Karatepe köyü ağaçlandırma alanı ile Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’na ilk adım

“Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse, o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadakadır. Yine o ağaçtan çalınan meyve de onun için sadakadır. Vahşi hayvanların yediği de sadakadır. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yiyip eksilttiği mahsul de onu dikene ait bir sadakadır.” (Hadîs-i Şerif)

OSMANİYE Kadirli Karatepe köyünde “Türkiye-Kore Dostluk Ormanı” fidan dikim töreni düzenlendi.

3 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen organizasyon için fidan dikim törenini hazırlayan Dostluk Ormanı Tertip Komitesinde Orman Genel Müdürlüğü ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ve bünyesinde faaliyet gösteren “Dikili Ağacım Var” Platformu ile Kore Büyükelçiliği yer aldı.

Doğal orman kaynaklarının varlığını sürdürmesi, ekolojik dengenin korunması, bitki ve hayvan popülasyonlarının devamı ve toplumda farkındalık yaratmak için Karatepe köyü ağaçlandırma alanında dikilen fidanlarla oluşturulacak “Türkiye-Kore Dostluk Ormanı”, ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen çok önemli bir “sosyal sorumluluk projesi” olarak değerlendirilmelidir. Ancak, başlatılan fidan bağış kampanyası ve burada kurulacak “dostluk ormanı” için yapılan organizasyon, işbirliği ve tertip komitesinde merkezî yönetimi temsil eden Osmaniye Valiliği, Kadirli İlçe Kaymakamlığı ve Karatepe Köyü Muhtarlığının, kamu hizmetlerinin yerleşim merkezlerinde yaşayan vatandaşlara ulaştırılmasında çok önemli yerel yönetim hizmet birimi olan Kadirli Belediyesi’nin, yerel halkın sosyal dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal ihtiyaçlarının temin edilmesinde doğrudan ve dolaylı olarak önemli roller üstlenen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Osmaniye Vakfı’nın, yerel bazda kamu hizmetlerinin ilçeye kazandırılması ve yerel ekonominin güçlendirilmesi ile kültürel altyapısının geliştirilmesi için kamu teşkilatları ve birçok sektörle işbirliği içerisinde olup yapılan faaliyetlere öncülük eden Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (KAVAK) ve meslek odalarının yer almamasını önemli bir eksiklik olarak değerlendirdim.

Bu eleştirimi Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Genel Sekreteri Süleyman Coşar Bey ve derneğin Kadirli Temsilcisi İbrahim Ethem Kundakçı Bey ile yaptığımız telekonferans görüşmesinde de ifade ettim. Sayın Coşar ve Sayın Kundakçı, Valiliğin, Kaymakamlığın, Belediyenin, Muhtarlığın, Vakfın ve meslek odalarının organizasyonda neden yer almadığı sorusuna verdikleri ortak cevapta, “Türkiye-Kore Dostluk Ormanı” projesinin ülkemizde toplam 6 proje olarak gerçekleştirildiğini, bu projeden biri olarak Kadirli Karatepe köyünün seçildiğini, Kore Büyükelçiliği ile yürütülen ortak çalışmalarda yapılacak duyuru ve hazırlanacak davetiye formatında Orman Genel Müdürlüğü, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), “Dikili Ağacım Var” Platformu ve Kore Büyükelçiliği’nin yer almasının alınan ortak bir karar olduğunu söylediler.

***

Mevsim yağışlarının azaldığı yaz aylarında çıkan orman yangınları, doğanın tahrip olmasına, yüzlerce bitki ve canlı türünün zarar görmesine, ekolojik sistemin bozulmasına, ülkelerin sahip olduğu zengin yerüstü kaynaklarının heba olmasına ve millî servet kaybına neden olmaktadır. Ormanlar, karada yaşayan çeşitli türde bitki, böcek, kuş, sürüngen ve mikroorganizmalar ile vahşi ve yabanî hayvanlar ve canlıları içerisinde barındıran, sahip olduğu doğal ortam sayesinde onların varlıklarını sürdürerek türlerini devam ettirmeleri için zengin bir yaşam çeşitliliği sunan tabiî alanlar ve ekolojik sistemlerdir.

Ormanlar aynı zamanda, iklimi yani sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayları düzenlemesi, insanların, hayvanların ve bitkilerin sağlıklı ve kaliteli bir havayı teneffüs edilebilmeleri için karbondioksiti emip oksijen vermesi, temiz su kaynaklarına erişim sağlaması, birçok sektöre hammadde kaynağı temin ederek ülke ekonomisine katkı sunması bakımından da zengin çeşitliliğe sahip millî servetler ve büyük bir yerüstü kaynağıdırlar.

Dostluk ve hatıra ormanları ise, başta ormancılığın tanıtımına katkı sunmak, toplumda ağaç sevgisi, doğayı ve yeşili koruma bilincinin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlar ile dernek ve vakıflar adına, şehitler, yaşayan ve ebediyete intikal etmiş Devlet büyükleri, önemli olaylar ve günlerin hatırasına Tarım ve Orman Bakanlığınca bedelsiz olarak tahsis edilen ağaçlandırma alanlarıdır. 

Ağaçların dikilmesi, büyütülmesi ve bakımı kadar kurulan hatıra ormanlarının korunması da şüphesiz büyük önem taşımaktadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav), “Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin”, “Her kim boş, kuru ve çorak bir araziyi ihya ederse bu davranışından dolayı Allah tarafından mükâfatlandırılır. Herhangi bir canlı ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır” ve “Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse, o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadakadır. Yine o ağaçtan çalınan meyve de onun için sadakadır. Vahşi hayvanların yediği de sadakadır. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yiyip eksilttiği mahsul de onu dikene ait bir sadakadır” şeklindeki güzel sözleri (hadîsleri) ile insanları ağaç dikmeye ve çevre bilinci oluşturmaya teşvik etmiştir.   

***

Yapılan eleştiriler çerçevesinde, Türkiye-Kore Dostluk Ormanı fikrini üreten, yürütülen projede fidan dikim merkezlerinden birinin Karatepe köyü ağaçlandırma alanı olarak seçilmesine vesile olan, idarî, siyâsî ve ekonomik temaslarda bulunan ve bu dostluk ormanını Kadirli’ye kazandıranlara, hatıra ormanı arazisini tahsis ve realize eden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) yönetimine, faaliyetlerini ÇEKUD uhdesinde yürüten “Dikili Ağacım Var” organizasyonu yetkililerine, bağışladıkları fidanlar ile ormanların yeşermesine ve dostluk ormanlarının kurulmasına büyük destek sağlayan Türkiye dostu Koreli doğaseverler ile (Güney) Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine programın gerçekleşmesi için gösterdikleri gayret, verdikleri emek, sundukları katkı ve gösterdikleri çaba için çok teşekkür ediyorum.  

Yapılan bu ağaçlandırma ve kurulan dostluk ormanının Osmaniye’miz için, Kadirli’miz için, Karatepe köyümüz için, memleketimiz için, milletimiz için hayırlar getirmesini dilerim.