Dijital sahanın yeni ilerici gücü olmak

Artık iş yapma kriteri, sermaye ve işgücü değil, yenilikçi ve inkılâp boyutundaki teknolojilerdir. Ticâretin biçimi değişirken, tüketim alışkanlıkları ve ödeme biçimleri de farklı bir noktaya gelecektir. Kendi ürettiğimiz kişiselleştirilmiş ürünlerimizi dünya pazarına sunabiliriz.

YAKIN gelecekte bugünün birçok mesleği ve alışkanlığı, yerini bambaşka bir yapıya bırakacak ve yine yakın geleceğin bize getireceği imkânlar, bugünkünden çok daha ileride olacaktır.

Gençlerimize düşen vazîfe, bugüne değil, yarına odaklanıp yarının dünyasına hazır olmaktır!

Dijitalleşme ile birlikte dünyada meslek anlayışı ve kazanç kapıları çeşitleniyor. Geleneksel birçok gelir kaynağı, yerini yeni nesil gelir kazanma alanlarına bırakıyor.

Şimdiden bu yeni nesil ekonomik modele hazır olmak ve kendimizi yetiştirmek zorundayız.

Genç kuşakların iş konusunda belirli kaygıları olması gayet anlaşılır bir durum. Ki bu noktada, gençlerimizi anlamak ve yakın geleceğimizin mimarları olacak yeni neslin kaygılarını dikkate alacak adımları atmak da bizim vazîfemizdir!

Dünya dijitalleşme sürecine devam ediyor ve buna dâhil olacak aktörleri her gün daha da sabırsızlıkla bekliyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası küreselleşme dinamiklerinin yerini dijital küreselleşme ağları alıyor.

Yani bugün gelir elde etmenin yolu fizikî yatırımdan çok akıl, teknoloji ve dijital yatırımdan geçiyor.

Az önce değindiğim üzere, gençlerimizin önünde dijital dünyanın sunduğu birçok iş imkânı var. Kendi işlerinin patronu olmaları ve bu yönde ilerlemeleri hem ülkenin kalkınmasına, hem de refah içinde yaşamalarına olanak sağlayacak birçok fırsatlar barındırıyor.

Gelişmiş ülkelerde bireysel girişimler sonucu özellikle IT (Information Technologies) yani bilgi teknolojilerinde inanılmaz servetler kazanan ve bu alanda binlerce istihdam sağlayan birçok örnek mevcûtken, neden bizim ülkemizde de olmasın?

Bugün e-ticaret, dijital sosyal alanlar, 3D teknolojisi, VR ve AR teknolojileri gibi birçok yeni alanda ülkemizin gelişime ve ilerlemeye ihtiyacı var. Bu ihtiyacı giderecek olan ise genç nesillerdir.

Gençler, bu yüzden ne kullanıyorsanız, onu üretmeye çalışmalısınız!

Elbette geleneksel mesleklerde de beşerî sermaye ihtiyacını sürdürülebilir kılmak önemli; ancak gelecek; kendi işini dijital üzerinden üreten, pazarlayan ve dijital küresel pazarda yerini alan binlerce irili ufaklı girişimcinin elinde…

Gelir kapıları çeşitleniyor ve özellikle mevcût salgın sonrası hacmi katbekat artan dijital ekonomi noktasında ülkemizde birçok bâkir alan bulunuyor.

Bu alanlarda gençlerimizin akıllı fonksiyonel işler üretmeleri ve girişimcilik rûhu ile kendi işlerini kurmaları her bakımdan büyük fırsatlar içermektedir.

Türkiye, yeni dünya düzenine her alanda kararlılıkla hazırlanmaktadır. Gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendilerinin nasıl muhatap alacağı konusunda rahat olmaları ve üretmeye odaklanmaları gerekir.

Elbette birtakım güçlükler yaşanıyor, ancak bunlar da bu ilerlemenin birer parçası. Gençlerimize düşen, ancak çalışarak geleceğe dair ümitlerini diri tutmaktır.

Gelecek sizindir gençler! Gelecek, dijital ekonominindir!

2025’e kadar dijital ekonominin küresel pazarda 8,1 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu devasa pastadan her ülke ve bölge payını alacaktır.

Burada artık iş yapma kriteri, sermaye ve işgücü değil, yenilikçi ve inkılâp boyutundaki teknolojilerdir.

Ticâretin biçimi değişirken, tüketim alışkanlıkları ve ödeme biçimleri de farklı bir noktaya gelecektir. Kendi ürettiğimiz kişiselleştirilmiş ürünlerimizi dünya pazarına sunabiliriz.

Dijitalleşme ile birlikte artık bir ürünü satmak için mağaza açmaya, sâbit sermaye yatırımı yapmaya, personel ve kira gideri gibi mâliyetler yüklenmeye gerek yokken, dükkânın önünden günde geçecek insan sayısının binlerce katına ulaşma fırsatımız var.

2018 yılı e-ticâret istatistiklerine göre, Türkiye’de mağazası olup internetten de satış yapan firmalar yüzde 13 büyürken, mağazası olmayıp sadece internetten satış yapan firma veya kişiler yüzde 48 büyümüş. Yani sadece internetten satış yapanlar daha çok büyümüşler.

Tüm genç kardeşlerimiz için yeni dünyanın sunduğu fırsatları biraz araştırmaya ve kendi işimizi yaparak da gelirimizi kazanabileceğimiz birçok imkâna göz atmaya davet ediyorum. Zira bu, iyi bir başlangıç olabilir.

Gençler, şimdi geleceğe dair umutlarımızı geleceğin dili ile okuyalım!