İş yaşamı üzerine bir sosyal medya güzellemesi

Dünyada artık büyük çaplı şirketler, sosyal medyanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve sağladığı imkânları şirket lehine kullanabilmek için çalışanlarına sosyal medya kursları düzenliyorlar.

SOSYAL medya günümüz dünyasında en önemli iletişim kanalları ve iletişim araçları arasında bulunuyor.

Zaman ve mekân kavramlarına yüklediği yeni anlamlar ve anında etkileşim sağlama gibi özelliklerinden dolayı iletişim olgusuna yeni bir boyut kazandıran sosyal medya, iş yaşamında da giderek başat rol oynamaya başladı.

Pozitif etkiler neler?

Sosyal medya bağımlılık yapabiliyor. Bu nedenle insanlar iş saatlerinde bile sosyal medyada gezinme ihtiyacı hissedebiliyorlar. Bu da hem dikkat dağınıklığına yol açıyor, hem de kişilerin stres kat sayısını artırabiliyor.

Üretkenliği azaltan bu durum, sosyal medyanın iş yaşamına yönelik en önemli olumsuz etkileri arasında yer alıyor. Fakat sosyal medya, doğru kullanıldığında çalışanların performansına olumlu etkiler de sağlayabiliyor.

Örneğin bir projede çalışanın iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Ya da bir proje fikrini hayata geçirmek isteyenler, aradıkları yetenekli insanları sosyal medyadan bulabiliyorlar.

Sanal toplantılara olanak sağlayan sosyal medya, daha önce birbirini hiç tanımayan yetenekli insanları bir araya getirerek bu kişilerin yeteneklerini ortak projelerde harmanlama imkânı sunabiliyor. Ayrıca aynı projede çalışan ekip üyelerinin bilgi paylaşımını kolaylaştırabiliyor.

Örneğin bir Whatsapp grubunda paylaşılan bilgiler, farklı mekânlarda bulunan tüm ekip üyelerine aynı anda ulaşabiliyor ve aynı anda etkileşim kurulmasına olanak sağlıyor. Bu durum, ekip çalışanlarının yeteneklerini doğru yönlendirme, problemleri anında çözme, fikirlerden ilham alma gibi pozitif etkiler oluşturabiliyor.

Potansiyeller fırsatlara dönüştürülüyor

Sosyal medyanın ayrıca sektör haberlerine ve sektördeki yeniliklere yönelik derli toplu bilgi ve haberlere ulaşma imkânı sağlıyor. Sosyal medyadaki sektörlere yönelik oluşturulan gruplar, sayfalar ve sosyal ağlar, buralarda yapılan paylaşımlar sayesinde ilgili sektör çalışanların bilgilerinin güncellenmesine katkı sunuyor.

Sosyal medya platformları, iş yaşamına yönelik toplantı, kurs ve seminer imkânları sağlayabiliyor. Bu imkânlar, çalışanların performanslarını olumlu etkileyebildiği gibi çalışanların gelişimleri için de fırsatlar oluşturabiliyor.

Büyük şirketler çalışanları için sosyal medya eğitimleri düzenliyor

Dünyada artık büyük çaplı şirketler, sosyal medyanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve sağladığı imkânları şirket lehine kullanabilmek için çalışanlarına sosyal medya kursları düzenliyorlar. Yani çalışanların sosyal medya yetenekleri kazanmalarını ve sosyal medyayı rasyonel kullanmalarına yönelik imkânlar sağlıyorlar. Bu sayede çalışanların sektöre yönelik yeteneklerini tahkim ederek motivasyon, üretim ve verimliliği artırıyorlar.