“Olimpos dağının çocukları boş durmayacaklar!”

“Sorun, onların boş durmamasında değil. Sorun, Hira dağının çocuklarının yaşadığı savrulma! Şeytan ve çocuklarını, vazîfelerini hakkıyla ifa ettikleri için kınayamıyorum. Ama şeytanın safına geçmiş, rûhunu şeytana satmış, Müslüman görünümlü müptezel liderler sorunumuz…” (Ali Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili)

26 Ekim Pazartesi günü Haber Ajanda NET’te yayımlanan “Şeytan Hocası Aranıyor” başlıklı yazımız çok güzel ve özel tepkiler aldı.

Mezkûr yazıda, “Şeytan ve uşaklarının yaptıkları yüzünden çok can, çok devlet, çok zenginlik kaybettik; belki hepsinden de önemlisi, birçok insan imanını kaybetti. “Kontrşeytanî” çalışmalar için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Fert fert, kurum kurum, topluluk topluluk el ele vermeli ve her şeyimize düşman olan şeytan ve uşaklarına fırsat vermemeliyiz!” demiş ve şu notlara yer vermiştik:

“Kılıktan kılığa, şekilden şekle, sıfattan sıfata girebilen bu şeytan ve uşaklarını yetiştiren hocayı bulup şunları sormak istiyorum:

‘Ey her türlü hilenin, sahtekârlığın, pisliğin mucidi olan, bedhahların akıl hocası!

1. Şu an bizleri istismar edebileceğiniz en hassas, en zayıf noktamız nedir? Bu zafiyet ve hassasiyetimizi hangi tekniklerle istismar edebilirsiniz?

2. Yükselmekte olan Türkiye’nin yıldızını, yeniden yükselen İslâm güneşini sıvamayı düşündüğünüz balçıklar nelerdir veya o güneşe sırtımızı nasıl döndürüp ne tarafa baktırabilirsiniz?

3. Evimizdeki, toplumumuzdaki, içimizdeki huzuru yok etmek için plânlarınız nelerdir?

4. Elimizdeki doğal kaynakları, insan kaynağını, zenginlikleri elimizden hangi hilelerle almayı düşünüyorsunuz?

5. Medya, sosyal medya, algı yönetimi gibi tekniklere ilâve olarak geliştirmeyi düşündüğünüz yeni teknikler nelerdir?’”

***

Yazımızı okuyan çok kıymetli okurlarımızdan, konuya dair birçok iltifat ve katkı geldi.

Bizim de düşüncelerimizi dile getirmiş olan, Gaziantep’imizin kıymetli milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sayın Ali Şahin’in gönderdiği notları sizlerle de paylaşmak, buradan arz etmek istedim.

“Lokman Bey, kaleminize sağlık…

Hak ile bâtıl mücadelesi, kâinat var olduğu sürece, kıyâmete kadar devam edecek.

Olimpos dağının çocukları boş durmayacaklar!

Sorun, onların boş durmamasında değil. Sorun, Hira dağının çocuklarının yaşadığı savrulma!

Şeytan ve çocuklarını, vazîfelerini hakkıyla ifa ettikleri için kınayamıyorum. Ama şeytanın safına geçmiş, rûhunu şeytana satmış, Müslüman görünümlü müptezel liderler sorunumuz.

Arif Nihat Asya der ki,

‘Biz bu dünyadan nereye

Göçelim, Ya Muhammed?

Yeryüzünde riya, inkâr, hıyanet

Altın devrini yaşıyor…

Diller, sayfalar, satırlar

‘Ebu Leheb öldü’ diyorlar.

Ebu Leheb ölmedi Ya Muhammed;

Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor!’

Saygılarımla…”

***

Sayın Milletvekilimize, bu katkısı dolayısıyla siz okurlarımız adına çok teşekkür ediyorum.

Aynıyla iştirak ettiğimiz görüşlerinin gereğini hep birlikte yapmayı diliyorum.

Evet, bir yandan fikirleri üretecek, değerlendirecek ve ittifak ettiklerimizi de hayata geçireceğiz. Dolayısıyla “fiil” (veya bir başka ifadeyle “aksiyon”) de bir o kadar önemli!

Ülkemizin efkâr-ı umumiyesi, bu şekildeki istişârelerle zenginleşecek ve gelişecek.

Temennim, tüm okurlarımızın fikirlerinin bir fuarı hâline gelebilmemiz yönündedir.