Geri bildirim almak ya da vermek (2)

Geri bildirim almak ya da vermek, hassas bir süreç olsa da nihayetinde sorunları belirlemek ve sonrasında çözmeye yardımcı olmak noktasında değerlidir. Sosyal medya, geri bildirim için iyi bir kanal; fakat art niyetli, gerçeklikten uzak geri bildirimler olmadığı sürece…

ÖNCELİKLE Haber Ajanda NET’te yayınlanan yazılarıma sosyal medya üzerinden beğeni ve yorumlarıyla geri bildirimde bulunan herkese teşekkür ediyorum…

Günümüzde hepimiz bir parçası olduğumuz için sosyal medya tanımlarına gerek olmadığını düşünerek direkt konuya girmek istiyorum.

Youtube, Twitter, Instagram, Facebook ve Pinterest gibi milyonlarca sosyal medya plâtformu var ve kullanıcı sayıları her geçen gün artıyor.  

Peki, sosyal medya geri bildirim almak ya da vermek için iyi bir kanal mı?

Artık herkes çeşitli plâtformlarda etkin bir sosyal medya profiline sahip olmanın ne denli önemli olduğunun farkında. Çünkü insanları bir araya getirerek etkileşimi arttıran bir ortam olarak sosyal medya, kendi kanalları üzerinden bir mesajın yayılması ve iki yönlü iletişim bakımından oldukça kolay. Hızlı ve etkili bir şekilde toplu iletişime izin verdiği için paylaşım daha kolay gerçekleşmekte ve böylece zincirleme bir iletişim söz konusu olmakta.

Neredeyse tüm yaşantımızı yönettiğimiz/yönetmeye çalıştığımız sosyal medya, geri bildirim almak ya da vermek için en iyi kanallardan biridir. Alışveriş yapmak istediğimizde ürün hakkında olumlu/olumsuz yorumlara göz atmadan geçmiyoruz, merak ettiğimiz konularla ilgili kim ne demiş dinleyebiliyor ve altına hemen görüşlerimizi sıkıştırıveriyoruz. Mesaj yöntemiyle haberleşiyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir eserin -şiir, kitap, resim, türkü- kaç beğeni aldığını görebiliyoruz...

Tüm bu iletişimleri gerçekleştirirken sosyal medya üzerinden alıcı ve gönderen tarafında geri bildirim akışı sürüp gidiyor.

Üretim yapan, “Ben de varım!” diyerek sesini duyurmak isteyen, kısaca sosyal mecrada söyleyecek sözü olan kim varsa sosyal medyanın müşterisidir. Peki, bu müşterilerin günümüz dünyasında sosyal medyadan yoksun ve uzak durması mümkün olabilir mi? Elbette mümkün değil! Bunun kanıtlarını içinde bulunduğumuz pandemi günlerinde fazlasıyla görmek mümkün. Dolayısıyla etkili bir sosyal medya yönetim stratejisi ile geri bildirimlerin yönetilebilmesi, yapılan işin geleceğinde oldukça belirleyici rol oynar ve geri bildirim akışı sayesinde gerekli iyileştirme ve geliştirme yapılması mümkün olur.

Sosyal medyada hakkınızda neler söylendiği önemlidir. İş yaptığınız alanda şu anki müşterileriniz kadar potansiyel müşterileriniz de önemlidir. En vurucu cümle ise şu: “Potansiyel müşteriniz sosyal medyadaki geri bildirimlere ulaşabiliyor.” Kişiler toplu bir görüşmede fikirlerini söyleme noktasında çekinceli davranabiliyorken, sosyal medyada rahatlıkla düşüncelerini belirtebiliyorlar. Öyle ki, bazı durumlarda hiç farkına varılamayan noktalara dikkat çekmeleri de olası durumlardan…

Yine bir diğer husus şu ki, alışverişlerde aynı kategorideki ürünler arasında kolayca karşılaştırma yapılabiliyor ve ürün hakkında - gerçekçi olmak kaydıyla- sosyal medyadan ulaştığınız geri bildirimler sayesinde aldığınız üründe başarıyı/verimliliği yakalama olasılığınız bir hayli yükseliyor.

Müşteriler, beğendikleri ürünün yanı sıra “Şöyle bir ürün olsa” veya “Şu ürün var mıdır?” sorusuna cevap ararken inovatif geri bildirimde bulunurlar. Bu da üretim yapanlar için yenilik noktasında gelişim demektir. Bunların yanında sosyal medya kanalında sizinle ilgili hedef kitlenizden gelen geri bildirimleri zamanında takip ettiğiniz takdirde kötü giden satışların nedenlerinden kısa sürede haberdar olabilirsiniz.

