Kovid-19 bütün şiddetiyle devam ediyor

Bir uçak kazası olsa bütün dünya kanallarında haber olur. Uçaktaki yolcuların akıbetleri merak edilir. İyi de, her gün orta büyüklükte bir uçak dolusu insan Kovid-19 nedeniyle vefat ediyor. Bu sıradanlaşmış bir durum mu, yoksa bütün şartlar ortaya konularak orta bir yol mu bulunmak isteniyor?

KOVİD-19 hâlâ devam ediyor. Bazı ülkeler aşı geliştirirken gelir gruplarına göre yapılan doz sayısında belirgin farklılıklar göze çarpıyor. Türkiye de kendi aşını geliştiren ülkeler arasında yerini almış vaziyettedir.

Kovid-19 bazılarının maskelerini düşürmüştür. “Dünyaya demokrasi ve adalet dağıtacağız” diyenlerin hiç de böyle olmadıkları, yapılan doz miktarlarından anlaşılmıştır. Bu alanda pandemiyle mücadele ederken elini kıpırdatmayanların çalışanları eleştirmeleri, acizliklerinin göstergesi olarak ortaya çıkmıştır.

Her ne kadar aşı karşıtlığı olsa da ilerleyen zamanlarda bu durum giderek azalmış ve aşı yaptırma oranı da artmıştır. Bu uğurda sağlık çalışanlarının emekleri takdiri hak ediyor. Bakanlığın periyodik olarak yayınladığı günlük verilere ek olarak Kovid-19 kaynaklı vaka, ölüm ve aşılama işlemlerinde yaş, cinsiyet ve illere göre dağılım da verilebilir.

Aşılama işlemi devam ederken ABD’de 18 yaş altında Kovid-19’un artış eğiliminde olması üzerine yapılan bilimsel çalışmalar bu sürecin titizlikle götürülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Çünkü Kovid-19’a yakalanan hastaların aynı zamanda başka hastalıkları da istatistik olarak tutulmalıdır. Bu ne derece yapıldı bilinmiyor ve flu bir durum olarak görülüyor.

İstanbul’da Kovid-19 geçirenlerin sayısının ilçelere göre dağılımında nüfus ve kurallara uymanın etken olduğu görülmüştür. Ülkemizde 18 milyon genç ve çocuk, bir şekilde eğitim-öğretimlerine Kovid-19 nedeniyle çevrimiçi devam ederken pandeminin kontrol edilmesiyle yüz yüze eğitim-öğretime geçti.

Gençlerin büyük kısmı yüz yüze eğitim-öğretim istemişti. Şimdilerde pek sesleri gür çıkmasa da çevrimiçi eğitimi isteyenlerin sayısı azımsanamayacak kadar artmıştır. Kovid-19 geçirenlerin diğer hastalıklarının istatistiklerinin etkisi ne ise, yüz yüze eğitim-öğretim isteyenlerin şimdilerde çevrimiçi eğitimi arzulamaları da aynı durumdadır.

Dijital teknoloji kullanmada pandemi süreci katalizör görevi görmesine karşın ders içerikleri ve sunumların beklentilerin çok altında kalması yüz yüze eğitim-öğretime meyli arttırmıştı. Gerek eğitim-öğretim, gerekse Kovid-19’a yakalananların diğer hastalıklarının istatistiksel olarak gözlerden kaçması, iyi yönetilen pandemi sürecinin zayıf noktalarından birisi olmuştur. Ancak bu durum toplumsal yapının kurallara uymaktaki titizlik ve sürdürülebilir sabır aşamalarındaki esnemeyle daha fazla ilgili görünüyor.

Türkiye’deki vaka sayılarına bakıldığında 5 adet belirgin pik gözlenmiştir. Bunlar Nisan 2020, Aralık 2020, Nisan 2021, Ekim 2021 ve Ocak 2022’dir. Bu piklerin tepe değerleri vaka sayılarını gösterdiğinden, vakaların giderek azalması gerektiği ya da en azından sabit kalması umulurken aksine katlanarak artması, “alışkanlık” veya “sıradanlaşma” özelliklerini ortaya koysa da kurallara uymamanın da bir getirisi olarak görülebilir.

Nisan 2020’de en yüksek vaka yaklaşık 14 bin civarındayken, Ocak 2022’de 90 binlere gelmiş olması ciddi analiz gerektiriyor. Bu durumu bir eleştiriden ziyade bir durum tespiti olarak görmek gerekiyor.

Kovid-19 aşılarının doz miktarlarındaki artış, aşı olma oranındaki artış ve aşı karşıtlığının azalması gibi durumlar dikkate alındığında, artan zamanla birlikte Kovid-19 pik değerlerine karşı gelen vakalardaki artış, düşündürücü ve ters giden bir şeyler olduğunu ortaya koymaktadır. Ortaya konulan bu durumla Kovid-19’a karşı yeterince dikkatli olmamak, alışmış olmak ve çaresiz kabulleniş gibi durumlar olabileceği görülmektedir.

Bir uçak kazası olsa bütün dünya kanallarında haber olur. Uçaktaki yolcuların akıbetleri merak edilir. İyi de, her gün orta büyüklükte bir uçak dolusu insan Kovid-19 nedeniyle vefat ediyor. Bu sıradanlaşmış bir durum mu, yoksa bütün şartlar ortaya konularak orta bir yol mu bulunmak isteniyor?

Herkesin aklına Çin gelebilir. Ancak Çin, normal şartlar altında yönetilen bir ülke gibi görülmemelidir. Tavizsiz katı kuralları olan bir ülkedir.

Netice olarak, Kovid-19 devam ediyor ve günlük vaka sayısı da yeteri kadar yüksek seyrediyor. Hayat devam ederken, salgının ciddiye alınması ve bütün verilerin halka açılarak akademik çalışmalara veri oluşturulmasına yol verilebilir. Mücadele karşısında Kovid-19’un yetersiz kalması için gerekli noktalar ortaya çıkarılabilir.