Nanoteknoloji

İHA ve SİHA gibi atılımların gerçekleştirildiği performansın nanoteknoloji alanında da gösterildiğini söylemek güçtür. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, bu işin büyük kısmının akademi bürokrasisinde tıkanıp kalmasıdır. Diğeri ise, bu alanlardaki kurumların bazılarında hâlâ ciddî oranda sızıntıların devam etmesi ve buna göz göre göre ses çıkarılmamasıdır.

BİR gün haberiniz olmadan, “5 saat sonra kalp krizi geçireceksiniz, bu nedenle hekiminizin talebi üzerine sizi hastaneye götürüyoruz, krizi durduracağız” diye evden alınıp tedaviniz yapılacak. Tedavi aşamasında gerekli moleküler ve atomik karışım ilâçlarınız hekim tarafından kişiye özel veri sisteminize girilecek. Tedavi sonrasında hastaneden çıkarken sadece size özel ilâcı alıp çıkacaksınız...

Ayrıca hekiminiz, bütün bedeniniz hakkında ayrıntılı analiz ve keşiflerini, kolunuzda takılı olan telefon, TV, saat, çip ve tansiyon aleti görevini yapan tek cihaza göndermiş olacak. Eve geldiğinizde sadece size özel ilâçlardan hangi saatte nasıl kullanacağınız hakkında süresinden 10 dakika önce haberdar edileceksiniz…

Siz işinizi görürken ya da kendinizle dertleşirken vücûdunuzda dolaşan otonom moleküler nanorobotlar organlarınızı gezip gözlem yapacaklar. Sağlığınıza ileride tehdit oluşturabilecek olası şüpheler varsa hemen küçük bir parça alıp analizini yapacaklar. Yine haberiniz yokken, bu olup bitenlerin tamamı hekiminizin ekranına dökülecek. Hekiminiz gereken bütün önlemleri alacak. Zorunlu hâller dışında hastaneye gitmeyeceksiniz...

Kanser gibi sağlıksız dokular teşhis edildiğinde, gerekli tedaviye hemen başlanacak ve vücûda yayılmadan önlenecek. Diğer benzer hastalıklar da benzer şekilde teşhis ve tedavi edilecek. Kısacası kanser ve benzeri hastalıklar birkaç gün içinde çözülebilen, asla korkulmayacak, sıradan birer hastalık olacak…   

Deride oluşan hasarlar, saç dökülmeleri, vücûdun farklı yerlerindeki renklenmeler, deri tarafından hızlı emilen nanoteknoloji ürünü biyomolekül ürünlerle kısa sürede tedavi edilecek. Saç ekimi tarih olacak, saçlarınız beyazlamayacak ve derinizdeki kırışıklık da son derece az olacak…   

Belli yaşlardan sonra ölen hücrelerin yerine yenisi ânında konulacak. Yanık yerleriniz ve büyük hasar gören dokularınız yüzde 90’ı su ve yüzde 10’u sentezlenen nanojel malzemeler sürülerek çabucak iyileşecek. Eğer sıkıntılı bir durum olursa büyüme hormonları takviyesi yapılarak amaç hâsıl olacak…

Eğer vücût tedaviye istenen cevabı vermez ise, hekim bunu ofisinden kontrol edip, siz evde iken yatağa uzanmanızı belirtecek. Siz yattığınızda odanızın tavanında asılı yapay zekâ ürünü otonom sistem vücûdunuza sinyaller göndererek bütün bedeniniz kontrol edilecek (check-up). Tedavi edilmesi için gönderilen sinyaller vücûdun savunma mekanizmasını harekete geçirecek ve tedavi yarım saat içinde bitecek…

Vücûdunuzda aşırı miktarda hücre ölümü gerçekleşirse DNA yedeklemeden takviye edilecek. DNA’nın kapasitesini aşan durumlar olursa hekim heyeti devreye girip hücre havuzunu takviye için ağ sistemiyle protein, mutasyon, kromozon ayarı ve transkripsiyon gibi alanlara hemen müdahale edecekler. Bunların çoğunu hekimler de ağ sistemiyle evlerinde yapacaklar; çünkü sizin MR ve tomografi görüntüleriniz ânında hekimlerin ekranına düşecek…

Kromozom anormalliği, mikronükleus, mutasyon, kardeş kromatid değişimi, hipoksantin guanin fosforibozil transferaz ileri mutasyon, somatik mutasyon ve rekombinasyon gibi çok sayıda test yapılıp hekimlerin karar aşamasına geçilecek…

Bunlar yapılırken tabiî ki insan ömrü uzayacak. Ancak yeni bilinmeyen hastalıklar da ortaya çıkacak. En nihâyetinde kimse ölümden kaçamayacak!

Yalnız, kişinin evreni okuması, anlaması ve yorumlaması için kendisine ayıracağı çok zaman olacak. Sır perdesi asla kalkmayacak. İnsan olmak ya da olmamak arasındaki sınır her zaman devam edecek.

Bunca bilgi bütün ağlardan akarken hiçbir gizliliğin kalmayacağını düşünebilirsiniz. Hiç endişeye gerek yok. Çünkü bunların hepsi sadece size özel olacak. Kanunla sınırları çizilen yasaları sadece hekimler ihlâl edebilecek; bunun da cezası meslekten men veya idama kadar gidebilecek.

Kısacası, size ait verilerin başka birilerine sızması neredeyse imkânsız olacak. Bütün sağlık verilerine, özel ve mahrem bilgilere dair teknoloji sadece size ait olacak. Bunun kopyalanması da imkânsız olacak.

Mavi Vatan’da yaşamaya karar vermişseniz, 100 yıl paslanmayan nanoteknoloji ürünle kaplanarak yüzen bir eviniz olacak. Her türlü saldırıya karşı otonom savunma sistemleri her daim devrede olacak. Güneş enerjisi, ihtiyacınızın yüzde 90’ını karşılayacak…

***   

İlk defa “nanoteknoloji” teriminin Norio Taniguchi tarafından kullanılmasının üzerinden 46 yıl geçti. İnsanlık bu teknoloji devriminde çok yol aldı. Amerika, Birleşik Krallık, Çin, Japonya ve Rusya gibi devletler çok büyük bütçelerini nanoteknoloji ve bunların ar-ge faaliyetlerine ayırdı. Batı’da bunlar yapılırken, Türkiye de ciddî adımlardan geri kalmadı.

Ancak İHA ve SİHA gibi atılımların gerçekleştirildiği performansın nanoteknoloji alanında da gösterildiğini söylemek güçtür. Bunun iki nedeni vardır: Birincisi, bu işin büyük kısmının akademi bürokrasisinde tıkanıp kalmasıdır. Diğeri ise, bu alanlardaki kurumların bazılarında hâlâ ciddî oranda sızıntıların devam etmesi ve buna göz göre göre ses çıkarılmamasıdır.   

Nanoteknoloji ürünleri, sağlık, dijital teknoloji ve elektronik başta olmak üzere tekstil, otomotiv, gıda ve ilâç sanayiinde tümden değişikliğe neden olacaktır. Makro dünyadan mikro dünyanın getirisi yaşanırken, mikro dünyadan da nano dünyaya geçiş başlamıştır. Nano dünya, mikro dünyaya göre bin defa daha fonksiyoneldir ve her türlü hayâli zorlayacaktır.