Günahıyla sevabıyla sosyal medya

“İhtiyaçtan arda kalanı” (Bakara, 219) infak etme emri, her şeyde olduğu gibi sosyal medya kullanımı için de geçerli. Sosyal medyayı kullanırken modernitenin “ihtiyaç” dayatması ve çoğu insanın bir eylemi gerçekleştiriyor olmasının o eylemin kaçınılmaz olduğunu göstermediğinin bilincinde hareket etmekte yarar var.

MODERNLEŞMEYLE birlikte değişen iletişim yöntemleri ve araçları, fıtratından giderek uzaklaşan insana hitap eden özellikler taşır. Sosyal medya özelinde günümüz iletişim araçları yaygın deyimiyle “Göründüğün kadar varsın” mesajı verse de, aslında anlık, geçici ve sürekli daha fazlasını isteyen doğasına uygun olarak “Görünsen bile yoksun” düşüncesi üzerine kurulmuştur.

İletişim araçları, insanı bir boşluğun içinde süzülen, hayatta kaldığı süreyi tamamlarken onu oyalayacak bir şeylere ihtiyacı olan canlı varlık mesabesine indiren düşünce yapısının bir sonucu olarak günümüzdeki formuna ulaşmıştır.

Herkesin her şeyini herkesle paylaşabilme imkânı, çağın bulanık atmosferinde fert olarak kendi varlığını net bir şekilde görmek isteyen insanın arayıp da bulamadığı şey olmuştur. Bu yönüyle sosyal medya, başarısını en çok da kendini ifade etme güçlüğü çeken insanlarda onaylanma isteğini kısa süreliğine de olsa karşılayarak yarattığı tatmin duygusuna borçludur.

Düşünceden eyleme her şeyin şeffaflaşması süreci sosyal medya kullanımıyla birlikte hızlanmış, kontrolü zor, hatta bazı yönlerden hâddi aşan tutumların meşrulaşmasına neden olur hâle gelmiştir.

Örneğin insanlar evlerinin balkonuna hoşlanmadıkları ya da aralarının bozuk olduğu bir insan hakkında yazı yazıp asmayı gülünç bulup ayıp karşılarken, sosyal medyada herkes her istediğini söyleme hakkı olduğu düşüncesine kapılmaktadır. Bu daha çok, iletişimin yüz yüze olmamasından kaynaklanmaktadır.

Kimi insanlar sosyal medyanın nefreti ve ayrımcılığı körüklediğini iddia etmektedir. Kevin Robins’e göreyse bu araçlar daha çok kayıtsızlığı ve pasifliği körüklemektedir: “İnsanlar var olan retorikten bir parça kapmaya çok hevesliler. (…) Ama buradan çıkan sonuç, nefretin körüklenmesinden ziyade bayağılığın körüklenmesidir. İnsanlar buralarda çok fazla zaman harcıyorlar. Bu anlamda (sosyal medyanın) video izlemekten veya meyve işaretli kumar makinelerinde vakit harcamaktan farkı yoktur.”*

Tabiî bu düşüncelerden sosyal medyayı bilinçli kullanan, güzel işlerine vesile kılan insanları tenzih etmek gerekir. Meşru bir araç hayra da, şerre de kullanılabilir. Bu, Allah’ın izniyle insanın inisiyatifindedir.

Peki, en derin duyguların, en özel anların, acı tatlı hatıraların herkesle paylaşılması meşrulaşırken, artık dünyanın bir ucundan diğer ucuyla iletişim kurmak mümkün hâle gelmişken, insanın en yakınlarından, hatta bizzat kendinden, kendi duygusal portresinden bîhaber olması nasıl açıklanabilir?

Ne yazık ki, insanların birçoğunun nereye gittiklerinden ne yiyip içtiklerine, sözde nasıl hissettiklerinden hafta sonunu nasıl geçireceklerine kadar hayatlarıyla ilgili pek çok detay bilinmesine rağmen, sıra birlikte vakit geçirmeye, yüz yüze görüşmeye, hâlleşmeye geldiğinde, akılda gizli, paylaşım konusu bulma ya da iyi bir fotoğraf karesi yakalama düşüncesinin de etkisiyle ilişkilerde, sanal platformda yapılan paylaşımların derinliğine (!) bile yaklaşılamıyor. Bu da aslında şeffaflığın yüzeyi aşamadığını gösteriyor.

