme uğramak için var değildir.

Gökyüzü kirletilmek, su bulandırılmak, denizler çöple doldurulmak için var değildir. İnsanoğlu ile barış içinde yaşamak üzerine yaratılmışlardır.

Fakat heyhat! Nereye geldik?

Dönüp bir bakalım çevremize, vahşi kapitalizm ve neo-liberal ahlâk var her yerde…

Bütün sonuçlarıyla kirlenmiş hava ve bulanmış denizlerin hâli ortada!

Hayvanlar dahi hayvanlara kurban edilmiş…

Pitbull’a yem edilen kedi misâlleri…

Toprağa zulmedercesine dikilmiş konutlar, plâzalar, kuleler…

Kapılar birbirine kapalı ve komşuluk yok!

Birbirine tebessüm eden insan gitti, sırtını dönen insan geldi.

Yolda yürüyen ihtiyar bir teyze yere düşüyor, kolundan tutup da kaldırması gereken insan, kafasını çevirip yoluna devam ediyor.

Otobüste ihtiyar yahut problemi olan biriyle göz göze gelmemek için gözlerini dışarı çevirmiş yüzlerce ve binlerce profil…

Bankaların önünde faiz kuyrukları; faiz ise haram!

Beş vakit namazın yanında repodan yansıyan gelirle geçimini sağlayan tipler…

***

Allah, Hakk’tır!

Ancak haklılık mücadelesi verdiğini zanneden insanlar, her gün kul hakkı yeme noktasında birbirleriyle yarış hâlindeler…

Yalansa hayatın en önemli parçası…

Riya… Allah’ı unutup da birilerine hoş görünmek için atılan milyonlarca adım…

İhlâs Sûresi’nin sırrından uzaklaşmış bir hâl…

Şimdi soruyorum size: Neo-liberalizmin insanlığı getirdiği yer burasıyken, varlığın lîsanını yutması asla mümkün değilken, yeni binyıl nasıl kurulacak, nerede hayat bulacak, ne olacak?

Yeni binyıl; sevginin, muhabbetin, toprağın, dostluğun, hakkın ve hukukun, ille de adaletin, Rahmân ve Rahîm hakikatlerinin vücût bulup diler geldiği bir insanlık düzeni ortaya çıkaracak.

Bunun gerçekleşeceğinden hiç şüphe duymayınız!   

Artık, dünden daha fazla, toprakla barış içinde olacağız.

***

Velhasılıkelâm… Toprak medeniyeti geliyor!

Yapay zekâ ve dijitalleşmenin tüm mükevvenata hizmet edeceği ve bütün bir alana hâkim olmadığı, insanın toprakla, suyla, havayla iç içe olacağı bu yeni düzene hazır mıyız?