Sosyal medya, çocuklar ve ebeveynler (1)

Sosyal medya bilinçli kullanıldığında yapıcı sonuçlar verir. O nedenle çocukların ilgi alanları, tutkuları ve yeteneklerini geliştirmek için sosyal medyayı nasıl yapıcı olarak kullanabilecekleri öğretilmelidir.

SON birkaç yazıdır sosyal medyanın çocuklar üzerindeki negatif etkilerine değiniyorum. Bu yazıda ise çocukların sosyal medyanın negatif etkilerinden korunmaları noktasında ebeveynlerin neler yapması gerektiğini hususunu ele almaya çalışacağım.

Ebeveyn farkındalığı çözümü kolaylaştırır

Her şeyden önce ebeveynler, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde yaşam boyu sürebilecek derin etkiler bırakabileceğinin farkına varmalılar. Bunun yanı sıra ebeveynler, çocuklarının hangi sosyal medya platformlarında zaman geçirdiklerini bilmeli ve çocuklarını gözlemlemeliler.

Ebeveynler gerektiğinde çocukların sosyal medyada geçirdikleri zamanlara sınırlama getirmeliler. Ayrıca bazı sosyal medya platformlarından olabildiğince onları uzak tutmalılar.

Değerli olanın gerçek yaşam olduğu özümsetilmeli

Gerçek ilişkiler ve iletişim, gerçek yaşamda derinlik kazanır. Yani gerçek yaşam, yaşamın kendisidir. Sanal dünya ise çoğu zaman yanılsamalar üretir. O nedenle ebeveynler, çocuklarının gerçek yaşam ile iletişim kurmaları için gerekli ortamı hazırlamalılar. En başta bunun önemini çocuklarına özümsetmeliler.  

Nasihat etmek yerine ortam hazırlayın

Çocuklara sürekli nasihat etmek ve ders verir gibi iletişim kurmak bir süre sonra çocukların etrafına duvar örmesine neden olur. Bu nedenle sürekli nasihat eder ve ders verir gibi iletişim kurmak doğru sonuçlar doğurmaz. Ebeveynler, bunun yerine çocukların ilgi alanları, becerileri ve tutku alanlarını keşfederek bu bağlamda çocukları teşvik etmeli ve uygun ortamı oluşturmalılar. Bu bazen basit bir oyun, bazen küçük bir spor organizasyonu olabilir.

Sosyal medyayı nasıl bilinçli olarak kullanabilecekleri öğretilmeli

Sosyal medya bilinçli kullanıldığında yapıcı sonuçlar verir. O nedenle çocukların ilgi alanları, tutkuları ve yeteneklerini geliştirmek için sosyal medyayı nasıl yapıcı olarak kullanabilecekleri öğretilmelidir. Böylece çocuklar hem dijital becerilerini derinleştirme, hem de diğer yeteneklerini geliştirme imkânı bulurlar.