Kıyamet savaşı (Armageddon) geldi mi?

Hicaz bölgesinde büyük bir ateşin çıkacağı büyük kıyamet alâmeti belki de zuhur etmiştir. Günümüz Suudi Arabistan’ının batısında yer alan Mekke ve Medîne’yi içine alan Hicaz bölgesinin kalbi Kâbe’dir. Kâbe’nin tam tepesinde olamayacağına göre, daha yüksek bir yerden şeytan, Kâbe’nin üzerinden büyük ateşini harlıyor olabilir.

TÜRKİYE’nin en verimli arazilerinden biri, Hatay il sınırları içerisinde yer alan Amik ovasıdır. Buranın önemli bir tarafı, dünyanın sonu geldiğinde yapılacak olan büyük kıyamet savaşının Amik ovasında yapılacağı hakkındaki görüştür.

Kıyamet savaşına “Armageddon” ve “Melhâme-i Kübrâ” da denilmektedir. Farklı görüşlerin ortak noktası ise dünyanın sonu geldiğinde yapılacak olan büyük bir savaşın var olmasıdır. Hıristiyanlık ve Musevilikte ise büyük kıyamet savaşının Megiddo dağının eteklerinde yapılacağı görüşü mevcuttur.

Megiddo dağı ise, İsrail’in işgalci olarak bulunduğu şimdiki Filistin topraklarında yer almaktadır. Amik ovası ile Megiddo arası, kuş uçuşu 400 kilometreden biraz fazladır.

İsra Sûresi’nde İsrailoğullarının iki defa fesat çıkaracaklarından bahsedilir (İsra, 4). İlk fesat çıkardıktan sonra topraklarından oldular ve 2 bin yıl sonra, 14 Mayıs 1948’de işgalci bir devlet olarak yeniden kuruldular.

İsrail hakkında ikinci cezalandırma vaktinden İsra Sûresi yedinci ayette bahsedilmektedir. Bu vakit hakkında farklı görüşler bulunmaktadır.

1948’de Batı’nın süper güçlerinin desteği ve hile ile kurulan İsrail, üç milyon kadar Filistinli Müslümanı yurdundan kovdu. Yetmiş yıldır İslâm coğrafyalarındaki kan, gözyaşı ve ateşin arkasında hep İsrail oldu. 

İsrail’in ikinci kez cezalandırılma vaktinin Müslümanlarla Yahudiler arasındaki kanlı kıyamet savaşına işaretin olduğu kuvvetle muhtemeldir. Çünkü ancak böyle bir savaş sonrasında kıyamet kopacağına işaret edilmektedir.

Kıyamet savaşının kıyamet alâmetleri sonrasındaki döneme işareti düşünülse yanlış olmaz. Küçük kıyamet alâmetlerinin hemen hemen hepsi tamamlanmış durumdadır. Ahlâkî bozuluş, dinî hayatın yozlaşması, kişi ve toplumun helâki olarak düşünülebilir. Ancak bu evrenin yıkılması mânâsına gelmez. Bunun için büyük alâmetler ve büyük kıyamet savaşı dönemi asıl maksattır.

“Küçük kıyamet alâmetleri insan/toplum, büyük kıyamet alâmetleri ise kıyamet savaşı sonrasında evrenin kıyametine işaret ediyor” denilebilir. Bu nedenle büyük kıyamet alâmetlerine odaklanıldığında, dabbetü’l-arz, Ye’cûc/Me’cûc, Deccâl, Mehdî ve Hazreti Îsâ (as) gibi olayların kıyamet savaşları alâmeti olduğu da açıktır.

Megiddo dağının eteklerinin Amik ovasını da kapsadığını ifade etmek güç görünüyor. Ancak 16 Temmuz 01:30 sıralarında Hatay Havalimanı’na askerî bir kargo uçağı plânsız iniş yaptı. Ayrıca İdlib ve Afrin Operasyonlarının yapıldığı yer, Amik ovasının doğusunda kalmaktadır. Yine darbe gecesinde 3 bin PKK/YPG teröristleri Suriye’den Hatay’a giriş yapacaklardı. Peki, bunlara kim destek veriyordu? “İslâmiyet’i yeni bir din olarak görmüyoruz; kendimizi, Museviliğin devamı olarak görüyoruz” diyen FETÖ’cüler!

