Sosyal medya, kadınlar, yeme alışkanlıkları, sağlıksız diyet ve kürler

İdeal bedenlere sahip olma adına sosyal medyanın işaret ettiği şekilde yeme alışkanlıkları edinme ve bu doğrultuda ne olduğu tam bilinmeyen bitkisel ve benzeri kürleri tüketme, hormon bozuklukları başta olmak üzere çok sayıda hastalığa kapı aralıyor.

SOSYAL medyanın kadınlar üzerine etkilerini kaleme aldığım son yazıda, kadınların dişiliği ve cinselliği ile öne çıkarıldığına değinmiş ve bu tür bir hiper cinselleştirmenin aileyi ve sosyal hayatı tehdit ettiğini dile getirmiştim.

Bu yazıda ise sosyal medyanın kadınlar üzerindeki yeme alışkanlıklarına olan etkisine değinmeye çalışacağım.

Kadınlar daha fazla etkileniyor

Yapılan araştırmalar, günde 2 saatten fazla sosyal medyada zaman geçiren insanların, yeme alışkanlıklarını büyük oranda sosyal medyada maruz kaldıkları içeriklere göre şekillendirdiklerini gösteriyor.

Beden algılarına yönelik etkiler kadınlarda daha fazla olduğu için, yeme alışkanlıkları konusunda kadınlar diğer gruplara göre sosyal medyanın bu tür içeriklerinden daha fazla etkileniyorlar.

Sosyal medya kullanımı bilinçli olduğunda bu etki hiç şüphesiz olumlu olup olumlu sonuçlar doğururken, bilinçsiz sosyal medya kullanımı ise yeme alışkanlıkları üzerinde negatif etkiler oluşturuyor. Öyle ki, sosyal medya kullanımının artması dikkatsizliği de beraberinde getiriyor. Sofra başında bile sosyal medyadan kopamayan kadınların azımsanmayacak bir kısmı, farkında olmadan aşırı yemek tüketiyor. Üstelik bunun farkına bile varamıyor.

Özellikle beğeni toplamak ve etkileşim almak için içerikler üreten sosyal medya alanları, insanlarda bilimsellikten uzak ve gerçekçi olmayan beklentiler oluşturuyor. Bu nedenle de takipçiler, bilimsel altyapıdan yoksun menü ve diyetlere maruz kalıyor. Takipçiler, beğeni ve etkileşim almak için oluşturulan bu içerikleri sorgulamadan uygulamaya başlıyor. Bunun sonucunda da sağlıksız beslenme alışkanlıkları derinleşiyor.

Sağlıksız kürler ve ürünler zihinlere boca ediliyor

İnsanların daha fazla zaman geçirmesi, sosyal medyanın çok fazla bilinçsiz kullanımı ve bunların sonucu ortaya çıkan etkileşim, sosyal medyanın para kazanma ve reklâm verme alanı olarak da görülmesini sağlıyor. Sosyal medyanın reklâm ve pazarlama gücü, sosyal medyada edilgen olan takipçileri hedef hâline getiriyor.

Özellikle beden algılarına yönelik etkilerinden dolayı kadınlar bu tür içeriklerin üreticileri tarafından en önemli hedef kitle olarak görülüyorlar. Bu nedenle de hiçbir bilimsel tabanı olmamasına rağmen bazı ürünleri ve bazı diyetleri ideal, daha alımlı ve daha güzel bedenler oluşturacağına dair yayınlar eşliğinde kadınlara pazarlıyorlar. Daha doğrusu, bu tür bilimsel temelden yoksun içerikler kadınların zihinlerine boca ediliyor. Sosyal medyayı bilinçsiz olarak kullanan azımsanmayacak sayıda kadın ise sosyal medyadaki bu içerikleri ve onların işaret ettiği ürünleri tüketiyorlar.

İdeal bedenlere sahip olma adına sosyal medyanın işaret ettiği şekilde yeme alışkanlıkları edinme ve bu doğrultuda ne olduğu tam bilinmeyen bitkisel ve benzeri kürleri tüketme, hormon bozuklukları başta olmak üzere çok sayıda hastalığa kapı aralıyor.