Sosyal medya kıskacı, sosyal medya kıskançlığı

Bazı çiftler de eşlerinin sosyal medya ya da internet hareketlerini kontrol altına almaya çalışırlar. Bunun için rasyonel olmayan tartışmalar çıkarabilirler. Özellikle genç yaştaki çiftler arasında bu durum biraz daha baskındır.

SOSYAL medyanın eşler arasındaki iletişim ve ilişkiye ilişkin etkilerine dair yazdığım son yazıda, sosyal medyanın çiftler üzerinde gerçekçi olmayan beklentiler oluşturabileceğine değinerek sosyal medyadan etkilenen çiftlerin, oradaki filtrelenmiş ve kurgulanmış yaşam kesitlerini gördüklerinde kendi ilişkilerine yönelik tatminsizlik hissine kapılabileceklerini, bunun da iç huzursuzluğa ve ilişkide mutsuzluğa yol açabileceğini anlatmıştım.

Bu yazıda, sosyal medyanın çiftler üzerindeki etkilerine değinmeye devam edeceğim…

Sosyal medya kıskançlığa yol açabilir

Yapılan çok sayıda araştırmada sosyal medyanın kıskançlık duygusunu tetiklediği ortaya konuluyor.

Özellikle kıskançlığa yatkın kişilikler, eşlerinin sosyal medyadan karşı cinslerle çok masumane kurduğu iletişim biçimlerini bile kıskanma eğilimindedirler. Bu durum kıskanma eğilimi baskın olanlar dışında kalan kişilikler için de geçerli.

Bazı insanlar, eşlerinin başka kişilerin gönderilerine yönelik beğeni ve yorumlarına içten içe üzülebilirler. Bu durumu eşlerinin başka kişilere ilgi duyduğu şeklinde yorumlayabilirler. Ya da böyle bir durum, insanlardaki buna yönelik kaygılarını körükleyebilir.

Kontrol etme duygusu ilişkiye zarar verir

Kıskançlığın baş gösterdiği çiftlerden biri, genellikle eşinin sosyal medya hareketlerini takip etmeye yönelir. Bu yönelim, bir noktadan sonra sadece sosyal medya içeriklerinin takibiyle sınırlı kalmaz, diğer internet hareketlerine de yönelir. Hatta Google reklâmlarının istatistiklerini tutup bunlardan yersiz ve gereksiz yorumlar bile çıkarabilirler.

Bazı çiftler de eşlerinin sosyal medya ya da internet hareketlerini kontrol altına almaya çalışırlar. Bunun için rasyonel olmayan tartışmalar çıkarabilirler. Özellikle genç yaştaki çiftler arasında bu durum biraz daha baskındır.

Ayrıca eşlerden biri diğerine göre daha fazla sosyal bir kişiliğe sahipse ve bunu sosyal medyaya da yansıtıyorsa, diğer eşteki kıskançlık iç güdüsü daha şiddetli ortaya çıkabilir. Bu tür durumları yaşayan çiftler hem birbirlerini, hem de ilişkilerini çabuk yıpratırlar.

Başka veriler yoksa kaygılar yersizdir

Eşlerin kendilerini, eşlerini ve ilişkilerini yıpratmaması için birbirlerinin sosyal medya hareketlerini rasyonel olmayan bir biçimde yorumlamamaları gerekir. Kıskançlık ya da “Aldatılıyor muyum?” duygusu ortaya çıkmaya başladıysa ama bu duyguyu destekleyen güçlü başka verileri yoksa, sosyal medyadaki beğeniler ya da yorumlara gereğinden fazla anlam yüklememeliler.

Özetle, sosyal medyadaki en masumane hareketler bile eşler arasında kıskançlığa veya “Aldatılıyor muyum?” hissine yol açabilir. Şunu unutmamak gerekir ki, böyle durumların çok çok büyük bir kısmında ortaya çıkan his, yersizdir. Fakat bu his, üzerinde durulursa gereksiz şekilde büyür ve ilişkiye zarar verir. O nedenle böyle bir hisse kapılan çiftlerin, başka veriler yoksa bu hissi büyütmeden kendi içlerinde söndürmeleri gerekir.