Kusursuz bedenler, beden algısına yönelik negatif nedenler

Sosyal medyadaki bedenler, filtrelenmiş, kurgulanmış, hatta aşırı derecede süslenmiş bedenlerdir. Onun için sosyal medyaya bakarak insanların eşlerinin veya kendilerinin beden imajlarına yönelik negatif düşüncelere kapılmaları son derece yersizdir.

SOSYAL medya, ortaya çıktığı günden bu yana özellikle gençleri, genç çiftleri fazlasıyla etkisi altına aldı, almaya devam ediyor. Öyle ki, gerçekçi olmayan beklentilerden kıskançlık duygusuna, gerçek yaşamın arka plâna itilmesinden tatminsizliğe kadar çok sayıda unsur, insanların yaşamlarında ciddî etkiler bırakıyor. 

Tüm bunlar hiç şüphesiz insanların ruhsal yaşamına doğrudan etki ediyor. Sürekli sosyal medyada gezen çiftler, bir zaman sonra evliliklerindeki heyecanı yitiriyorlar.

Ruhsal çöküntüler baş gösterebilir

Tatminsizlik duygusuna bağlı olarak ortaya çıkan mutsuzluk hissi insanlarda ruhsal çöküntüler oluşturabiliyor. Sosyal medyayı fazlasıyla takip eden ve sosyal medyanın örüntülediği bir algılar bütününe sürüklenen çiftlerde ve çiftler arasında da yalnızlık ve depresyon baş gösteriyor.

Yalnızlık ve depresyona bağlı olarak motivasyon gibi becerilerde sönümlenme ortaya çıkabiliyor. Bu da konsantrasyon eksikliğini doğurabiliyor. Bu da iş yaşamı başta olmak üzere tüm yaşamı etkiliyor. Tam tersi durumlar da söz konusu olabiliyor. Yani gerçek hayatta yalnızlık hissini derinden yaşayanlar sosyal medyada bu hissi doyurabilecek bir iletişim ortamı oluşturabiliyorlar. Ama bu durum uzun vadede gerçek yaşamdaki gibi derin ve doyurucu olmuyor. Dolayısıyla bu durum bir yanılsamadan öteye geçemiyor.

Beden imajı negatif etkilenebilir

Sosyal medyadaki kesitler en nihayetinde başkalarının seyretmesi için ortaya konulan bir gösteriden başka şeyler değiller. Yani aslında sosyal medya bir tür sahne, gösteri veya şov alanı. Sosyal medyada sahnelenen kesitlerin yani sosyal medyada sahnelenen gösterinin çok büyük bir kısmının merkezinde “beden” ve “bedensel özellikler” var. Öyle ki, aşırı boca edilmiş filtrelerle insanlar ne kadar ideal bedenlere sahip olduklarını başkalarına göstermek için adeta yarışıyorlar. Gerçek yaşamda karşılığı hemen hemen hiç olmayan bu beden merkezli sunum, bu sunuma maruz kalanlarda yani sosyal medyadaki bu tür içeriklere maruz kalanların kendi veya eşlerinin bedenlerine yönelik algılarında negatif etkiler ortaya çıkarıyor. Hatta bazıları kendi bedenlerinden nefret ettiği için sağlıklı bir ilişki kuramayacağı düşüncesiyle ilişki kurmama gibi son derece yanlış bir saplantıya düşüp ilişki kurmamayı seçebiliyorlar.

Sosyal medyanın beden üzerine ortaya çıkardığı bu algı nedeniyle bazı insanlar, özellikle de gençler, genç çiftler, kendi bedenlerinden ya da eşlerinin bedenlerinden nefret edebiliyorlar. Sosyal medyadaki filtreli ve kurgusal bedenlere sahip olmak için kazançlarının önemli bir kısmını bedenlerine harcayabiliyorlar. Hatta kazandığından daha fazlasına harcayanlar bile var. Bu da maddî yaşamın diğer yaşam ögelerine yönelik dağılımını negatif yönde etkiliyor.

Sosyal medyadaki bedenler, filtrelenmiş, kurgulanmış, hatta aşırı derecede süslenmiş bedenlerdir. Onun için sosyal medyaya bakarak insanların eşlerinin veya kendilerinin beden imajlarına yönelik negatif düşüncelere kapılmaları son derece yersizdir. Çünkü bu bedenlerin gerçek hayatta karşılıkları hemen hemen yoktur.

Şunu unutmamak gerekir: Kusursuz beden sadece ekranlarda olur.