Şiddet, eğlence aracına dönüşüyor

Dijital dünya, çocukların insanî ve vicdanî değerler gelişiminde derin ve onarılması güç etkiler oluşturabiliyor. Bu durum, aslında insanlığın geleceği adına da çok ciddî negatif durumlar doğurabilir. Bu tür durumları önlemek için dijital içeriklerin bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor.

DİJİTAL platformlar giderek yaşamın merkezine daha fazla yerleşiyor. Özellikle çocuklar dijital dünyanın kuşatması altında bilinçsizce yine dijital dünyanın kendilerine sunduğu içerikleri tüketiyorlar.

Şiddete dayalı internet tabanlı oyunlar, çocukların kişilik, kimlik ve değer yargıları üzerinde derin negatif etkiler bırakıyor. Öyle ki, şiddete dayalı oyunlar, çocukların şiddeti kanıksamasına, hatta şiddeti bir tür eğlenceye dönüştürmesine neden oluyor.

Bir anekdot ve hatırlattıkları

Bayram öncesi dijital oyunlar ve şiddet üzerine değerlendirmelerin yapıldığı bir arkadaş sohbetine denk gelmiştim. Son derece eğitimli ve kariyer sahibi bir akademisyen, dünyadaki savaşlara ilişkin bir televizyon yapımı izlerken 12 yaşındaki çocuğunun savaşa katılıp insanları öldürmenin çok zevkli bir eylem olduğundan bahsettiğini anlattı.

Sorumluluklarını bilen ve evlatlarının iyi birer insan olarak yetişmesi için gayret gösteren akademisyen arkadaşımız, hâliyle bunun üzerine dehşete kapılmış. Çocuğuyla derinlemesine konuşunca, onun savaş oyunlarının etkisiyle böyle bir düşünceye kapıldığını sezinlemiş. Çocuğun bu düşüncesinin yanlış olduğunu, insan hayatının en kutsal değerlerden biri olduğunu anlatıp şiddet içerikli oyunları oynamasını yasaklamış. Ayrıca psikolojik destek alma ihtiyacı da hissetmiş. Destek sürecinin devam ettiğini özellikle belirtti.

Yani son derece eğitimli ailelerin çocukları bile dijital dünyanın negatif etkilerine maruz kalabiliyorlar. Söz konusu anekdotta ebeveyn, süreci erken sezinleyip önlemini almış. Ama çevremizde bu gibi durumlara maruz kalan milyonlarca çocuk, bu çocukların maruz kaldıkları negatif etkilerden bîhaber milyonlarca ebeveyn var. Üstelik azımsanmayacak sayıda ebeveyn, çocuklar uslu dursun ya da ses çıkarmasın diye bu tür oyunları oynamalarını teşvik bile edebiliyor.

Ebeveyn dikkatli davranmalı

Dijital dünyanın negatif etkileri hiç şüphesiz her yaş grubu için söz konusu. Ama gelişim aşamasındaki çocuklar için bu konu çok daha önemli. Çünkü çocukların kişilik, kimlik ve benlik gelişimleri dijital dünyadan çok fazla etkileniyor.

Dijital dünya, çocukların insanî ve vicdanî değerler gelişiminde derin ve onarılması güç etkiler oluşturabiliyor. Bu durum, aslında insanlığın geleceği adına da çok ciddî negatif durumlar doğurabilir. Bu tür durumları önlemek için dijital içeriklerin bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Bunun için de ebeveynlerin, çocuklarının dijital dünyada geçirdiği zamanları kontrol etmeleri, dijital dünyada çocuklarının ne gibi içerikler tükettiğini takip etmeleri, çocuklarının tükettiği içeriklerin negatif etkilerini bilmeleri ve bu etkileri en aza indirmek için çocuklarını eğitmeleri gerekiyor.