Kurbiyeti kutba ulaştırma zamanı

Hikmet yolunun ehline göre, insan gayrimeşru isteklerine cevap vermeyi kestiğinde Allah-u Teâlâ’ya yakınlaşıyor. Allah’a yakınlaştıkça kendini tanımaya başlıyor. Kendini tanıdıkça da Allah-u Teâlâ’yı hakkıyla bilmeye başlıyor. Hazreti Peygamber de (sav) “Kendini bilen, Rabbini bilir” diyerek bu gerçeğe işaret ediyor. İnsan kendisini tanıdıkça dayatmalarından sıyrılıyor.

KURBAN Bayramı yarından itibaren başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek.

En kadim ibadetlerden biri olan “kurban” ibadeti, özü itibariyle “Allah’a yakınlaşmayı” ifade ediyor.

Kurban ibadeti en nihayetinde Allaha yakınlaşmak, Allah’ın emrini yerine getirmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için yapılsa da, bu ibadetin fert ve toplum açısından çok sayıda yararı var. 

Küslerin barışması, birlik ve dayanışmanın pekişmesi, yardımlaşma ve dayanışmanın canlı tutulması, sosyal adaletin sağlanması, cimrilikten insanın uzaklaşması, cömertliğin teşvik edilmesi gibi çok sayıda fert ve toplum yararı barındıran kurban ibadeti, insanı Yaratan’a yakınlaştırdığı için bir kulluk bilincini de ortaya çıkarıyor.

Kurban Allah-u Teâlâ’ya yakınlaşmayı ifade ettiği için, Allah-u Teâlâ’ya yakınlaşmayı engelleyen bir şey varsa ilk önce onunla ilişkiyi kesmek, kurban ibadetinin adeta ön aşaması.

İnsanı Allah’tan uzaklaştıran çok sayıda şey var. Bu yolun ehline göre tamahlarımız, gayrimeşru arzu ve isteklerimiz ve de zaaflarımız Allah-u Teâlâ’dan uzaklaştıran şeylerin başında geliyor.

İnsanın Allah’a yaklaşması için ilk önce bunlarla münasebeti kesmesi gerekir.

Hikmet yolunun ehline göre, insan gayrimeşru isteklerine cevap vermeyi kestiğinde Allah-u Teâlâ’ya yakınlaşıyor. Allah’a yakınlaştıkça kendini tanımaya başlıyor. Kendini tanıdıkça da Allah-u Teâlâ’yı hakkıyla bilmeye başlıyor.

Hazreti Peygamber de (sav) “Kendini bilen, Rabbini bilir” diyerek bu gerçeğe işaret ediyor. İnsan kendisini tanıdıkça dayatmalarından sıyrılıyor.

Kurban ibadetinin barındırdığı bu gayeden uzaklaşan insanlar kurban ibadetinin altındaki derin mânâyı sezinleyemediklerinden, kurban ibadetini çok yavan bir şekle sokuyorlar. Ondan sonra kurban edecekleri hayvanın boyu, kilosu gibi şeylere saplanıp kalıyorlar. Hâlbuki bunlar kurban ibadetine gölge düşürüyor. Hâliyle ibadet de yavanlaşıyor.

Yarından itibaren küslerin barışacak, birlik ve dayanışma pekişecek, yardımlaşma ve dayanışma canlanacak, cömertliğin ne kadar güzel bir haslet olduğu bir kez daha görülecek. Fakat bunların sadece 4 günle sınırlı kalmaması ve tüm bir yıla hâkim olması gerekir. Onun için, en kadim ibadetlerden olan kurban ibadetinin altındaki o derin mânâya odaklanmak ve ondan pay almak gerekir.

Birlik, beraberlik ve dayanışmamızın pekişmesi için kurban ibadetinin altındaki bu derin mânânın hepimizi kuşatması dileğiyle…

Kurban Bayramınız mübârek olsun!