Dünyada terör nasıl bitti, bizde nasıl biter? HDP’yi kapatmak terörü bitirir mi?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükûmet iradesiyle terörün kaynaklarını içeride ve dışarıda kurutmaya çalışırken, siyâseti de HDP ve teröre karşı bir kenetlenmeye doğru itmelidir. Herkesin zaman zaman şikâyet ettiği siyâsî kutuplaşma, bundan sonra “teröre destek verenler” ve “terörü bitirmeye çalışanlar” olarak vücut bulmalı, terör ve partileri yalnızlaşarak yok olmalıdır.

DÜNYA, terör örgütleriyle çok uzun zamandır mücadele ediyor ve uluslararası terör karşısında ortak hareket imkânlarını araştırıyor. Ülkeler, kendilerine binlerce kilometre uzaklıktaki terör operasyonlarına askerî destek veriyor. Ancak bir de yerel terör örgütleri var. Bunlar, bir devlet içindeki ayrılıkçı grupların silahlanmasıyla oluşuyor ki sorunun muhatabı da genellikle ayrılıkçıların toprak talep ettiği devletlerle sınırlı oluyor. IRA’nın Kuzey İrlanda-İngiltere, ETA’nın İspanya-Fransa, AÇE’nin Endonezya, Tamil Kaplanları’nın Sri Lanka, PKK’nın Türkiye özelinde değerlendirildiği gibi…

Muhatap ülkeler, yukarıda zikrettiğim yerel terör örgütleriyle sorunlarını son 10-15 sene içerisinde çözmeyi başarmış görünüyorlar. Oysa Türkiye, 40 yılı bulan süreci bitirme aşamasına gelemedi henüz. Aslında ETA’nın kuruluşuyla silah bırakma tarihi arasında geçen 52 seneyi bulan silahlı mücadelesini düşününce 40 yıllık PKK derdinin çok da uzun sürdüğü söylenemeyebilir. Ancak IRA’nın 36 yıl, AÇE’nin 30 yıl, Tamil Kaplanları’nın ise 26 yıllık serüvenlerinden uzun sürdüğünü de atlamamak gerekir. Hepsinden önemlisi, verdikleri zararlar açısından değerlendirildiğinde PKK kadar vahşi başka bir örgütten bahsetmek de zordur.   

Hiçbir örgüt bir diğeri ile aynı sebeplerle kurulmamış, aynı argümanlarla mücadele etmemiş, terör eylemlerinde aynı hedefleri gözetmemiş olmakla birlikte, örgütler arasında benzerlikler kurmak mümkündür. Terörün hiçbirini mazur görmek mümkün olmamakla birlikte, AÇE ve IRA’yı daha masum ve haklı talepleri olması dolayısıyla farklı bir kategoride değerlendirmek mümkün olabilir. AÇE, Hollanda tarafından gasp edilen haklarının Endonezya’ya devrini kabul etmemiş, IRA ise toprak talebiyle değil de İngiltere’ye bağlı olan Kuzey İrlanda’dan ayrılıp İrlanda’ya bağlanma mücadelesi vermiştir. Bunun yanında, IRA, ETA ve PKK da siyâsî partilerle desteklendikleri için farklı bir grupta değerlendirilmelidir. Bizim bugünkü konumuz da işte siyâsî destekli bu örgütler olacak…

Neler yapıldı?

Türkiye bir süredir MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “HDP kapatılsın!” çıkışı üzerinde konuşurken, Gara Operasyonu ile PKK ve HDP ilişkileri bir kez daha tescillendi. Ardından da 20 HDP milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki fezlekeler TBMM’ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta bu fezleke tartışmalarıyla kapanmıştı. Özellikle AK Parti tarafında fezlekelerle parti kapatmaları ayrı yerlere koyma gayreti var. Fakat dokunulmazlıkları kaldırılacak HDP’lilerin haklarındaki suçlamalardan ceza almaları durumunda, Anayasa’nın 69’uncu Maddesindeki parti kapatma şartlarının da oluşacağı görüşü ağır basıyor.

Zira madde aynen şöyle diyor: “Bir siyâsî partinin 68’inci Maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak hâline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi hâlinde karar verilir. Bir siyâsî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı hâline gelmiş sayılır.”

