Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine didaktik notlar (46)

Gölge fotoğrafçılığında siluetler çok etkileyici kareler oluştururlar. Onun için siluetleri fotoğraflamak gerekir. Üstelik bu siluetler insanlara ait olmak zorunda değildir. Yerinde bir kuşun silueti çok etkileyici olabilir. Onun için siluetlere odaklanmak gerekir.

GÖLGELER, asıl olan objelerin veya öznelerin yansımalarıdır. Fakat bu yansımalar, şekilsel olduğundan asıl olan özne veya nesnenin birebir kopyası değillerdir. Yani gölgeler, asıllarını birebir yansıtmazlar. Bu da merak hissinin oluşmasını sağlar. Ayrıca gölgeler, düştükleri yerde derinlik hissi oluşturabilirler. Bunların yanı sıra bazen bizzat odağın kendisi olabilirler.

Tüm bunlar gölgeleri fotoğrafçılık açısından etkileyici karelere dönüştürür.

Gölgeleri konu edinen gölge fotoğrafçılığı, gölgeli alanları birer sanat eseri gibi fotoğraf karelerine aktarır. Işığın yönü, açısı, soğukluk ya da sıcaklığı ve yoğunluğu, gölgelerin çok farklı etkilerle oluşmasını sağlar. Ayrıca gölgenin düştüğü alanın şekli de gölgelerin etkisini artıran bir diğer unsurdur.   

Gölgeler fotoğrafa doğal bir görünüm kazandırırlar. Daha doğrusu, gölgelerin olmadığı fotoğraflar doğal görünmeyebilir. Gölge fotoğrafa derinlik kattığı gibi, gölgelerin yönü de bakışları yönlendirmede son derece etkilidirler. Gölgeler fotoğrafta denge unsuru da olabilirler. Daha doğrusu, doğru bir kompozisyonla denge, gölgeler ile sağlanabilir.

Alelâde olmayan sanat değeri taşıyan fotoğraflar aynı zamanda bir hikâyeyi de içinde barındırırlar. Gölge fotoğraflarında hikâyenin an unsuru gölgelerdir. Örneğin bir binanın kesitlerinin yansıması olan gölgeler, o binanın oluşturduğu hikâyenin merkezinde olabilir. Özellikle mimarî özelliği olan yapıların keskin çizgileri gölgelerle hikâye oluşturma noktasında son derece etkileyicidirler.

Gün doğumu ve gün batımı saatleri, gölgelerle hikâye oluşturma ya da uzun fotoğrafa daha etkili olarak yansıtabilme açısından en uygun saatlerdir. Fakat günün diğer vakitlerinde de etkileyici gölge fotoğrafları çekilebilir.

“Siyah beyaz fotoğraflarda gölgeler baskınlığını kaybeder” düşüncesi yaygın olsa da minimalist bir yaklaşımla siyah beyaz fotoğraflarda gölgeler ile etkileyici kareler oluşturulabilir.

Gölge fotoğraflarında ISO değerinin düşük olması gerekir. Çünkü ISO arttıkça ışık hassasiyeti de artacak ve kontrastlı alanlar silikleşecektir. Bunun önüne geçmek için olabildiğince düşük ISO değeri kullanmak gerekir.

Kapalı havalarda gölgeler ışığın yeterli olmamasından dolayı silikleşse de kapalı alanlarda da etkileyici gölge fotoğrafları çekilebilir. Bunun için alışık olmadık nesnelerin gölgelerine odaklanmak ya da daha makro çekimlere yönelmek gerekir. Kapalı havalarda ışık çok yetersiz ise fener ya da projektör gibi ışık kaynakları kullanılabilir.

Gölge fotoğrafçılığında siluetler çok etkileyici kareler oluştururlar. Onun için siluetleri fotoğraflamak gerekir. Üstelik bu siluetler insanlara ait olmak zorunda değildir. Yerinde bir kuşun silueti çok etkileyici olabilir. Onun için siluetlere odaklanmak gerekir.