Sosyal medya, çocuklar ve ebeveynler (2)

Ebeveynler olarak çocukların sosyal medya kullanım alışkanlarının farkında olduğunuzu bilmelerini sağlamalısınız. Böylece onlara tanımış olduğunuz özgürlük alanında hareket ederken çocuklar, sorumluluklarını bilerek hareket ederler.

SOSYAL medyanın çocuklar üzerindeki negatif etkilerinin giderilmesi hususunda yazdığım son yazıda, ebeveynlerin sosyal medyanın etkileri hususundaki farkındalık düzeylerinin yüksek olması gerektiğine, aslolanın gerçek yaşam olduğunun çocuklara özümsetilmesinin önemine, ebeveynlerin çocuklara ders verir gibi davranmak yerine onların yeteneklerini ortaya çıkarmaları için uygun ortamlar hazırlamaları gerektiğine değinmiştim.

Bu yazıda ise çocukların sosyal medya etkinliklerinin denetlenmesi, çocukların sosyal medya paylaşımları ile nasıl bir etkileşim içerisinde olmaları gerektiği ve sosyal medyadaki takipçi sayısı gibi niceliksel durumlar yerine niteliksel durumların öğretilmesi konusunu ele almaya çalışacağım.

Sosyal medya etkinlikleri denetlenmeli

Sosyal medya, çocukların suça sürüklenmesi ya da istismar edilmesi noktasında neredeyse hiçbir denetimin olmadığı bir zemindir. O nedenle ebeveynler, çocuklarının sosyal medya etkinliklerini denetlemeliler. Fakat bunu yaparken çocuklara yeteri derecede özgürlük alanı tanımalılar.

Ebeveynler olarak çocukların sosyal medya kullanım alışkanlarının farkında olduğunuzu bilmelerini sağlamalısınız. Böylece onlara tanımış olduğunuz özgürlük alanında hareket ederken çocuklar, sorumluluklarını bilerek hareket ederler.

Etkileşime dikkat!

Ebeveynler, mümkün olduğunca çocuklarının sosyal medya paylaşımlarını takip etmeliler. Fakat çocuklarının gönderilerine yorum yazma veya etkileşimde bulunmaktan olabildiğince kaçınmalılar.

Ayrıca ebeveynler çocuklarının duygu durumuna özellikle dikkat etmeliler. Böylece onlara nasıl rehberlik edecekleri hususunda daha bilinçli davranırlar.

Çocuklara aslolanın nicelikler değil, nitelikler olduğu öğretilmeli

Çocuklar, sosyal medyadaki arkadaş veya takipçi sayısını önemserler. Çocuklar bu sayıların çokluğunu ne kadar popüler olduklarına dair bir işaret kabul ederler.

Ebeveynler, çok sayıda arkadaşa sahip olmanın ya da çok sayıda kişi tarafından takip edilmenin onları havalı ya da popüler yapmayacağını çocuklara anlatmalılar. Önemli olanın popüler ya da havalı olmak olmadığını, önemli olanın değerli olmak olduğunu ve bunun da niceliklerle değil, niteliklerle ilgili bir durum olduğunu çocuklarına iyice kavratmalılar.