Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine didaktik notlar (19)

Reklâm fotoğrafçısı etkiyi nasıl ve ne biçimde uyandıracağını belirledikten sonra o etkiyi uyandıracak birkaç kare fotoğraf için bazen binlerce fotoğraf çekmek durumunda kalabilir. O nedenle birkaç saniye ekranda kalan ya da tek bir kareden oluşan reklâm fotoğrafları için saatlerce, hatta günlerce çekim yapmak gerekebilir.

İMAJ dolayısıyla görsellik, çağımızın en önemli unsurlarının başında geliyor. 

Özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle giderek daha da fazla önemsenmeye başlanan görsellik, reklâm sektöründe de hayatî bir öneme sahip. Bu durum reklâm fotoğrafçılığına da yansıyor.

Ürün ya da hizmetlerin fotoğraflandığı reklâm fotoğrafçılığında fotoğraflar çok kaliteli ve çekicidirler.

Reklâm fotoğrafçılığında fotoğraflar, tüketicilerin dikkatini hemen çekebilmek için son derece göz alıcı olmak zorundadırlar. Fotoğrafın içerisinde oluşturulmak istenen anlam çok nettir. Çünkü fotoğrafa bakanlar, baktıkları ilk anda verilmek istenen mesajı okuyabilmelidirler. Aksi takdirde ürünle ilgilenmezler.

Reklâm fotoğrafları, tüketiciler üzerinde olumlu etkiler bırakacak ve pozitif duygular uyandıracak nitelikte olmalıdırlar. Ayrıca reklâm fotoğrafları, ürün ya da hizmeti benzerlerinden ayıran özellikleri daha ön plâna çıkaran, bu özelliğe daha çok vurgu yapan tarzda olmalıdırlar. Ve bu türdeki fotoğraflar en nihayetinde inandırıcı *olmalıdırlar. 

Reklâm fotoğrafları içerisine sonradan yazı, slogan ve markanın ismi yazılır. Dolayısıyla bu tür fotoğraflar yazı ve sloganların okunması ve daha güçlü algılanmasını sağlayacak nitelikte olmalıdırlar.

Reklâm fotoğrafları, doğal yaşam alanlarından ziyade stüdyolarda çekilirler. Fotoğraflar doğal yaşam alanlarında çekilmiş gibi görünseler de o doğal yaşam alanları, ışık ayarlamaları ve filtreler gibi yardımcı ögelerle stüdyoda olduğu gibi tasarlanırlar.

Reklâm fotoğrafçısı olmak için iletişim, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda geniş bir bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Çünkü sadece fotoğraf kurallarını bilmek, reklâm fotoğrafı çekmek için yeterli değildir. Fotoğrafın hedef kitle üzerinde uyandıracağı etkinin de bilinmesi gerekir.

Reklâm fotoğrafçısı etkiyi nasıl ve ne biçimde uyandıracağını belirledikten sonra o etkiyi uyandıracak birkaç kare fotoğraf için bazen binlerce fotoğraf çekmek durumunda kalabilir. O nedenle birkaç saniye ekranda kalan ya da tek bir kareden oluşan reklâm fotoğrafları için saatlerce, hatta günlerce çekim yapmak gerekebilir.

Yaratıcılığın son derece önemli olduğu reklâm fotoğrafçılığında algıya doğrudan etki etmesi bakımından netlik, kontrast ve renkler son derece önemlidir.

Kompozisyon oluşturulurken kullanılacak ögelerin oluşturulması hedeflenen bütüncül anlama sunacağı katkı hayatî bir öneme sahiptir. Dolayısıyla kompozisyonda yer verilen objeler büyük önem taşırlar. Bu yönüyle reklâm fotoğrafçısı, bir sanat yönetmeni gibi kompozisyon oluşturmalıdır.

Reklâm fotoğraflarında arka plân ana konuyla bütünleşik tarzda olmalıdır. Reklâm fotoğrafları çekilirken, oluşturulan konsepte göre boş bir arka plânla kullanılabilir. Tam tersi durumlar da geçerlidir. Bazen ilgiyi ve merak duygusunu tetiklemek için olağan alanlar dışında da fotoğraflanabilir. Ayrıca sadelik, reklâm fotoğrafçılığının en önemli unsurunu oluşturur.

Tüm bu özellikler, en nihayetinde ürün ya da hizmeti tüketicilerin almasını sağlamak içindir. Bu nedenle reklâm fotoğrafları en nihayetinde tüketicilerde reklâmı yapılan ürün ya da hizmete sahip olma arzusunu oluşturmalıdır.