Sosyal medya, kadınlar, sosyal geri çekilme ve sosyal izolasyon

Sosyal geri çekilme ve sosyal izolasyon yaşayan kadınlar sanal dünyada kendilerini daha mutlu gibi hissederler. Fakat gerçek yaşama döndüklerinde aynı hissi yaşayamadıklarından, sosyal medyaya ve orada kendilerini mutlu eden içeriklere yönelimleri artar.

SOSYAL medyanın kadınlar üzerindeki negatif etkilerini ele aldığım son yazıda, kadınların sosyal medyadan neden daha fazla etkilendiklerine değinerek beden ve ten renklerine yönelik negatif algıları irdelemiştim. Bu yazıda ise sosyal geri çekilme ve sosyal izolasyon konusunu ele almaya çalışacağım.

Sosyal geri çekilme ve sosyal izolasyon nasıl ortaya çıkar?

Sosyal medyanın neredeyse tüm sosyodemografik gruplarda sosyal izolasyona neden olabileceği, yapılan araştırmalarda ortaya konuluyor. Fakat yine yapılan araştırmalarda, sosyal izolasyon etkisinin en fazla kadınlarda görüldüğü de belirtiliyor.

Bu nedenle, “Sosyal medyanın kadınlar üzerindeki en önemli etkilerinden biri de sosyal izolasyon ve buna yönelik motivasyondur” dersek yanılmış olmayız.

Sosyal medya insanlara parmaklarının ucuyla dünyanın hemen her yanına ulaşabilme olanağı sağladı. Bu da tabiri caizse insanların dünyayı parmakları ucunda oynatması sonucunu doğurdu. Sosyal medya içeriklerine fazlasıyla maruz kalan ve sosyal medyada daha fazla etkileşim, daha fazla beğeni ve daha fazla övgü alan bazı kadınlarda sosyal medya, sosyal geri çekilmeye ve gerçek sosyal yaşama yabancılaşmaya neden oluyor.

Yapılan araştırmalarda, sosyal medyada iki saatten fazla zaman geçiren kadınların iki saatten daha az bu mecrada zaman geçiren kadınlara göre sosyal izolasyona yakalanma olasılıklarının daha fazla olduğu ortaya konuluyor.

Sosyal geri çekilme ve sosyal izolasyon yaşayan kadınlar sanal dünyada kendilerini daha mutlu gibi hissederler. Fakat gerçek yaşama döndüklerinde aynı hissi yaşayamadıklarından, sosyal medyaya ve orada kendilerini mutlu eden içeriklere yönelimleri artar. Bu hiç şüphesiz çok derin bir yanılsamadır.

Bu yanılsama derinleştikçe psikolojik yırtılmalar ortaya çıkar. Bunun sonucunda stres ve anksiyete gibi psikosomatik rahatsızlıklar baş gösterir.

Ne yapmak gerekir?

Bazı araştırmalar, içe kapanık bireylerin sosyalleşmesinde sosyal medyanın pozitif etkileri olabileceğini ortaya koyuyor. Fakat bu etki, bilinçli ve disiplinli bir sosyal medya kullanımı ve içe kapanık bireylerin sosyal katılım arzusuna bağlı olarak ortaya çıkar. Yani bazı içe kapanık bireyler, sosyal katılımı arzu ettikleri hâlde gerçekleştiremezler. Böyleleri için sosyal medya pozitif etkiler bırakabilir.

Ama sözünü ettiğim bireyler -ki özellikle bazı kadınlar- tam tersi, sosyal medyada zaman geçirdikçe sosyal geri çekilmeye ve sosyal izolasyona daha gönüllü davranırlar. 

Sosyal medyanın bu etkilerini en aza indirmek için sosyal medya kullanımını sınırlamak ve gerçek yaşamla olan bağları ve irtibatı güçlendiren faaliyetlere yönelmek gerekir.