Doktorası olmadan Nobel Ödülü kazanan Tu Youyou’nun sırrı

Tu Youyou’nun ödül aldığı keşfiyle milyonlarca hayat kurtarılmıştır. Tu Youyou, on altı yaşında tüberküloza yakalanmış ve lise eğitimine başlamadan önce iki yıl ara vermek zorunda kalmıştır. Tu Youyou’nun sağlık nedeniyle eğitimden iki yıl uzak kalması, onun tıbbî araştırmaları seçmesini sağladı...

2015 yılı Nobel Tıp Ödülüne William C. Campbell, Satoshi Ōmura ve Tu Youyou lâyık görülmüştü. Ödülün yarısı Campbell ve Ōmura’ya verilirken, diğer yarısı Tu Youyou’ya verildi. Ödül, üç eşit parça olarak verilmedi.

Ödülün yarısını iki erkek alırken, diğer yarısını tek başına alan Tu Youyou ise, Çin’in doğu kıyısında zengin bir kültüre ve yedi bin yılı aşkın tarihe sahip bir şehir olan Ningbo’da, 1930 yılında doğan bir kadındı. Tu Youyou, bu ödüle lâyık görüldüğünde 84 yaşındaydı.

Tu Youyou’ya 2015 yılı Nobel Tıp Ödülü kazandıran çalışması ise, sıtma hastalığına karşı ürettiği ilâç olan Artemisin’dir. Ancak hikâye bu kadar basit değildir.

Unutulmamalıdır ki, Nobel Komitesi, Nobel Tıp Ödülüne aday olması için alanında nitelikli kişilere gizli davet mektupları gönderir, adayların isimleri, adaylık ve seçim süreciyle ilgili diğer bilgiler 50 yıl sonrasına kadar gizlenir. Diğer bir ifadeyle, hiç kimse kendini aday gösteremez.

Nobel Tıp Ödülü, yaşam boyu başarı veya bilimsel liderlik için verilen bir ödül değildir. Bu ödül, mevcût “bilimsel paradigmayı değiştiren” ve insanlık için “büyük fayda sağlayan keşifler” için verilir.

Tu Youyou’nun ödül aldığı keşfiyle milyonlarca hayat kurtarılmıştır.

Tu Youyou, on altı yaşında tüberküloza yakalanmış ve lise eğitimine başlamadan önce iki yıl ara vermek zorunda kalmıştır. Tu Youyou’nun sağlık nedeniyle eğitimden iki yıl uzak kalması, onun tıbbî araştırmaları seçmesini sağladı.

Liseden sonra Pekin Tıp Fakültesi Eczacılık (İlâç Bilimleri) Bölümünü okuyarak 1955’te mezun oldu. Anlaşılan o ki, o tarihlerde eczacılık, tıp fakültesinin bir bölümü olarak işlev görmekteydi.

Tu Youyou mezun olduktan sonra ilâç bilimleri eğitimine “geleneksel Çin tıbbı” alanında iki buçuk yıl eğitim alarak devam edip Çin Tıbbı Akademisi’nde çalıştı. Burada şifalı bitkilerin nasıl seçileceği ve bu bitkilerin botanik tanımlarına göre nasıl sınıflandıracağı üzerinde kafa yordu.

Şifalı bitkilerden aktif bileşenlerin nasıl çıkarılacağı, uygun ekstraksiyon çözücülerinin nasıl seçileceği, kimya çalışmalarının nasıl yapılacağı ve bitkilerden ayrılan kimyasalların yapılarının nasıl belirleneceği üzerine eğitim aldı.

1950’lerin başında Çin, tıbbî kaynaklardan yoksundu ve bu nedenle geleneksel tıp, en tercih edilen yoldu. Tu Youyou ,geleneksel Çin tıbbı uygulamalarında binlerce yıllık deneyimleri inceledi, geliştirdi ve geleneksel işleme yöntemi üzerine yeteri derecede tecrübe kazandı.


1960’larda sıtma nedeniyle artan ölüm oranları Güneydoğu Asya ülkelerinde önemli bir küresel sağlık sorunu hâline geldi. Bu tarihlerde Vietnam Savaşı’ndaki ABD askeri de sıtma enfeksiyonunun neden olduğu sağlık sorunlarından dolayı büyük kayıplar verdi.

Çin yönetimi askerî ve sivil olarak sıtma önleyici araştırmalar başlattı. 1967’de sıtmanın kontrol edilmesi için bir grup oluşturuldu; binlerce bileşik tarandı ancak Çinhiç bir sonuç elde edemedi. Toplamda 1972’ye kadar 214 binden fazla bileşik tarandı ve yine hiçbir olumlu sonuç alınmadı, tüm araştırma projeleri de durdu.

Çâresiz kalan Çin Hükûmeti, Tu Youyou’yu beş yüzden fazla kişiden oluşan bir ekibin başına getirdi.

Bizzat Tu Youyou’nun bu ekipteki görevi ise geleneksel Çin tıbbında sıtma ilâcını aramaktı. Tu Youyou, geleneksel Çin tıbbı hakkında bütün bilgi ve tarifleri topladı. Üzerinde çalıştığı sıtma hakkında iki tarihî bilgiye ulaştı. Bunlardan birincisi, Zhou Hanedanlığında (Milât öncesi 1046-256) yayınlanan, Eski Çin’de klâsik bir kitap olan “Zhou Li”, diğeri ise Chun Qiu ve Qin Hanedanları (Milât öncesi 770-207) döneminde yayınlanan “Altın Oda’nın Reçetelerinin Özeti” isimli eserdir.

Tu Youyou, yaklaşık 3 bin yıllık Çin’in tarihî eserlerini okuduğu gibi, bunun yanında geleneksel Çin tıbbı ile ilgili binlerce farklı ilâcı da inceleyerek bunları bir bütün hâlinde ilgili birimlere iletti. Ancak sıtma ile ilgili olanlardan pek sonuç alamamıştı.

Artemisia ailesindeki bitkilerin birinin Çince “Qinghao” isimli otların bir etki göstermesi üzerine Qinghao’nun sıtma semptomlarını giderici olarak kaydedildiği 3 bin yıllık eserlerdeki ilgili paragrafları defalarca okuyan Tu Youyou, yılmadı. En nihâyetinde Artemisin’in ilk yolunu Ge Hong’un Acil Durumlar İçin Reçeteler El Kitabı’nda buldu. Buradan hareketle ilâçlar hazırladı. Artemisin ve Dihydroartemisin’in 1972’deki denemeleri başarılı sonuçlar verdi. 1986 yılında Artemisin’in yeni ilâç sertifikası ile 1992 yılında da Dihydroartemisin’in yeni ilâç sertifikası alındı.

Bu süreçte yüzlerce ödül alan Tu Youyou, 2015 yılında Nobel Tıp Ödülünü alan ilk Çinli kadın olarak tarihe geçti. Geleneksel Çin tıbbının 3 bin yıllık eserlerini okuyarak sıtma ilâcını bulan Tu Youyou, doktorası olmadan Nobel Ödülü kazanmasının yanında, Çin’in birinci nesil Çin tıbbî çalışanlarının da temsilcisi olarak görülüyor.


Kaynak: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2015/summary/