Bizim asıl sorunumuz ise PKK terörünü ülke gündeminden kaldırmak, örgütün ya son teröriste kadar yok edilerek ya da kendi kendine silah bırakarak tarihin kirli sayfalarına karışmasını sağlamak… Bunun için 40 yıldır denenen yöntemler var. Her biri iyi niyetli olsalar da sonuçlarına bakınca başarı sağlanamadığı aşikâr. AK Parti, Türkiye’yi yönetmeye başladığından beri biraz daha farklı yollar denedi bu sorunu çözmek adına. Öncelikle Kürt meselesi ile terör örgütünü ayrı ayrı değerlendirmesi, çözüm için atılan en önemli adımlardan biriydi ve 2005’te Erdoğan, Diyarbakır’daki konuşmasında bu konudaki hassasiyetlerin giderileceğine parmak bastı.

PKK, senelerce Kürt vatandaşların ikinci sınıf muamelesi gördüğü üzerinden propaganda yapmıştı. Anadillerini konuşmalarının yasak olduğu, kendi türkülerini söyleyemedikleri, Kürt olduklarını bile dile getirmekten çekindikleri bir dönemi yaşadığımıza göre, bu onlar için doğru bir propaganda aracıydı. Devlet, 2009’da başlatılan Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi ve Demokratik Açılım ile Kürtçe konusundaki engelleri kaldırıp Kürtçe yayın yapan bir televizyon kanalı bile kurdu. Özal döneminde yapılan üretim yatırımlarının üzerine ulaşım altyapısıyla bölge halkının eksiklerini gidermeye başladı. Böylece terör örgütünün en büyük dayanağı olan “Devlet Kürdü sevmiyor” kozunu elinden almış oldu. Bu, AK Parti’nin yıllardır bölgenin en büyük partisi olmasının da önünü açmış oldu.

PKK’nın isteyip de alamadığı iki talebi kaldı sonunda: Özerklik ve toprak… Bölgesel özerk yönetim taleplerinin de varacağı son nokta toprak almaktı aslında. Bu arzularının hayâlden öteye gidemeyeceğini biliyor, ancak ellerinde başka bir argüman kalmadığı için direniyorlar.

Şimdi devletin önünde iki seçenek var: Ya son PKK’lı ölünceye kadar askerî yolla mücadele etmek ya da silah bırakmaya ikna etmek…

İlk seçenek, Devletin zirvesinden sürekli dillendiriliyor aslında. Ancak bunun sonuç vermesi ihtimâli çok da yüksek değil bence. Zira Kürt nüfusun içinde hâlâ önemli sayıda sempatizan barındıran örgüt, silahlı mücadele ile bitirilmeye çok müsait bir yapıda değil. Düzenli ordularla savaşıyor olsaydık “Sonuna kadar!” diyebilirdik belki. Ama burada son nedir, onu da kestirmek zor. O yüzden “300 terörist kaldı” demek, ancak bizler için motivasyon gücü verebilir. Ancak bir de bakarız ki, o 300 bir türlü bitmiyor…

O hâlde yapılması gereken, PKK’nın silah bırakmasını temin etmek olmalı. AK Parti bunun için de çok büyük çaba harcadı aslında. Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, 16 Temmuz 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandığında tüm yurtta büyük bir coşku ve beklentiye sebep olmuştu. Ama bundan dört gün önce Cemil Bayık’ın PKK’nın tamamen silah bırakması için öne sürdüğü şartların en başında “Öcalan’a özgürlük” ve “anayasal güvence” olduğunu açıklaması soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Devlet, bu kanun çıkana kadar özellikle MİT mensuplarıyla Abdullah Öcalan, terör örgütü ve siyâsî kanadıyla defalarca görüştü. “Devlet terör örgütüyle görüşmez!” savunucularına rağmen, bu gayr-ı resmî görüşmeler bir sonuca yaklaştırmıştı bizi. Ne var ki, Öcalan’ın talepleri bir türlü bitmek bilmiyordu. Öcalan ve örgütten gelen açıklamalar, silahsızlanmayı 10 maddelik bir ön şarta bağlıyordu. Dolmabahçe’deki toplantıda ele alınan bu 10 madde ve sonrasında basına yapılan açıklamalar ise sürecin sonunu hazırlamıştı.

