Sosyal medya, içe dönük çocuklar ve iletişim becerileri

Sosyal medya, içe dönük çocuklara internet üzerinden akranları veya başka insanlarla iletişim kurma imkânı tanır. Bu durum başka kimliklere bürünme gibi kendi içerisinde riskler barındırsa da bilinçli bir sosyal medya kullanımı bu riskleri ortadan kaldıracaktır.

SOSYAL medyanın çocuklar üzerindeki pozitif etkilerini ele aldığım son yazıda, sosyal medyanın çocukların sosyal katılım motivasyonlarına olumlu etki yaptığına değinerek, bu zeminde çocukların farklı sınıflar ve farklı yörelerden akranlarıyla iletişim kurma imkânı sağladığını anlatmıştım.

Farklı sınıf ve yörelerden akranlarıyla tanışan çocukların yine farklı sınıf ve yörelerdeki çocukların duygularını ve yaşamlarını öğrenme imkânı bulduklarını, bunun da empati duygusuna katkı sunabileceğini ifade etmiştim. Bu yazıda ise içe dönük çocukların sosyal ilişki kurma becerilerine sunduğu katkıyı ele almaya çalışacağım.

İletişim kurma becerisinin artışına etkisi

Dışa dönüklük ve içe dönüklük, birer kişilik yapısıdır. Her iki kişilik yapısının kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

Örneğin içe dönük kişilikler, derin düşünme ve sorgu yeteneğine sahiptirler. Ama sosyal ilişki kurma becerileri de dışa dönük kişiliklere göre zayıftır.

İşte bu noktada sosyal medya, içe dönük çocuklara internet üzerinden akranları veya başka insanlarla iletişim kurma imkânı tanır. Bu durum başka kimliklere bürünme gibi kendi içerisinde riskler barındırsa da bilinçli bir sosyal medya kullanımı bu riskleri ortadan kaldıracaktır.

Gerçek hayatta insanlarla iletişim kurmakta zorlanan çocuk yaştaki ergen bireyler, bilinçli bir sosyal medya kullanımıyla sosyal medyada edindikleri iletişim deneyimlerini gerçek hayata yansıtarak bu düzlemde daha güçlü iletişim kurabilirler. Bu, onların özgüven ve özbilinçlerini de artırır.

Yersiz kaotik durumları ortadan kaldırıcı etkisi

İçe dönük kişilikler bazen iletişim kurma noktasında yersiz veya mantıksal olmayan kaygı veya zihinsel kaos yaşayabilirler. Sosyal medya bu tür kaotik durumları ortadan kaldırmak için önemli bir zemindir.

İçe dönük kişilikler bilinçli sosyal medya kullanımlarını artırdıkça ve sosyal medyada başkaları ile iletişim kurdukça, gerçek hayatta yaşadıkları yersiz veya mantıksal olmayan zihinsel kaosu çabuk aşarlar. Hatta içe dönük kişilikler, dış dünya ile iletişim kurma becerilerini geliştirdiklerinde içe dönük kişiliklerinden gelen derin sorgulama ve derinlikli düşünme gibi özellikleri muhafaza ettiklerinde çok daha başarılı kişiliklere dönüşürler.

Yazma yetenekleri gelişir

İçe dönük kişilikler, yazıyla iletişim kurma konusunda son derece başarılıdırlar. Sosyal medya, onların yazma yeteneklerine de katkı sunar. Öyle ki, bu tür kişilikler anlatmak istediklerini sosyal medyada yazıyla dile getirerek yazma yeteneklerini geliştirirler. Hatta bu tür kişiliklerin sosyal medyada paylaşımlara yaptıkları yorumlar ve yazılı paylaşımları genellikle en beğenilen özgün paylaşım ve yorumlar olarak öne çıkar.