Sosyal medya, kadınlar ve güven duygusunun yırtılmasına dair

Dünyanın değişik ülkelerinde yapılan araştırmalar, kadınlarda sosyal medya kullanımının günde 9 saate kadar çıkabildiğini gösteriyor. Bu süre, günün üçte birinden fazlasına denk geliyor.

SOSYAL medya insanlara haber almak, eş, dost, akraba ve uzakta olanlarla iletişim kurmak, ilgi alanlarıyla ilgili topluluklara katılmak, olay, olgu ve fikirler hakkında görüşler paylaşmak gibi çok sayıda işlevi yerine getirme fırsatı veriyor.

Ancak sosyal medya, insanı, özellikle de kadınları çok sayıda negatif etkiye de maruz bırakabiliyor.

En yakınlarına bile güven duymamak

Uzmanlar günde iki saatten fazla sosyal medya kullananlarda sosyal medyanın negatif etkilerinin daha fazla görüldüğünü söylüyor. Yapılan araştırmalarda, özellikle 16-30 yaş arası kadınlarda sosyal medya kullanımının daha fazla olduğuna işaret ediliyor. Hatta dünyanın değişik ülkelerinde yapılan araştırmalar, kadınlarda sosyal medya kullanımının günde 9 saate kadar çıkabildiğini gösteriyor. Bu süre, günün üçte birinden fazlasına denk geliyor. Bu kadar uzun bir süre sosyal medyada kalmak demek, dünyayı sosyal medya içerikleri üzerinden okumak anlamına geliyor.

Özellikle genç kadınlarda görülen karşılaştırmalar, psikosomatik rahatsızlıkların oluşmasına neden oluyor. Ayrıca olumsuz duygular oluşturan, üzerine bolca dram ve trajedi sosu eklenmiş içerikler duygusal bütünlüğe zarar veriyor.

Tecavüz ve şiddet gibi olgular kadınların hem yakın çevresine, hem de dış dünyaya ilişkin güven duygularını derinden sarsıyor. Güven duyguları sarsılan kadınlar, en yakınlarına bile güven duymuyorlar.

Sürekli kontrol etme duygusu ilişkileri çıkmaza sokuyor

Güven duygusundaki bu derin yırtılma aslında sadece kişilere yönelik olarak gelişmiyor. Politik güvenden özel hayata kadar hemen her alana yayılan bu güvensizlik duygusu hayatı derinden etkiliyor. Öyle ki, bazı kadınlar ilişkilerinde hiçbir somut neden yokken, sırf sosyal medyada gördükleri aldatma hikâyelerinden etkilenerek eşine güvensizlik duygusuyla yaklaşıyor. Onun her anını bilmek, onu her an kontrol etmek istiyor. Bu da sağlıklı bir iletişim ve ilişki yöntemi olmadığı için ilişkiyi sürdürülebilir olmaktan çıkarıyor.

Sürekli eşlerini, sevgililerini, nişanlılarını denetleyen ve onların her anını kontrol etmek isteyen kadınların önemli bir kısmı bu güvensizlik duygusunu sosyal medyadan ediniyor. Sürdürülebilir olmayan bu ilişki ve iletişim durumu, bir süre sonra sebepsiz ve gereksiz gerginliklere hatta ayrılıklara neden olabiliyor.