Sosyal medya, çocuklar, sosyal katılım ve portföy gelişimi

Çocuklar sosyal medya sayesinde ilgi alanlarına ve yeteneklerine ilişkin organizasyonlardan haberdar olma, bu organizasyonlara katılım sağlama ve bu organizasyonlar sayesinde kendi insan portföylerini oluşturma imkânına kavuştular.

SOSYAL medyanın çocuklar üzerindeki pozitif etkilerini ele aldığım son yazıda sosyal medyanın çocukların dijital becerilerinin gelişmesine katkı sunduğuna değinmiş, çocukların sosyal medya üzerinden akranlarıyla daha fazla etkileşime girme imkânı bulduklarını ve bunun sonucunda da akran temelli öğrenmenin ön plâna çıktığını anlatmıştım.

Bu yazıda ise sosyal medyanın çocukların organizasyon yapma becerilerine, çeşitli organizasyonlara katılma motivasyonlarına, empati ve çocukların insan portföyünün gelişimine sunduğu katkıları ele almaya çalışacağım.

Çocukların insan portföyleri genişliyor

Sosyal medya kültürel, sosyal ve spor etkinlikleri gibi çok sayıda etkinliğin duyurulması ve organizasyonu hususunda yeni fırsatlar ortaya çıkardı. Öyle ki, çocukların sosyal medya sayesinde yeteneklerini geliştirebilecekleri, katılım sağlayabilecekleri organizasyonlar yine sosyal medya üzerinden yapılmaya başlandı. Daha doğrusu, sosyal medya bu organizasyonların yapılması, katılım sağlanması hususunda önemli bir rol üstlendi.

Çocuklar sosyal medya sayesinde ilgi alanlarına ve yeteneklerine ilişkin organizasyonlardan haberdar olma, bu organizasyonlara katılım sağlama ve bu organizasyonlar sayesinde kendi insan portföylerini oluşturma imkânına kavuştular.

İnsan portföyleri genişleyen çocuklar yüz yüze iletişim kuramasalar bile değişik bölgelerden, çeşitli kültür ve sınıflardan insanlarla tanışma, onlarla konuşma, bilgi alışverişinde bulunma imkânına sahip oldular. Bu da onların kültürel, sosyal ve zihinsel olarak gelişmelerine katkıyı sağladı. Çocukların bu bağlamda kurduğu iletişim ve etkileşim ömür boyu sürecek arkadaşlık ilişkilerini ortaya çıkarabilir.

Sosyal medya empati duygusunu geliştirebilir

Sosyal medya her ne kadar duyguların dijitalleşmesine yol açsa da bilinçli bir sosyal medya kullanımı, çocukların empati edinmelerine de katkı sunabilir. Öyle ki, çok farklı sınıf ve kültürlerden akranlarıyla etkileşime giren, akranlarının resim ve gönderilerine yorum yazan ve diğer etkileşimler sonucu aldıkları tepkileri sağlıklı yorumlayabilen çocukların empati duyguları hem gelişir, hem de derinlik kazanır.

Ayrıca buna bağlı olarak çocukların diğer duyguları da gelişim gösterir. Fakat şu noktayı unutmamak gerekir: Bunlar ancak bilinçli bir sosyal medya kullanımı sonucu ortaya çıkar.