Bu konuyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların insanlar üzerindeki etkilerine yönelik bir araştırmadan söz etmek istiyorum. Ancak şunun iyi anlaşılması gerekir ki, bu araştırma sonuçları insanların sosyal medyada olduklarından farklı göründükleri düşüncesine dayalı. Yani aslında insanlar mutlu olmadıkları, harika bir hayat sürmedikleri hâlde, yalnızca güzel anlarını paylaşarak mutlu bir insan portresi çizmekteler. Başka bir örnek: İnsanların hayatla ilgili ciddî endişeleri, kafa yormuşlukları olmadığı, kitap bile okumadıkları hâlde, internette bulup beğendikleri özlü sözleri paylaşarak bilgili, düşünen bir insan portresi çizmekteler.

Bununla ilgili farklı bir düşünce de var. Zizek’e göre çevrimiçi kişiliklerden ziyade günlük hayattaki kişilikler kurgusaldır. Eğer bir kimse internette gerçek kimliğini gizliyorsa, çoğu kez aslında kişiliğinin derinliklerinde yatan öz benliğine konuşma fırsatı tanımış olmaktadır. Yani insanlar esasen internette kimliklerini gizlemedikleri zamanlarda kurguya yönelmektedirler.


Aslında buna insanların olduklarından farklı görünmesinin ötesinde, insanın kendi tanımını nasıl yaptığıyla ilgili bir sorun demek daha doğru olur. Çünkü çoğu insan kendini yüzeysel biçimde tanımlar, hatta çoğu insan kendini tam olarak tanımlayamaz. Bu sebeple, “Paylaşımlarıyla ideal bir hayat portresi çizen insanların kendi yaşadıkları sorunlara tutarlı ve olgun bir alaycılıkla yaklaştıkları için bu durumdalar ve hayatın güzel yanlarını görüyorlar, hayata makul yaklaşıyorlar” demek fazla iyimser bir tutum olur.

Ne yazık ki toplumsal şeffaflık, yüzeysellikten öteye geçemediği ve görünenin altını kazımaya çalışan, bunun acısına katlanmayı göze alan insan sayısı az olduğu için, en basit ifadesiyle “kitlesel bir oyun ve oyalanma hâli” diyebiliriz bu duruma.

Michigan Üniversitesi profesörlerinden Ethan Kross ve ekibi, 82 üniversite öğrencisinin Facebook kullanımını iki hafta boyunca gözlemliyor. Bu süre zarfında anket ve SMS yoluyla öğrencilerin Facebook’a girmeden önce ve sonraki “mutluluk” seviyeleri ölçülüyor. Araştırma sonucunda, öğrencilerin Facebook kullanımı arttıkça mutsuz oldukları tespit ediliyor. Öğrencilerin mutsuz olduklarında değil, daha çok yalnız hissettiklerinde Facebook kullanımını arttırdıkları, ancak öğrencilerin kendilerini yalnız hissetseler de hissetmeseler de Facebook kullandıktan sonra daha mutsuz oldukları ortaya çıkıyor.**

Bu araştırma sonucunda ilk akla gelen, sosyal medyaya yansıtılan “mükemmel”e yakın hayatların, böyle bir hayatı olmayan insanları mutsuz edebileceği düşüncesi. Bu bir sebep olabilir elbette, ama yalnızca sebeplerden biri.

Burada bir soru sormakta yarar var: Sosyal medya, sosyalleşme aracı olarak kullanılabilir mi?

Elbette sosyal medyanın sosyalleşmeye katkısı tartışılmaz, ancak sosyal medya sosyalleşmeye giden yolda yalnızca bir araç olabilir. Sosyal medya, yüz yüze görüşmeye hazırlık, karşı taraf hakkında fikir edinme gibi amaçlara aracılık edebilir.

Eskilerin tabiriyle insanı “yolculukta tanımak” gibi bir yolculuk imkânı sunmaz insanlara sosyal medya. Bir insanın sesini duymadan, yüzünü görmeden, günlük hayattaki hâl ve hareketlerine ya da hayatının önemli anlarına bizzat tanıklık etmeden o insanı tanıdığımızı iddia edebilir miyiz?

