Sosyal medya, çocuklar ve dijital beceriler

Uzmanlar dijital alanların gelecekte insan hayatında daha fazla yer edineceğini dile getiriyorlar. Bu da dijital becerilerin kıymetini her geçen gün artırıyor. İnternet ve sosyal medya, dijital becerilerin gelişmesi için önemli zemin oluşturuyor.

SON birkaç yazıdır sosyal medyanın çocuklar üzerindeki negatif etkilerine değinen yazılar kaleme alıyordum. Son olarak ebeveynlerin sosyal medyanın negatif etkilerine karşı nasıl davranması gerektiği hususuna değinmiştim.

Bu yazıdan itibarense sosyal medyanın çocuklar üzerindeki pozitif etkilerini ele almaya çalışacağım.

Dijital becerilerin önemi her geçen gün artıyor

İnternet, özellikle de iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bu alana ilişkin becerileri çok daha önemli hâle getirdi. Öyle ki, hayatımıza giren mobil uygulamalar ile bankacılıktan resmî işlemlere kadar çok sayıda işi yerimizden kıpırdamadan yapabiliyoruz.

Ayrıca sosyal katılımlardan çevrimiçi etkinliklere kadar çok sayıda etkinlik artık internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra artık eğitim de giderek dijital dünyaya kayıyor. Yani dijital dünya hayata artık büyük oranda yön veriyor.

Uzmanlar dijital alanların gelecekte insan hayatında daha fazla yer edineceğini dile getiriyorlar. Bu da dijital becerilerin kıymetini her geçen gün artırıyor. İnternet ve sosyal medya, dijital becerilerin gelişmesi için önemli zemin oluşturuyor.

Çocukların sosyal medyayı bilinçli olarak kullanmaları, onların dijital becerilerinin gelişmesine büyük bir katkı sunuyor. Çocuklar sosyal medyayı bilinçli kullandıklarında hem dijital becerilerini geliştirmek için pratik yapabilecekleri bir alan buluyorlar, hem de sosyal becerilerini artırıyorlar. Ayrıca çevrimiçi etkinliklere katılarak farkındalıklarını artırma imkânı buluyorlar.

Çocuklar, olaylar, olgular ve fikirler

Sosyal medya olaylar, olgular ve fikirler üzerine insanların kendilerini ifade edebilecekleri, insanların fikirlerini geniş kitlelere ulaştırabilecekleri bir zemin. Özellikle çocuklar sosyal medyayı bilinçli olarak kullandıklarında hem olaylar, olgular ve fikirlere dair geniş malûmat sahibi olma imkânına, hem de olaylar, olgular ve fikirlere karşı kendi düşüncelerini ifade edebilecekleri ortama kavuşuyorlar.

Bunların yanı sıra olaylar, olgular ve fikirler karşısında kendi düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırabiliyorlar. Bu da çocukların katılımcılık ruhuna pozitif katkı sunuyor. Katılımcı ruh geliştikçe özgüven de istenen eşiğe daha çabuk ulaşıyor.