Nitekim 28 Şubat Dolmabahçe Görüşmeleri’ni 22 Mart’ta değerlendiren Erdoğan, Çözüm Süreci’nin daha fazla yürütülemeyeceği konusunda ipuçları vererek bir anlamda sürece noktayı koymuş oldu.

Peki IRA, ETA ve AÇE gibi terör örgütleri nasıl anlaşabildiler devletlerle ve biz aynı süreçleri neden işletemiyoruz?

AÇE’yi dâvâsında haklı gördüğümü belirtmiştim daha önce. Kendi literatürümde onları terör örgütü olarak bile zikretmezdim aslında. Burada terör örgütleri kategorisine almamın, dünyanın bu şekilde isimlendirmesinden başka bir sebebi yok. AÇE’nin silahlı mücadeleyi bırakması da 130 bin kişinin hayatını kaybettiği tsunami faciasının ardından gelişen barış ve kardeşlik duygusundan başka bir şey değil zaten. Yani AÇE ile Endonezya arasında mücadeleyle kazanılmış bir barıştan söz edilemez. Öyle ise asıl bakmamız gereken, ETA ve IRA olmalı.

Güney İrlanda, 1921 yılında İngiltere Krallığı’ndan ayrılarak Bağımsız İrlanda Devleti’ni kurdu. Kuzey İrlanda ise Krallığa bağlı kalmayı tercih etti. Ancak mezhep ayrılıkları, Protestan İngiliz Krallığı lehine bir orantısız güce dönüşünce Kuzey İrlanda’nın Katolik halkı Bağımsız İrlanda Devleti ile birleşmek için çaba göstermeye başladı. Bu çabalar, 1969 yılında İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) adıyla ayrılıkçı bir örgüt kurulmasına sebep oldu. İngiltere Krallığı’na bağlı olduğu dönemde İrlanda’da kurulan Sinn Fein (Biz Kendimiz) Partisi, ayrılıktan sonra hem Kuzey’de, hem de yeni devlette faaliyet göstermeye devam ediyordu. Kuzey’deki parti, 69’da kurulan IRA’nın da siyâsî kanadı olacaktı.

IRA, 2005’e kadar çeşitli terör eylemleri ile İngiltere Krallığı’na kök söktürdü. Ancak IRA’nın gençlik kollarında yetişen Gerry Adams’ın 1983’te Sinn Fein’e genel başkan oluşu, IRA’nın tarihinde bir dönüm noktası olacaktı. Hem ayrılıkçı, hem de silah karşıtı birinin başkanlığı, terör konusunda siyâsî çözümün önünü açtı. Örgütün sorunu silahla çözemeyeceği konusunda ikna edilmesi de İngiltere Hükûmeti’nin sorunu çözmek adına masaya oturmaya râzı olması da Adams’ın başarısı olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak örgüt, 2005 yılında kesin olarak silah bıraktığını ve bundan sonra sadece siyâsî alanda mücadele edeceğini bildirerek terörden vazgeçmişti. 1983’ten 2005’e uzanan 22 yıllık süreç, İngiliz Hükûmeti’nin zaman zaman terör örgütünü de muhatap alarak masaya oturmasıyla sonuca ulaşabilmiştir. Ve Sinn Fein Partisi, 1998’den bu yana koalisyonlarla da olsa Kuzey İrlanda yönetiminde söz sahibi olmaya devam etmektedir.

IRA ise yayınladığı bir bildiri ile İngiliz ve İrlanda halklarından ve terör sonucu zarar görenlerden özür dilemiştir. Buradan çıkaracağımız sonuç, terör örgütleriyle masaya oturmanın bir zafiyet değil, irade göstergesi olduğudur.