Diyelim ki, bir firmanın bir ürünü hakkındaki şikâyet sosyal medyayı uzun bir süre işgal etmiş olsun, şirketin bunu fark etmesinin zaman aldığını ve neticesinde ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını varsayalım. Eğer bu firma sosyal medyadaki geri bildirimleri zamanında takip ederek bunları bir öğretici eleştiri olarak alabilseydi, ekonomik krizin önüne geçmesi mümkün olabilirdi.

En iyi performansı sergileyen işletmeler, gerek kurum içi, gerekse müşterilerden gelen geri bildirimleri iyi yönetebilenlerdir. İyiyi en iyi hâle getirmeyi esas alarak yola çıkanlar için “gelişmek”, sadece bir slogan olmanın çok daha ötesindedir. İşletmenin bileşenlerinden - müşteri, çalışan, paydaşlar, tedarikçiler, satıcılar- gelen geri bildirim, gelişmenin odak noktasıdır. İşletmeler anket, geri bildirim formları, telefon görüşmesi, yüz yüze görüşme, gizli müşteri, müşteri ilişkileri merkezi gibi birçok yöntemle geri bildirim almaktadırlar. Buradaki en önemli kısımlardan biri, müşteriden geri bildirim alındıktan sonra işletmenin müşteriye cevaben geri bildirimde bulunulmasıdır. Müşteri şikâyeti ve talepleri birer geri bildirimdir.

Geri bildirim günlük hayatımızda öğrenme süreci açısından da oldukça önemlidir ve bir öğretim aracı olarak gerçek performans ile istenen performans arasındaki farkları vurgular. Aynı zamanda geri bildirim verirken aslında öğrenme eylemini destekleyerek alıcının güçlü olduğu ve geliştirmesi gereken alanlarda anlamlı bilgi sağlanmış olur.

Geri bildirimi alan alıcı, davranışı hakkında bilgiyi alır ve amacına ulaşma yolunda gerekli düzenlemeleri yapabilir. Öğrenmeyi olabildiğince hızlı geri bildirim ile takip ettiğinizde, öğrenen, o anki davranışlarını duraklatır veya değiştirebilir.

Örneğin sınava giren bir öğrenciye sınavın sonucuna göre en kısa sürede tamamlaması veya pekiştirmesi gereken konular noktasında sağlanan geri bildirim, öğrencinin bir sonraki sınava nasıl hazırlanacağı ile ilgili gerekli donanımı sağlar.

Öğrenim akışındaki hataların düzeltilmesi veya cevapların pekişmesiyle birlikte öğrenciyi daha yüksek hedefe yönelme konusunda motive eder ve öğrenme otonom hâle gelir. Bunun yanında geri bildirim hep dış kaynaklardan geldiğinde, öğrencinin öğrenme eylemi ve kendi performansıyla ilgili kendi kararlarını vermesini engelleyerek özgüvenini azaltabilir. Bu nedenle kendi bildirimlerini kendisinin vererek öz değerlendirme yapması konusunda da öğrenci yönlendirilmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, son yıllarda yapılan araştırmalar, öğrenciye verilen doğru ve zamanlı geri bildirimin öğrenme ve başarıyı arttıran en önemli noktaların başında geldiği görülmektedir. Tek cümle ile geri bildirim için, “Öğrenen açısından kendi performansını gösteren ayna niteliğindedir” diyebiliriz. Özellikle bir yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim döneminde verimli iletişimin gerçekleşebilmesi adına bu, daha da önemli hâle gelmiştir.

Sonuç olarak geri bildirim almak ya da vermek, hassas bir süreç olsa da nihayetinde sorunları belirlemek ve sonrasında çözmeye yardımcı olmak noktasında değerlidir. Sosyal medya, geri bildirim için iyi bir kanal; fakat art niyetli, gerçeklikten uzak geri bildirimler olmadığı sürece… İşin bu tarafından bakıldığında, sosyal medyadaki geri bildirimler alıcı için yanıltıcı olabiliyor.

Sağlıkla kalın…

 

https://edume.com/blog/role-of-feedback-in-improving-learning

https://sosyalmedya.co/sosyal-medyada-geri-bildirim/