Facebook soslu sosyal medya

Facebook kullanıcılarının Facebook ile birlikte en az kullandığı sosyal medya platformu Reddit ve Linkedin. Buna göre, Facebook kullanıcılarının sadece yüzde 14,4’ü Facebook ile birlikte Reddit’i, yüzde 31,5’i de Lindedin’i kullanıyor.

SOSYAL medya üzerine kaleme aldığım son yazımda, bir sosyal medya kullanıcısının birden fazla sosyal medya platformuna sahip olduğuna değinerek dünya ve ülkemize ait istatistikleri ele almıştım. Bu yazıda ise konuyu biraz daha derinleştirmeye çalışacağım.

WeAreSocial’de yer alan bilgiye göre, Facebook kullanan sosyal medya kullanıcılarının yüzde 74,7’si aynı zamanda Youtube; yüzde 72,7’si Whatsapp; yüzde 78,1’i Instagram; yüzde 47,8’i Tiktok; yüzde 42’si Telegram; yüzde 31,9’u da Twitter kullanıyor.

Facebook kullanıcılarının Facebook ile birlikte en az kullandığı sosyal medya platformu Reddit ve Linkedin. Buna göre, Facebook kullanıcılarının sadece yüzde 14,4’ü Facebook ile birlikte Reddit’i, yüzde 31,5’i de Lindedin’i kullanıyor.

Youtube kullanıcılarının yüzde 79’u Youtube ile birlikte Facebook’u; yüzde 72,7’si Whatsapp’ı; yüzde 77,5’i Instagram’ı; yüzde 45,8’i Tiktok’u; yüzde 44,8’i Telegram’ı; yüzde 51,3’ü ise Twitter’i kullanıyor.

Youtube kullanıcılarının Youtube ile birlikte en az kullandığı sosyal medya aracı Reddit ve Snapchat. Buna göre, Youtube kullanıcılarının sadece yüzde 16,7’si Youtube ile birlikte Reddit’i, yüzde 30’u da Snapchat’i kullanıyor.

Whatsapp kullanıcıları arasında ise Whatsapp ile birlikte en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında yüzde 81 ile Facebook geliyor. Facebook’u yüzde 80,2 ile Instagram ve yüzde 76,8 ile Youtube takip ediyor.

Whatsapp ile birlikte Twitter kullananların oranı yüzde 49; Whatsapp ile birlikte Tiktok kullananların oranı ise 46,4 olarak görülüyor. Whatsapp kullanıcılarının yüzde 48,9’u da aynı zamanda Telegram kullanıyor. Whatsapp kullanıcılarının Whatsapp ile birlikte en az kullandığı sosyal medya aracı Reddit ve Linkedin. Buna göre, Whatsapp kullanıcılarının sadece yüzde 13,8’i Whatsapp ile birlikte Reddit’i ve yüzde 33’ü de Linkedin’i kullanıyor.

Instagram cephesinde de benzer bir durum göze çarpıyor. Öyle ki, Instagram kullanıcılarının yüzde 82,9’u aynı zamanda Facebook; yüzde 77,8’i Youtube; yüzde 76,4’ü Whatsapp; yüzde 50,4’ü Tiktok; yüzde 54,2’si Twitter; yüzde 50,4’ü Tiktok; yüzde 47’si ise Telegram kullanıyor.

Whatsapp kullanıcılarının Whatsapp ile birlikte en az kullandığı sosyal medya aracı Reddit ve Linkedin. Buna göre, Instagram kullanıcılarının sadece yüzde 15’5’i Instagram ile birlikte Reddit’i ve yüzde 31,7’ü de Linkedin’i kullanıyor.