Niçin sosyal medya kullanıyoruz?

Sosyal medya kullanım nedenlerine baktığımızda, haber okuma, aile ve arkadaşlarla iletişim kurma ve boş zaman geçirme dışındaki seçeneklerin birbirlerine yakın oranlarda olduğunu görüyoruz.

DATAREPORTAL’ın ülkemizdeki dijital istatistikler üzerine hazırladığı en kapsamlı rapor olan “Digital 2023 Türkiye” raporuna ilişkin yazdığım son yazıda, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcı sayılarına ve sosyal medyada insanımızın ne kadar zaman geçirdiğine ilişkin istatistiklere değinmiştim. Bu yazıda ise sosyal medya kullanım nedenlerini ele alacağım.

İletişim kurmak mı, haber almak mı?

DataReportal’ın “Dijital 2023 Türkiye” raporuna göre, ülkemizde sosyal medya kullanan 62,55 milyon kişinin yüzde 51’i sosyal medyayı haber okumak için kullanıyor.

Arkadaşlar ve aile ile iletişimde kalmak için sosyal medya kullananların oranı ise yüzde 50,1 olarak raporda yer alıyor. Bu istatistik önemli.

Aslında bu seçenek, özü itibariyle “iletişim kurma” ana başlığı altında değerlendirilebilir. Bu şekilde düşünüldüğünde ve buna görüşlerini paylaşmak, tartışmak ve yeni iletişimler kurmak seçeneği de eklendiğinde, sosyal medya kullanım nedenleri arasındaki “iletişim kurma” ana başlığı açık ara ilk sıraya çıkar.

Raporda boş zaman doldurmak için sosyal medyayı kullananların oranı da yüzde 45,1 olarak görünüyor. İnternet kullanım amaçları içerisinde boş zaman geçirme dokuzuncu sıradayken, sosyal medyada bu seçenek üçüncü sırada yer alıyor. Bu da interneti boş zaman geçirmek için kullananların önemli bir kısmının bu boş zamanını sosyal medya platformlarında geçirdiğine işaret ediyor.

Rapor, sosyal medyayı kullananların yüzde 33’ünün satın alacakları ürünleri bulmak için sosyal medyayı kullandıklarını belirtiyor. Yapılacak veya satın alınacak şeyler için fikir edinme amacıyla sosyal medya kullananların oranı yüzde 32,3 iken, içerik bulmak için sosyal medya kullananların oranı ise yüzde 30,9 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Birbirine yakın oranlar neye işaret ediyor?

Kullanıcılarının sosyal medya kullanım nedenleri bunlarla sınırlı değil. Rapora göre ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının yüzde 29,5’i görüşlerini paylaşmak ve tartışmak, yüzde 27,9’u markaların içeriklerini görmek, yüzde 26,9’u canlı akışları izlemek, yüzde 26’sı spor yayınları veya faaliyetlerini izlemek ve takip etmek, yüzde 24,9’u neler konuşulduğu görmek, yüzde 24,7’si kendi hayatı hakkında yayın yapmak, yüzde 24,3’ü iş ile ilgili ağ kurmak ve araştırma yapmak, yüzde 22,6’sı ünlüleri takip etmek, yüzde 22,4’ü de yeni iletişimler kurmak için sosyal medyayı kullanıyor.

Sosyal medya kullanım nedenlerine baktığımızda, haber okuma, aile ve arkadaşlarla iletişim kurma ve boş zaman geçirme dışındaki seçeneklerin birbirlerine yakın oranlarda olduğunu görüyoruz.

İlk üç neden dışındaki seçeneklerin birbirini destekler ya da tamamlar nitelikte olması, istatistiklerin birbirine bu kadar yakın seyretmesini sağlamış görünüyor.