Kıbrıs’taki ahlâksız taife hakkında

Kıbrıs’ın en büyük sorunlarından biri su yetersizliğidir. Türkiye bu sorunu kökten çözecek bir yatırım yaparak, Türkiye’den borularla KKTC’ye su götürdü. Ne var ki, bu projenin açılış töreni tarihi olan 16 Ekim 2015’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto edecek ölçüde akıl, edep ve insanlık dışı bir tepki örneği, Kıbrıs Türklerinin bir bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir.

KIBRIS sorunu, Türkiye için, Türk Dışişleri için oldukça eski ve önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Gerçi Lozan’da “Kıbrıs, İngiltere’ye aittir” hükmünü Türk tarafı kabul ederek güya bu sorunu çözmüştü. Ancak adadaki Türkler, 1950’li yıllarda Rum tarafının sistemli ve koordineli saldırısına uğrayınca Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, büyük bir diplomasi başarısı ile 1959 Zürih ve 1960 Londra Anlaşması ile Türkiye’yi Kıbrıs’ta “garantör ülke” sıfatı ile yeniden taraf durumuna getirmişlerdi. Bu başarılarının bir sonucu olarak da 1961’de idam edildiler.

BM eski Genel Sekreteri Cofi Annan’ın hazırladığı barış plânına göre, Türk tarafı elindeki toprakların yüzde 10 kadarını Rumlara devredecek, yaklaşık 100 bin kadar Rum’un Karpaz bölgesine gelip yerleşmesine razı olacak, böylece Kıbrıs’ta iki kesimli bir federasyon devleti yeniden kurulacaktı.

2004 Türkiye’sinde Kıbrıs’ın “Türkiye üzerinde büyük bir yük olduğu, Türkiye’ye hiçbir getirisinin olmadığı, Türk dış politikasını rehin aldığı, Türkiye’nin AB’ye girmesini istemeyen ulusalcı çevrelerin de Kıbrıs sorununu bahane olarak kullandığı” iddiaları oldukça rağbet görmüştü. Annan Plânı’na “Evet!” demek, neredeyse Türk’ün makûs talihinin yenilmesi olacaktı. Bu havada yapılan referandumda Türk tarafı bu plâna yüzde 70 ile “Evet!” derken, Rum kesimi de aynı oranda “Hayır!” diyerek Annan Plânını işlevsiz hâle getirdi.

Buna rağmen AB, Rum kesimini, bütün Kıbrıs’ı temsilen üyeliğe kabul etti. Türk tarafını ise AB’nin de destek verdiği plâna “Evet!” dediği için cezalandırmış oldu. Buna rağmen Türkiye’deki AB lobisinin fanatizminde bir azalma görülmedi. “Türkiye’nin AB’ye katılması ile bir daha darbe olmayacağı, AB’ye geç katılmasına rağmen Yunanistan’da bile kişi başına düşen yıllık gelirin 30 bin dolar seviyesinde olduğu, Türkiye’nin AB üyeliğinin de benzeri bir refah seviyesini kaçınılmaz edeceği, Türkiye’de demokrasinin gelişerek yerleşeceği” iddiaları tekrarlanıp durdu.  

Ne var ki, tarihin seyri bu iddiaları doğrulamadı. Rum kesiminin plâna “Hayır!” demesinin arkasında Rusya’nın desteğinin olduğunu iddia eden Türk kesimi lideri Rauf Denktaş, ”Allah Rusya’dan razı olsun, Rumlara ‘Hayır!’ diyerek bizi kurtardı” diyerek sevincini açıklamıştı. AB lobisi ise her zamanki riyakâr hâliyle, “AB Kıbrıs’ta her ne kadar böyle yaptıysa da AB hedefi Türkiye için alternatifsizdir” nakaratında ısrarcı oldu.

Şimdi AB ve ABD’nin ısrarı ile Kıbrıs Barış Görüşmeleri yeniden tekrarlanmaktadır. Ancak AK Parti’nin Kıbrıs hakkındaki siyaseti 2004’e göre oldukça değişmiştir. Bir defa AB’nin Türkiye’ye karşı taahhütlerini yerine getirmediği, AB üyeliğine rağmen Yunanistan’ın iflas ettiği, Türkiye’ye karşı yürütülen terör hareketlerinin AB ve ABD desteği ile bir beka sorununa dönüştüğü, 15 Temmuz darbesinin de yine AB ve ABD tarafından desteklendiği görülmüştür. AB ve ABD, Türkiye’de siyasî ve ekonomik istikrar için en önemli tehdit olmaya devam etmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), AB ve ABD’nin ortak ablukası ile 1974’ten beri olağanüstü zorluklar içindedir. KKTC’yi tanımıyorlar, limanlarına ve havaalanlarına gemilerin ve uçakların yolcu götürüp getirmesini engelliyorlar. KKTC’den hiçbir ürünün dışarıya ihracına izin vermiyorlar. Buna rağmen Türkiye, bu şartlarda bile KKTC’yi ayakta tutmaya devam etti, ediyor.

Kıbrıs’ın en büyük sorunlarından biri su yetersizliğidir. Türkiye bu sorunu kökten çözecek bir yatırım yaparak, Türkiye’den borularla KKTC’ye su götürdü. Ne var ki, bu projenin açılış töreni tarihi olan 16 Ekim 2015’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto edecek ölçüde akıl, edep ve insanlık dışı bir tepki örneği, Kıbrıs Türklerinin bir bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin adaya elektrik ve internet bağlantısı sağlayacak projelerinin de gerçekleşmesi hâlinde KKTC’nin su sıkıntısı bitmiş olacak, sulu tarım üç beş oranında katlanarak artacak, elektrik fiyatları büyük ölçüde ucuzlayacak, tarım ürünlerinin Türkiye tarafından alınması hâlinde dışarıya ürün satamamanın yol açtığı sorunlar da çözülecektir. Bütün bunları Türkiye, Kıbrıs’ta yapacak imkânlara sahiptir ve zaten yapmaktadır.

Buna karşılık Rum kesiminde su sıkıntısı ve dünyanın en pahalı elektriği tüketilmeye devam edecek, yetersiz su nedeniyle sulu tarım yapılamayacaktır. İflas hâlindeki Yunanistan ve AB ise, Rum kesiminin bu sorunlarını asla çözemeyecektir!

Hâl böyle iken, yeniden başlayan Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafının “barış için toprak tavizine katlanacağının” söylenmesi utanç vericidir. Bu, Türkiye’nin fedakârlıklarının yok sayılması ve Kıbrıs’a su götürülmesini bile protesto nedeni sayan ahlâksız güruhun etkisi olmalıdır. Kıbrıs’ta Türk tarafından Rum tarafına toprak kaydıracak, Rum nüfusunun bir bölümünün yeniden Türk tarafına gelip yerleşmesini temin edecek bir anlaşmanın Türk tarafına faydası ne olacaktır? Türk kesiminde üs bulan o ahlâksız güruhun buna hakkı var mıdır?

Kıbrıs’ta artık şartlar değişmiştir! Rumlar, Türklerin suyuna ve elektriğine muhtaç duruma gelmiştir. Artık Rum tarafından Türk kesimine göre bir toprak kaymasını beklemek hiç de akıl dışı değildir. Adaya su götürülmesine bile itiraz eden taife Rum kesimine gönderilerek bu sorun sonsuza dek çözülmüş olacaktır!