Söz gelimi, istediğimiz kadar fotoğraflarını görelim bir şehrin, o şehir hakkında sayısız video izleyelim, o şehrin havasını solumadan, sokaklarında gezmeden o şehre gitmiş kabul eder miyiz kendimizi? Ki her insanın ayrı bir âlem olduğunu düşünürsek, bunu insanlar için zaten söyleyemeyiz.

Araştırmaya dönecek olursak, “İnsanın mutsuzluğu, aslında her şeyin tüketime açık hâle gelmesiyle doğru orantılıdır” diyebiliriz. Düşünürsek… Allah istese insana dünyanın, hayatın bütün sırlarını verebilirdi. Şüphesiz Allah buna Kadirdir. Peki, neden yalnızca belli ölçüler, mühim detaylar yazıyor Kur’an’da?

Nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım, hesaba çekileceğimizi unutmamalı, kendi muhasebemizi canımızı yaksa da, hoşumuza gitmese de ahiretimiz için sağlam yapmalıyız. 

Allah insana irade ve akıl vermiştir. Birçok şeyi insan kendi gayretiyle öğrenebilecek donanımda yaratılmıştır. Bilim, açıklayabildiği kadar çok şeyi açıklığa kavuşturmalı, biz de öğrenebildiğimiz kadar çok şey öğrenmeliyiz. Ancak bazı şeylerin gizemli olması, belli sınırları aşamaması, Allah’ın yarattığı düzenin gereği değil midir?

Kulaklarımız, söz gelimi karıncaların ayak seslerinden dünyanın dönme sesine kadar her sesi duyabilecek şekilde yaratılmış olsaydı yaşantımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilir miydik? Bunun gibi, her insanın kendine has gizemli yönlerinin olması, insanın kendi sınırlarının farkında olması, onu daha dengeli ve sağlıklı yapmaz mı? Her şeyin görünür hâle gelmesi, her an ulaşılabilir olmak, mahremiyetin sınırlarını sizce de zorlamıyor mu? Sanal ortamda emojilerle desteklenen kahkahalar, gözyaşları; gerçekliği tartışılır olsa bile derinde saklı tüm duyguların bir sembolün üzerine tıklayarak kolaylıkla ifşa etme imkânının olması tuhaf değil mi? Sempatik ve şirin görünse de, emojiler duyguları nesneleştirerek onları bir yönüyle kıymetsizleştirmiyorlar mı? Peki, ne zamandan beri ifşa, samimiyet göstergesi oldu? “Ne kadar çok ifşa edersen kendini ve hayatını, o kadar samimisin” düşüncesi nasıl oldu da bu kadar etkili bir şekilde çoğu insanın zihnine yerleşti?

Bu sorular, herkesin kendi yanıtlaması gereken sorular. Ali Şeriati’nin söylediği gibi, “herkes kendi İsmail’ini bulup onu kurban etmeli”! Senin İsmail’in kim?

Elbette sosyal medyanın pek çok yararları var. Sosyal medyanın günümüzde duyuru ve tanıtım platformu, haber kaynağı, iletişim aracı (“araç” vurgusuna dikkat) olarak önemli bir yeri var. Ancak sosyal medyanın “olmazsa olmaz” olduğunu da söyleyemeyiz.

“İhtiyaçtan arda kalanı” (Bakara, 219) infak etme emri, her şeyde olduğu gibi sosyal medya kullanımı için de geçerli. Sosyal medyayı kullanırken modernitenin “ihtiyaç” dayatması ve çoğu insanın bir eylemi gerçekleştiriyor olmasının o eylemin kaçınılmaz olduğunu göstermediğinin bilincinde hareket etmekte yarar var.

Nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım, hesaba çekileceğimizi unutmamalı, kendi muhasebemizi canımızı yaksa da, hoşumuza gitmese de ahiretimiz için sağlam yapmalıyız.


*Yazıda geçen Zizek alıntısı ile birlikte, bu alıntı (Uyanık, Kevin Robins ile söyleşi, 2009) Dr. Faik Uyanık’ın “Sosyal Medya: Kurgusallık ve Mahremiyet” başlıklı makalesinden alınmıştır.

**“Özgür Bolat/Sosyal Medya İnsanları Mutsuz mu Ediyor?”, Hürriyet, 09.03.2017