ETA ise tamamen farklı bir yapıya sahip. 1959’da Franco karşıtı olarak kurulan örgüt, sonrasında İspanya ve Fransa’daki Bask bölgesinin bağımsızlığı kazanması için mücadele etti. 1968’de giriştiği ilk ölümlü eylemin ardından bir terör örgütü olarak anılmaktan kurtulamadı. İspanya’nın Bask bölgesine 79’da özerklik vermesi bile onları tam bağımsızlık adına terör eylemleri yapmaktan vazgeçirmedi. Bu arada 1978 yılında kurulan Herri Batasuna Partisi (2001’de Batasuna olarak ismi değişmiştir), örgütün siyâsî kanadı olarak görev yapmaya başlamıştı. İspanya, 1979’a kadar genel olarak ETA’nın taleplerini yerine getirmeye çalışsa da sonrasında Batasuna bir terör partisi olarak kabul görmüş ve Bask bölgesi için yeterli siyâsî desteği sağlayamamıştı. Sonuçta son yerel seçimlerde yüzde 15 oy almasına rağmen 2003’te Yüksek Mahkeme tarafından faaliyeti askıya alınarak siyâsî arenadan kaldırıldı. Batasuna’nın AİHM’ye başvurusu da kabul edilmeyince, 2013’te kendini feshetmek zorunda kaldı. Lideri Arnaldo Otegi ise çeşitli terör suçlarından ceza aldı.

ETA ise Batasuna kurulana kadar siyâsî desteği olmamasına rağmen partinin kapatılmasının ardından toplumsal desteğini de günden güne kaybetmeye başladı. Defalarca tek taraflı ateşkes ilân edip her birini hükûmetle görüşmelerinin olumsuz yürümesi bahanesiyle bozdu. Ancak eylemleri her geçen gün zayıfladı. Ocak 2011’de kalıcı ateşkes ilânına, hükûmet “Yetmez, silah bırak!” cevabı verince aynı yılın Ekim ayında silah bıraktığını, 2018’de de kendini feshettiğini ilân etti. Buradan çıkaracağımız sonuç da siyâsî ve toplumsal desteği olmayan terör örgütlerinin eylem yapma kabiliyetini kaybettiği ve yaşama şansı bulamadığı olmalıdır.

Son söz

Özetle, devletler terör örgütlerini zaman zaman muhatap alıp demokratik taleplerini yerine getirebilirler. Bu, masum vatandaşın, askerin ve polisin kanının akmaması için bir siyâsî tercih olabilir. Devletler, terörü çözüm yolu olarak benimsemeyen ancak terör örgütleriyle aynı nihaî hedefte birleşen siyâsî partilerle de terörün son bulması adına pazarlık yapabilirler. Türkiye de 2005’ten 2015’e kadar bu yolları denemiş, ancak karşısında akan kanı durdurmakta samimi olmayan bir örgüt ve o örgütün terör yönteminden rahatsız olmayan bir parti bulduğu için sonuç alamamıştır.

Şimdi gelinen süreç, daha önce de defalarca olduğu gibi, bu partinin kapatılmasının önünü açmaktadır. Fakat ne HDP bir Batasuna’dır, ne de PKK bir ETA. HDP’yi kapatıp yerine başka bir parti kurulmasını engelleyecek hukukî altyapımız olmadan, bu kapatma ancak ve ancak onların mağdur edebiyatı yapmasına sebep olabilir. Her ne kadar umurumuzda olmasa da, AİHM’nin İspanya’nın Batasuna kararına gösterdiği hoşgörüyü HDP’nin kapatılması için de göstermeyeceği şüphesizdir.

HDP, gerçekten çözüm arayışı olan siyâsiler tarafından yönetilir, iplerini terör örgütünün elinden kurtarabilir ve amaçlarına silahsız yöntemlerle ulaşmayı benimserse, Türkiye açısından sorun çözülmüş olacaktır. O zaman 68’inci Maddedeki “devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” ifadesine saygı gösterip göstermediği bile çok tartışılmaz. Ama terörden beslenen ve maalesef 6 milyon oyun büyük bir kısmını bu sayede alan bir partinin de PKK’yı terör örgütü olarak görmesini ve tamamen silahsız bir çözüme odaklanmasını beklemek fazla hayâlperestlik olur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Hükûmet iradesiyle terörün kaynaklarını içeride ve dışarıda kurutmaya çalışırken, siyâseti de HDP ve teröre karşı bir kenetlenmeye doğru itmelidir. Herkesin zaman zaman şikâyet ettiği siyâsî kutuplaşma, bundan sonra “teröre destek verenler” ve “terörü bitirmeye çalışanlar” olarak vücut bulmalı, terör ve partileri yalnızlaşarak yok olmalıdır.