Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine didaktik notlar (44)

Sade desenler, şekiller, çizgiler, tek bir obje ve olabildiğince sade bir arka plân, minimalist fotoğrafçılığın vazgeçilmezleridir.

MİNİMALİST akımlar özellikle sanat alanında 20’nci yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktı. Sadeliği esas alan minimalist sanat, “içeriği en aza indirilmiş, sadeleştirilmiş sanat” olarak tanımlanıyor. Minimalist sanat yaklaşımı fotoğrafçılıkta diğer sanat dallarına göre daha sonraları ortaya çıksa da günümüzde fotoğraf sanatı içerisinde apayrı bir yere sahiptir.

Sade desenler, şekiller, çizgiler, tek bir obje ve olabildiğince sade bir arka plân, minimalist fotoğrafçılığın vazgeçilmezleridir.

Minimalist fotoğraflarda konuyu dağıtacak ya da ana nesnedeki anlama güçlü bir şekilde eşlik edecek obje veya yardımcı unsurlar olabildiğince azdır. Bu durum ana ya da tek olan objenin çok güçlü bir şekilde kompozisyona dâhil edilmesini ve tek bir obje ya da ana objenin dikkat çekici olmasını zorunlu kılar. Yani minimalist fotoğraflarda ana obje çok güçlü bir anlama sahip olmalıdır.

Arka plân minimalist fotoğraflarda çok sade ya da tek bir renkten oluştuğu için fotoğraftaki objenin hangi açıdan çekildiği çok daha önem kazanır. Öyle ki, fotoğraftaki denge ve estetik gibi unsurlar ana obje merkezinde oluşturulacağı için açılar son derece önemlidir. 

Kompozisyonda altın oran son derece önemlidir. Minimalist fotoğraflarda perspektif, paralellik, estetik ve denge gibi unsurlar tek bir ana obje üzerinden inşâ edildiği için altın oran kuralı hayatî bir öneme sahiptir ve göz ardı edilemez. O nedenle objeyi fotoğrafta altın oran dikkate alınarak konumlandırmak gerekir.

Minimalist fotoğraflarda arka plânın flulaştırılması yani alan derinliğinin azaltılması ana objeyi öne çıkaracağından ve fotoğrafa bakanların dikkatini ana obje üzerinde yoğunlaştıracağından son derece önemlidir. Bu yüzden arka plânı mümkün olduğunca flulaştırmakta fayda var.

Minimalist fotoğraflar çekerken uzun pozlama ve kısa pozlama gibi değişik tarzda fotoğraflar çekerek en iyi fotoğraf karesini yakalamaya çalışmak gerekir.

Minimalist fotoğrafçılıkta manzara fotoğrafları çekmek objelerin yoğunluğundan dolayı pek tercih edilmez gibi görünse de çöl ya da tek bir toprak renginin hâkim olduğu bir dağ eteği, gökyüzü, boş duvarlar, beton yığınları veya çimenler gibi çok sade alanların olduğu yerlerde mükemmel derecede minimalist manzara fotoğrafları çekilebilir.

Minimalist fotoğrafçılıkta renkler hem estetik, hem de fotoğraftaki anlam açısından önemlidir. Bu nedenle çekilen fotoğraflarda bazen siyah beyaz çekim yapmak, bazen renkleri daha baskın vermek gerekebilir. Böyle durumlarda makinenin renk ve beyaz ayarlarıyla ayarlama yapılacağı gibi, daha sonra fotoğraf düzenleme programı ile de renk düzenlemesi yapılabilir.