Mobil Türkiye

Rapora göre mobil kullanıcılar bir yılda 3,54 milyar indirme gerçekleştirmiş. Bir önceki yıla göre artış hızı yüzde 4 olarak görülüyor. Kullanıcılar 3,54 milyar indirme için 728 milyon dolar ücret ödemiş. Ödeme miktarlarında bir önceki yıla göre değişim ise yüzde 31 olarak gerçekleşmiş.

SON birkaç yazıdır ülkemizdeki dijital dünyaya ilişkin verileri yorumluyordum. Son yazımda sosyal medya platformlarının reklâm pastasında durumlarını ele almıştım. Bu yazımda ise mobil kullanımlar üzerinde duracağım.

Datareportal’ın yayınladığı “Dijital 2022” raporuna göre ülkemizde 78 milyon civarında hücresel mobil bağlantı bulunuyor. Raporda 2022 yılındaki kullanıcı sayısının geçen yıla göre 2,5 milyon arttığı dile getiriliyor. Yıllık artış hızı da yüzde 3,3 olarak belirtiliyor.

2022 yılına ait bu istatistiğin 2022 yılı başına ait olduğunu söylemekte fayda var.

Yıllık artış hızı düşünüldüğünde bu rakamın bugünlerde 80 milyonu aştığını söylemek yanlış bir çıkarım olmayacaktır. 78 milyon rakamı ülkemiz nüfusunun yüzde 91,4’üne denk geliyor. Fakat bir kişinin birden fazla mobil hat kullandığı göz önüne alınırsa bu rakamın mobil kullanıcıdan ziyade mobil hat sayısını gösterdiğini söylemek gerekir.

Örneğin bir kişi hem şirket hattına, hem de kişisel bir mobil hatta sahip olabilir ve her ikisi üzerinden de mobil bağlantı gerçekleştirebilir. Bu yönüyle tekil mobil kullanıcı sayısını belirlemek zor olsa da sosyal medya kullanıcı sayılarına bakarak bir fikir edinilebilir.

Raporda, ülkemizde en çok kullanılan sosyal medyanın yaklaşık 58 milyon ile Youtube, sonrasında ise yaklaşık 53 milyon Instagram olduğu görülüyor. Bunların çok büyük bir kısmının tekil kullanıcı olduklarını düşünürsek ülkemizdeki tekil mobil kullanıcıların asgarî 50 milyon kişi olduğu söylenebilir. 

Android açık ara önde

Raporda mobil bağlantıların yüzde 90,3’ünün geniş bant ve 4,5G bağlantısına sahip olduğu vurgulanıyor. Yani ülkemizde 4,5G kullanımının yaygın olduğu söylenebilir.

Mobil bağlantıların yüzde 82,7’si Android temelli bağlantılardan oluşurken, IOS temelli bağlantıların oranı ise yüzde 16,67 olarak rapora yansımış görünüyor. Yani Android temelli cep telefonları açık ara liderlik koltuğunda oturuyor. Bunda Apple marka telefonların pahalı olması, bazı uygulamalarda Android kadar geniş kullanım imkânı vermemesi ve Android’de bedava olan bazı uygulamaların IOS’ta ücrete tâbi tutulmasının olmasının payı büyük.

Mobil ekonomi giderek büyüyor

Rapora göre mobil kullanıcılar bir yılda 3,54 milyar indirme gerçekleştirmiş. Bir önceki yıla göre artış hızı yüzde 4 olarak görülüyor. Kullanıcılar 3,54 milyar indirme için 728 milyon dolar ücret ödemiş. Ödeme miktarlarında bir önceki yıla göre değişim ise yüzde 31 olarak gerçekleşmiş. Yani indirme sayısından ziyade ödeme miktarı önceki yıla göre çok daha fazla artmış. Tabiî bu artışta dijital kullanım alışkanlıklarının artmasının yanı sıra pandeminin de önemli bir paya sahip olduğunu söylemek gerekir.

Raporda indirme sayılarının dışında mobil harcamalara ilişkin veriler de yer alıyor. Bu konuyu da gelecek yazıda ele alacağız.