Ters giden bir şeyler var. Normali, kıyamet dönemine yakın Hazreti Îsâ’nın (as) İslâmiyet’le rücû edeceğidir. Ancak neler oluyorsa “hoşgörü” adı altında başka şeyler oluyor. Ya da “asr”ın devamı niteliğinde olaylar cereyan ediyor da bizler mi fark edemiyoruz? Yoksa Yahudiler her zaman fesat peşindeler ve gargat ağaçlarının arkasındalar da bizler mi göremiyoruz? Sembol olarak kullandıkları kesin!

Amik ovası için “Torosların etekleri” ifadesi de kullanılmaktadır. Demek ki kastedilen yer sadece günümüzdeki il sınırları değil, coğrafî dağların esas aldığı yerlerdir. Kıyametin kopacağı yer tam olarak, Megiddo dağı (küçük tepe) ile Amik ovasının batısında kalan Akdeniz’dir.

Kıyamet savaşlarını aslında herkes bilmeyecek. Nasıl ki Deccâl, Mehdî ve Hazreti Îsâ (as) meselesini herkes aynı anlamıyorsa…

Anlaşılan o ki, “hoşgörü” ters giden bir şeylere işaret ettiği gibi, aslında savaşın devam ettiğinin de göstergesidir. Hazreti Îsâ’nın (as) Mehdî’ye tâbi olması gerekmiyor muydu? Nasıl oldu da tersi olup, Papa Irak’ı, hem de pandemi döneminde ziyaret ediverdi? Bütün bu olanlar tamamen gargat ağacının arkasına saklananlar tarafından yapılmaktadır. Ters giden bir şeyler yok aslında.

Sanırım gargat ağacı ifadesinden herkes aynı şeyi anlamıyor. Bu çağda illâ herkesin gözü önünde meydan muharebesi olacak değil ya, en azından Deccâl, Mehdî ve Hazreti Îsâ’nın (as) aynı dönemlerde cereyan edeceği kesindir.

Deccâl ile Mehdî kavga ediyorsa, Hazreti Îsâ’nın (as) Papa’sı neden Mehdî’nin yanında yer almıyor? Ya da Papa, dinî lider görünümlü “siyâsî” faaliyet yapıp terör devletinin haritası önünde poz verirken Hazreti Îsâ’ya (as) meydan mı okuyor? Bu olabilir(mi?)…

Hicaz bölgesinde büyük bir ateşin çıkacağı büyük kıyamet alâmeti belki de zuhur etmiştir. Günümüz Suudi Arabistan’ının batısında yer alan Mekke ve Medîne’yi içine alan Hicaz bölgesinin kalbi Kâbe’dir. Kâbe’nin tam tepesinde olamayacağına göre, daha yüksek bir yerden şeytan, Kâbe’nin üzerinden büyük ateşini harlıyor olabilir. Kâbe’ye gidenler böyle bir yere baksın ve maddî göz ile bile bu şeytanı ve ateşini görsünler.

Suudi Arabistan, savaş uçaklarını Yunanistan topraklarına da indirdi. 15 Temmuz’daki işgal girişimi, hak görünümlü küfrün savaşı ve Museviliğin maşasıydı. Kaşıkçı Cinayeti de Türkiye’nin üzerine yıkılmak istenen aynı savaş plânının parçasıydı.

Herkesin her şeyi gördüğü zamanda zaten kaçan balık büyük olacaktır.

Büyük kıyametin kopması öncesindeki sürelere bakıldığında, olayların normal seyrinde devam ettiği belli. Ve evrenin kıyameti öncesinde hak ile bâtılın savaşı da devam ediyor.