Sosyal medya popülasyonları

Sosyal medyada ortalama geçirilen zaman ise günlük 2 saat 31 dakika olarak rapora yansımış. Bu da geçen yıla göre yüzde 2’lik bir artış anlamına geliyor. Yani insanların sosyal medyada geçirdiği zaman önceki yıla göre artmış.

DİJİTAL dünyaya ilişkin yayınladığı raporlarla bilinen Datareportal’ın dünyadaki dijital istatistikler üzerine hazırladığı en kapsamlı rapor olan “Digital 2023” raporuna ilişkin yazdığım son yazıda, internet içeriklerinin en çok hangi dillerden oluştuğuna dair istatistiklere değinmiştim. Bu yazıda ise dünyadaki sosyal medya istatistiklerini ele alacağım.

Sosyal medya kullanıcı sayısı 5 milyar sınırına dayandı

Rapora göre dünyadaki sosyal medya kullanıcılarının sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 4,76 milyar kullanıcıya ulaşmış durumda.

Bu yüzde 3’lük artış, 137 milyon yeni kullanıcı anlamına geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının dünyanın toplam nüfusuna oranı yüzde 59,4 olarak raporda yer alıyor. 18 yaş üzeri sosyal medya kullanıcılarının toplam nüfusa oranı ise yüzde 77,8 olarak belirtiliyor.

Sosyal medya kullanıcılarının toplam internet kullanıcılarına oranı ise yüzde 92,3 gibi çok büyük bir oranı temsil ediyor. Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 46,3’ünü kadınlar oluştururken, yüzde 53,7’sini ise erkekler oluşturuyor. Yani sosyal medyada erkek kullanıcıların ağırlığı biraz fazla.

Listeyi genç kullanıcılar domine ediyor

Sosyal medya kullanıcılarının yaş gruplarına göre dağılımında 20-29 yaş aralığı yüzde 31 ile ilk sıra da yer alıyor. Yüzde 22,2 ile 30-39 yaş aralığı ikinci sırada, yüzde 15,5 ile 40-49 yaş aralığı üçüncü sırada yer alıyor. Bu yaş gruplarını yüzde 12 ile 13-19 yaş, yüzde 10,4 ile 50-59 yaş, yüzde 9 ile 60 yaş ve üstü takip ediyor.

50-59 ve 60 yaş üstü kullanıcılar dışındaki tüm yaş gruplarında erkek kullanıcıların oranı daha fazla iken, 50-59 yaş grubunda erkek ve kadın kullanıcı oranı eşit, 60 yaş ve üstünde ise kadın kullanıcı sayısı erkek kullanıcılardan daha fazla.

Sosyal medya dünyanın ne kadar zamanını (ç)alıyor?

Sosyal medyada ortalama geçirilen zaman ise günlük 2 saat 31 dakika olarak rapora yansımış. Bu da geçen yıla göre yüzde 2’lik bir artış anlamına geliyor. Yani insanların sosyal medyada geçirdiği zaman önceki yıla göre artmış. Bu istatistik önemli. Çünkü dünya pandemi etkisinden çıkmış olmasına rağmen sosyal medyada geçirilen zamanda bir azalma olmamış, tam tersine insanların sosyal medyada geçirdikleri zaman artmış. 

Bu da demek oluyor ki, sosyal medya insanların giderek daha fazla zamanını (ç)alıyor. Bu istatistiği değerli kılan bir husus daha var: “İnternet ne kadar zamanımızı (ç)alıyor?” başlıklı yazımda değindiğim üzere, insanların çevrimiçi geçirdikleri zaman, önceki döneme göre yüzde 5 azalmış. Fakat insanların çevrimiçi geçirdikleri zaman azalmış olmasına rağmen sosyal medyada geçirilen zaman artmış. Bu da demek oluyor ki, insanlar çevrimiçi kaldıkları zamanın önemli bir kısmını sosyal ağlarda geçiriyor. 

(Devam edecek…)