Sosyal medya, kadınlar ve negatif beden algısı

Beden algılarına yönelik negatif tutumlar arttıkça kadınlarda psikosomatik etkiler ortaya çıkıyor. Beğenilmeme korkusu, anksiyete ve stres gibi durumlar bunlardan en belirgin olanları.

UZUN bir zamandır sosyal medyanın etkileri üzerine yazılar kaleme alıyorum. Son yazı dizisinde sosyal medyanın ergen yaştaki çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine değinmiştim.

Bu yazıdan itibaren sosyal medyanın kadınlar üzerindeki etkilerini ele almaya çalışacağım. Daha önce yaptığım gibi, öncelikle sosyal medyanın kadınlar üzerindeki negatif etkilerine değinerek başlayalım…

Kadınlar neden sosyal medyadan daha fazla etkileniyor?

Sosyal medya devasa bir alan. Öyle ki, onlarca sosyal medya platformunda milyarlarca insan her gün milyarlarca kez etkileşime giriyor.

Fakat bu etkileşimlerde kadınların oranı erkeklere göre çok çok fazla. Nitekim kadınlar erkeklere göre hem daha fazla sosyal medya platformuna sahipler, hem de bu platformlarda daha fazla beğeni ve yorum alıyorlar. 

Ayrıca sosyal medya platformlarında erkelere göre daha fazla arkadaş ve takipçiye sahip kadınlar. Dolayısıyla sosyal medyada erkeklere göre daha fazla kişiyle etkileşime giriyorlar. Ayrıca bu durum kadınların daha fazla sosyal medyada vakit geçirdiklerinin de bir işareti. 

Tüm bunlar kadınların sosyal medya etkisine daha fazla maruz kaldığının da göstergesi.

Negatif beden algısı neden kadınlarda daha fazla?

Sosyal medya platformları içerisinde Instagram, hem kadınların sosyal medyayı en sık kullandıkları, hem de en yoğun etkileşim aldıkları platform olarak öne çıkıyor.

Instagram, özellikle vücut imajlarına yönelik sunumlarda gerçekçi olmayan filtrelenmiş içeriklerden oluşuyor. Yapılan araştırmalar ve dünyanın farklı coğrafyalarında ortaya konulan sonuçlar, sosyal medya içerik ve etkilerine daha fazla maruz kalan kadınların beden imajına yönelik negatif algılarının daha çok olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kadınlar için beden algılarına yönelik negatif düşüncelerin ve vücut memnuniyetlerine yönelik negatif tutumların altında sosyal medyanın çok önemli bir payı var. Beden algılarına yönelik negatif tutumlar arttıkça kadınlarda psikosomatik etkiler ortaya çıkıyor. Beğenilmeme korkusu, anksiyete ve stres gibi durumlar bunlardan en belirgin olanları.

Ayrıca kadınlar bedenlerini sosyal medyada gördükleri filtreli bedenlere uydurmak için kazandıklarından daha fazla para harcayabiliyorlar. Bu da onların maddî gereksinimlerini artırıyor. Bazıları bu gereksinimlerini meşru yollardan sağlayamadığı için sanal dünyada para karşılığı gayr-i ahlâkî işlere yönelebiliyor. Bu başlı başına toplumsal ve ahlâkî bir konu olduğu için, detaylarını yeni bir yazıda ele almak üzere bu kadar değinmekle yetiniyorum.

Kadınların beden algılarına yönelik bir diğer yanılsama ise cilt renklerine yönelik negatif tutumlar. Ülkemizde bu durum Batı dünyasına göre daha az görünür olsa da açık ten rengine sahip kadınlar bronzlaşmak, bronz ten rengine sahip kadınlar ise tam tersine daha açık ten rengine sahip olmak istiyorlar. Bu tutumun gelişmesinde sosyal medyadaki filtreli bedenlerin katkısı çok büyük.

(Devam edecek…)