Dijital Türkiye

İnsanımız günde ortalama 8 saat internette zaman geçiriyor. 8 saatlik günlük trafiğin 4 saat 16 dakikası mobil telefonlar üzerinden gerçekleşirken, 3 saat 44 dakikası ise bilgisayar ve tabletler üzerinden gerçekleşiyor.

DİJİTAL mecralar hayatımızın artık vazgeçilmez birer parçası hâline geldiler. O nedenle dijital mecralara ilişkin her veri hepimizi yakından ilgilendiriyor. 

Bu gerçekten yola çıkarak kaleme aldığım son birkaç yazıda dijital mecralara ilişkin dünya ölçeğindeki verileri yorumlamıştım. Şimdi de dijital mecraların ülkemizdeki durumunu anlatan verileri yorumlamaya çalışacağım.

DataReportal’ın “Dijital 2022: Türkiye” raporuna göre, ülkemizde 80 milyona yakın (78 milyon) mobil kullanıcı bulunuyor. Yani 85,3 milyon nüfusa sahip ülkemizin yüzde 90’ından fazlası mobil kullanıcı durumunda. Bu oranın yüksek çıkmasında hiç şüphesiz ülkemiz insanının mobil telefonlara entegre olma becerisinin yanında bazı kişilerin birden fazla mobil araca sahip olmasının payı var. 

Rapora göre, ülkemizdeki internet kullanıcı sayısı ise yaklaşık 70 milyon (69,95 milyon). Bir başka ifadeyle, nüfusumuzun yüzde 82’sinden fazlası internet kullanıyor. Yaklaşık 70 milyon internet kullanıcısına karşılık sosyal medya kullananların toplam sayısı ise yaklaşık 69 milyon (68,9 milyon). Bu da toplam nüfusun yüzde 80’inden fazlasının, internet kullanıcıların ise neredeyse tamamımın sosyal medya kullanıcısı olduğu anlamına geliyor. 

Raporda kullanıcı istatistiklerinin gelişim seyrine de yer verilmiş. Buna göre bir önceki yıla oranla mobil kullanıcı sayısı 2,5 milyon (yüzde 3,3), internet kullanıcı sayısı 3,9 milyon (yüzde 5,9), sosyal medya kullanıcı sayısı ise 8,9 milyon (yüzde 14,8) kişi artmış durumda. Yani sosyal medya kullanıcı sayısı, mobil kullanıcı sayısına göre 3,5 kat ve internet kullanıcı sayısına göre 2,3 kat daha fazla artış göstermiş. Bu da daha önce internet kullanıp da sosyal medya kullanmayanların sosyal medya kullanmaya başladıklarını gösteriyor. 

Ülkemizde son 10 yıl içerisindeki kullanıcı sayılarına ilişkin gelişim seyrine de raporda yer verilmiş. Buna göre, 2012 yılında toplam internet kullanıcı sayısı 31,9 milyonken, 10 yıl içerisinde 2,2 kat artarak yaklaşık 70 milyona ulaşmış durumda. 

İnternette ne kadar zaman harcıyoruz?

Tüm bu istatistikler dijital mecraların her geçen gün daha fazla hayatımızda yer edindiğini gösteriyor. Ayrıca yaşama dair farkındalıklardan alışveriş alışkanlıklarına kadar birçok şeyin dijital mecralar tarafından belirlediğine de izah getiriyor.

Nitekim rapora göre, insanımız günde ortalama 8 saat internette zaman geçiriyor. 8 saatlik günlük trafiğin 4 saat 16 dakikası mobil telefonlar üzerinden gerçekleşirken, 3 saat 44 dakikası ise bilgisayar ve tabletler üzerinden gerçekleşiyor. 

Günde 8 saat gibi yüksek bir oranın ortaya çıkmasında pandemi dönemi dolayısıyla uzaktan ya da bir başka ifadeyle internet üzerinden çalışma zorunluluklarının artması önemli bir paya sahip olsa da özellikle Z kuşağı arasında internette gezinme oranının 8 saatin çok üzerinde olduğu hepimizin malûmu.