Fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine didaktik notlar (17)

Haber fotoğrafçılığında olay yeri son derece önemlidir. O nedenle haber fotoğrafı çekerken olay yerinden olabildiğince fazla fotoğraf çekmek gerekir. O an habere yansımayan bazı yönler veya arka plânda kalan bazı bilgiler daha sonra haberin konusu olabilir. Bu nedenle yayınlanmasa bile olay yerinde çekilen fotoğraflar, sonradan oluşacak yeni haberler için kanıt niteliği taşıyabilir.

MEDYA yayınlarının en önemli içeriklerinin başında gelen haber, toplumun dış dünyaya ilişkin en önemli bilgi kaynağını da oluşturur. Haber fotoğrafları da haberciliğin en önemli unsurlarının başında gelir.

Haber fotoğrafları, haber metinlerinde işlenen konunun kanıtı niteliğindedir. Ayrıca haber fotoğrafları, yazıya çok fazla gerek kalmadan habere konu olan olay, olgu ve fikirlerin hızlı ve etkileyici bir biçimde algılanmasını sağlarlar.

Haber fotoğrafçılığı aynı zamanda arşiv niteliği olan fotoğrafları konu edindiğinden, sadece ele aldığı haberi ispat etmez, aynı zamanda ileride yapılacak araştırmalara da delil teşkil eder. Bu özelliğinden dolayı son derece önemlidir.

Haber fotoğrafçılığı, haber metninin yan unsuru gibi görünse de haberde ortaya çıkan anlamı en çok destekleyen unsurdur. Özellikle internet ve sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte foto haberler daha fazla dolaşıma girer oldu. Bu da haber fotoğrafçılığının önemini daha da artırdı.

Haber fotoğrafçılığı, özü itibarıyla kitlelere hitap ettiği içerikte verilen mesaj ve anlamla çok net olmalıdır. Bu nedenle haber fotoğrafı, habere konu olan olay, olgu veya fikri özetleyecek şekilde çekilmelidir. Bu da haber fotoğrafçılığını sanatsal etkilerden ziyade daha pratik etkileri olan bir tür hâline getirir. Ama bu demek değildir ki haber fotoğrafçılığı sanatsal etkilerden uzaktır. Tam tersi, öyle haber fotoğrafları vardır ki son derece sanatsal etkiler uyandırır.

Daha pratik ve sade olmasından dolayı bazıları haber fotoğraflarını ve haber fotoğrafçılığını basit bir türmüş gibi algılarlar. Fakat durum hiç de öyle değildir. Çünkü haber fotoğrafçılığı yoğun emek gerektiren, tecrübe isteyen bir iştir. Ayrıca haber fotoğrafçılığı ana tema olarak olayları konu edindiğinden, olay anını ya da olayı anlatan yönleri fotoğrafa aktarmak zorundadır. Bu da zamanlamayı hayatî bir öneme taşır.

Tek seferlik yani tekrarı olmayan olayları fotoğraflamak hiç de kolay bir iş değildir.

Olay, olgu ve fikirlere ait gerçeği topluma aktaran haber fotoğrafçıları, toplumsal sorumluluğu fazlasıyla hissederler. Hayata tanıklık eden haber fotoğrafçıları, fotoğraf çekerken etik ve estetik kaygıların yanında toplumsal kaygıları da göz önüne alarak işlerini yaparlar.

Haber fotoğrafçılığında olay yeri son derece önemlidir. O nedenle haber fotoğrafı çekerken olay yerinden olabildiğince fazla fotoğraf çekmek gerekir. O an habere yansımayan bazı yönler veya arka plânda kalan bazı bilgiler daha sonra haberin konusu olabilir. Bu nedenle yayınlanmasa bile olay yerinde çekilen fotoğraflar, sonradan oluşacak yeni haberler için kanıt niteliği taşıyabilir.