İnsanlar niçin sosyal medya kullanıyor?

Sosyal medyada kullanıcılar içerik üretiminde etkin bir rol oynarlar. Yani sosyal medyada kullanıcılar da eşik bekçiliği rolünü üstlenirler. Bu da onları etkin bir konuma yerleştirir.

DATAREPORTAL’ın dünyadaki dijital istatistikler üzerine hazırladığı en kapsamlı rapor olan “Digital 2023” raporuna ilişkin yazdığım son yazıda, ülkelerin sosyal medyada ne kadar vakit geçirdiklerine ilişkin istatistiklere değinmiştim.

Bu yazıda ise sosyal medya kullanım nedenlerine ilişkin verileri ele alacağım.

İletişim kurma, haber alma ve boş zaman doldurma ilk üçü paylaşıyor

Raporda, yüzde 47,3 aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak, sosyal medya kullanım nedenleri arasında açık ara ilk sırada yer alıyor. 

Boş zaman doldurma yüzde 36,2 ile ikinci sırada yer alırken, yüzde 34,25 ile haber okumak üçüncü sırada bulunuyor.

Bunları sırasıyla yüzde 30,3 ile içerik bulma (video, makale ve benzeri), yüzde 28,8 ile olaylar, olgular ve fikirler hakkında neler konuşulduğunu görmek, yüzde 27,3 ile yapılacak ve satın alınacak şeyler hakkında fikir edinmek, yüzde 25,9 ile satın alınacak ürünleri bulmak, yüzde 23,7 ile canlı yayınları izlemek, yüzde 23,4 ile görüş ve fikir paylaşmak, yüzde 23 ile yeni kişilerle iletişim kurmak takip ediyor.

Sosyal medya kullanıcıları giderek edilgenleşiyor

Klasik medyada içeriği üretenlere, daha doğrusu içeriğin oluşmasına yön verenlere “gatekeeper” yani “eşik bekçisi” denir. Klasik medyada medya içeriğini eşik bekçileri şekillendirdiğinden, eşik bekçileri etkin, içeriğe maruz kalanlar ise genellikle edilgen bir konumdadırlar.

Yani klasik medyada içerik medya profesyonellerince belirlenir. Fakat sosyal medyada durum farklıdır. Çünkü sosyal medyada kullanıcılar içerik üretiminde etkin bir rol oynarlar. Yani sosyal medyada kullanıcılar da eşik bekçiliği rolünü üstlenirler. Bu da onları etkin bir konuma yerleştirir.

Listenin ilk 10’unda yer alan nedenlere baktığımızda, kullanıcıların etkin değil de edilgen olduğuna işaret eden boş zaman doldurma, haber okuma, içerik bulma, canlı yayınları izleme, satın alınacak ürünleri bulma ve neler konuşulduğunu görme gibi başlık sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu da sosyal medyanın giderek profesyoneller tarafından şekillendirildiğini gösteriyor.