Görünmeyen estetik

Müslüman için hakikat şudur ki, dünya tarladır Müslümana, sevgi tohumlarını ekeceğiz toprağa; biz asıl yurda göçtükten sonra, geride kalanlar o sevgiden nasiplenecek. Biz ise asıl yurtta ecrini alacağız onun. Dünya onların, ahiret ise bizim olacak…

İLK başta ruhumuzun estetiği kayboldu ve o arayış içerisinde asırlardır kıvranıyoruz âdeta. Karakterli binalar, karakterli şehirler, şahsiyetli yüksek ve asaleti olan evler, bizi de kendileri gibi karakterli ve şahsiyetli kılarlardı.

Evvelde özetle bahsettiğim bir hususa bu yazımda ehemmiyetle değinme gayreti içerisinde olacağım. Çürütücü taklitçilik, yanlış taklit edişimizden yahut nefsimizin isteğine göre işleri, olayları, tavırları döndürüp durduğumuzdandır. “Hayat” dediğimiz tiyatroyu geriye doğru izleyelim bir de, bizim bîtaraf dağınık hâlimizi. Leylâ’sına vurgun Mecnun gibi âdeta ne yaptığımızın farkında olmadan mecnunca şehrin plânına, estetiğine aykırı şekilde gökdelenler, kuleler inşâ ettik, ettirdik. Katilimize âşık olduk ve gözlerimiz dahi bu kirliliğe alıştı bir süre sonra.

Gelişen ve farklılaşan dünyaya ayak uydurmaya çalıştık. Bazılarımız ayakta kaldı, bazılarımız ise yıkıldı, tarih sahnesinden silindi ve tozlu raftakiler arasında yerini aldı. Devlet-i Âl-i Osmanî, fethedip hâkimiyeti altına aldığı yerleri imar ederek ve oraya sanatı İslâm ile müşerref kılarak iç huzura sürükleyen camiler inşâ etti. Yapılan çeşmeler dahi ince işçiliklerle ruhu ve karakteri olan imarlardı.

“Şehri imar ederken nesli ihyâ etmeyi ihmâl edersiniz; ihmâl ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri imha eder.” Son zamanlarda okuduğum en güzel sözlerden… İnsanların çoğu şehir estetiğini, benim de yazımın ilk paragraflarında belirttiğim hususla kısıtlıyor. Demiştim ya “Şehirlerin de ruhu vardır” diye, her insan gibi şehirlerin de özünde adalet, iyilik, sevgi, kulluk bilinci vardır. Metropoller inşâ etmek istiyorsak, buralardaki estetiğin temel taşları, binalardan önce o şehirde aç insanların olmamasıdır. Hırsızların, kapkaççıların, tecavüzcülerin, bebek katillerinin, dolandırıcıların, sosyopatların ve psikopatların olmamasıdır. Aç olsalar bile açlıklarından dolayı hırsızlık yapmamaları fildişi kuledir.

Şehirdeki sevgi, refah ve huzur ortamı, su kadar, hava kadar önemli bir ihtiyaçtır. Lâkin artık ihtiyaçlarımız da değişti, hislerimiz de. Hassasiyetlerimiz vatan ve ümmet gibi, benmerkezci değil, biz merkezli şeylerdi. Şimdi ise “Benim telefonum”, “Benim param”, “Benim, ben benim”… Hâlbuki hiçbir şey bizim değil! “Bir saniyesine bile hâkim olamadığımız dünyada”, ahiret bilinci olmadan hareket ediyor ve maalesef, “Acaba komşum aç mıdır, bu gece sokaktaki köpekler için ne yapabilirim?” sualini fikretmekten aciz bir şekilde yaşıyoruz.     

Şu an yapmamız gerekenlerden biri de, ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayâli varsa hakikatinin İslâm’da olduğunu görebilmek, göstermek ve bu hakikati insanlığa duyurmaktır. Temelinde İslâm olmayan (tahrif olmamak şartıyla) yahut İslâm ile bağdaşmayan her şey hastalıklıdır. İslâm odur ki, yaşayışı Kur’ân’ın fiiliyatı olan Allah Resulü’nün (sav) hayatı, onun ta kendisidir. Ve İslâm odur ki, hayatın her zerresine nüfuz eder: Tüm olaylara, mekânlara ve zamana… 

Gayr-ı İslâmî bir hareket olarak bu dünyada cennet yaşama hayâli, bizi öz estetiğimizden kopardı. Müslüman için hakikat şudur ki, dünya tarladır Müslümana, sevgi tohumlarını ekeceğiz toprağa; biz asıl yurda göçtükten sonra, geride kalanlar o sevgiden nasiplenecek. Biz ise asıl yurtta ecrini alacağız onun. Dünya onların, ahiret ise bizim olacak…