Dijital platformlar trilyon dolarları yutuyor

2026 yılında harcanması öngörülen 835 milyar doların toplam medya reklâmları içerisindeki payının yüzde 72,5’ine denk gelmesi bekleniyor. Yani dünya dijital mecralara yöneldikçe, pazarlama ve reklâmlar da dijital mecralara yöneliyor.

SOSYAL medyayı da içine alan dijital platformlar, temelde birer iletişim ve bilgi paylaşım aracı olsalar da kullanıcılar çok farklı amaçlarla dijital platformları kullanabiliyorlar.

Bu farklılıklar yaş ve eğitim gibi demografik özelliklerden dolayı oluştuğu gibi, ülke ve kültürel farklılıklar sonucu da oluşabiliyor. Kullanım amaçlarında farklılıklar olsa da dijital mecralar, her geçen gün yeni bilgi ve içerik keşfetme araçları olarak kendilerini daha fazla hayatın merkezine konumlandırıyorlar. Öyle ki, yapılan araştırmalar gösteriyor da, yeni bilgilere ulaşmak ya da yeni keşifler yapmak için dijital dünyaya yöneliyor.

Her yaş grubu, her kuşak ve her kültürden dijital mecralara olan bu yönelim ve dijital mecraların hayatın merkezine giderek yerleşmesi, en çok da profesyonellerin dijital mecralara dikkat kesilmelerini sağlıyor.

Dijital reklâm pastası 1 trilyon dolara koşuyor

Dijital dünyada neyin ne zaman ve ne şekilde trend olacağını kestirmek güç olduğundan, profesyoneller dijital platformları sürekli radarlarında tutuyorlar. Büyük şirketler pazar paylarını artırmak için dijital mecralar üzerine çok ciddî reklâm bütçeleri ayırıyorlar.

Bazen reklâm için ayrılan pay, şirketlerin yıllık bütçesinin yarısından fazla olabiliyor. Hâliyle ortaya devasa rakamlar çıkıyor.

Örneğin dünyanın en önemli pazar araştırma şirketlerinden biri olan “E-Marketer” ya da şimdiki ismiyle “Inside Intelligence”ye göre 2021’de dünya dijital reklâmlara 522,5 milyar dolar, 2022’de ise 567,49 milyar dolar harcanmış. Bu rakamın 2026 yılında 835 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Dijital reklâmlar tüm medyada harcanan reklâm pastasının çok büyük bir kısmını oluşturuyor ve giderek payını artırıyor. Örneğin 2021 yılında dijital reklâmlara harcanan 522,5 milyar dolar, toplam medya reklâmlarının yüzde 63,1’ini oluştururken; 2022 yılında dijital reklâmlar için harcanan 567,49 milyar dolar ise toplam medya reklâmlarının yüzde 65,2’ine denk geliyor.

2026 yılında harcanması öngörülen 835 milyar doların toplam medya reklâmları içerisindeki payının yüzde 72,5’ine denk gelmesi bekleniyor. Yani dünya dijital mecralara yöneldikçe, pazarlama ve reklâmlar da dijital mecralara yöneliyor.

Amaç pastadan pay almak

Dijital reklâm pastasında bu devasa rakamlar profesyonellerin iştahını kabartan en önemli motivasyon kaynağı. Profesyoneller bu devasa pastadan daha fazla pay alabilmek için kurdukları dijital platformlarla daha fazla insana ulaşmaya, daha fazla insanı kendi platformlarına çekmeye çalışıyorlar. Bunun için de her türlü argümanı kullanıyorlar.

Bu argümanlar, bazen insanın zaafları olurken, bazen de kültürel ve ideolojik plândaki değerler olabiliyor. Dijital dünyada bu minvalde ortaya konulan her şey, aslında bu pastadan pay alma çabasından başka bir şey değil.

Bu konu, aslında başlı başına bir yazı konusu. O nedenle meseleyi başka bir yazıda etraflıca ele almak üzere şimdilik nokta koyalım.